دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱
غذا با تره فرنگی

انواع غذا با تره فرنگی / خواص تره فرنگی

با تره فرنگی چه غذاهایی میشه پخت ؟ تره فرنگی ، برگ های سبز تیره و گردنی سفید رنگ دارد. یک تره فرنگی خوب نباید زردرنگ و پلاسیده و پیاز آن شکسته و ضرب دیده باشد. …

×