پنج شنبه , ۳ تیر , ۱۴۰۰

بازار عروس در بلغارستان

« بازار عروس » در بلغارستان!!   گروهی از دختران دم بخت در سال چندین بار در گردهمایی “کالادژی”ها که در پارک موسوم به ” بازار عروس ” بلغارستان برای یافتن همسر برگزار می‌شود حضور …

×