دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱

تعبیر خواب های رایج و معانی آن

  تعبیر خواب های متداول و تفسیر ظاهری آن   علم تعبیر خواب ، علمی وهبی و خدادادی است نه کسبی که نمی‌شود از راه آموزش آن را فراگرفت. خداوند متعال به هر که بخواهد، …

×