دوشنبه , ۳۱ خرداد , ۱۴۰۰

آثار مثبت بغل کردن همسر

    به اثبات رسید که یغل کردن و گرفتن دستها، تاثیرات استرس را کاهش می دهد. تماس های گرم و در آغوش کشیدن و گرفتن دست ها قبل از شروع یک روز سخت می …

×