سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱
اختلاف سنی مناسب والدین با فرزندان چقدر است؟

فاصله سنی مناسب بین والدین و فرزند چقدر باشد؟

فرزند آوری در هر سن و سالی میتواند مزایا و معایب خاص خودش را داشته باشد ، همانقدر که فرزند آوری بعد از ۴۰ سالگی میتواند آسیب رسان باشد اختلاف سنی مناسب والدین با فرزندان …

×