چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
taxi

ثبت نام طرح تعویض تاکسی فرسوده – nosazin.org

تعویض کلید به کلید تاکسی های فرسوده سخنگوی وزارت صمت گفت: سامانه nnhk.ir از فردا آماده تعویض کلید به کلید ۱۰ هزار خودرو فرسوده تاکسی است. به گزارش خبرگزاری مهر، امید قالیباف در صفحه شخصی خود …

taxi

ثبت‌نام طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده

تعویض کلید به کلید تاکسی های فرسوده سخنگوی وزارت صمت گفت: سامانه nnhk.ir از فردا آماده تعویض کلید به کلید ۱۰ هزار خودرو فرسوده تاکسی است. به گزارش خبرگزاری مهر، امید قالیباف در صفحه شخصی خود …

وام نوسازی تاکسی فرسوده

شرایط دریافت وام نوسازی تاکسی فرسوده در سال ۱۴۰۲

تعویض کلید به کلید تاکسی های فرسوده سخنگوی وزارت صمت گفت: سامانه nnhk.ir از فردا آماده تعویض کلید به کلید ۱۰ هزار خودرو فرسوده تاکسی است. به گزارش خبرگزاری مهر، امید قالیباف در صفحه شخصی خود …

×