شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱

خواص خرمالو؛ میوه خوشرنگ و زیبای پاییزی

 خرمالو میوه خوشرنگ و زیبای پاییزی   نام خرمالو ترکیبی است از دو واژه خرما و آلو. خرمالو میوه ملی ژاپن است ولی احتمالا بومی چین بوده و بعد وارد ژاپن شده و سپس به …

×