پنجشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۲
مسکن

جزئیات بسته جدید تشویقی سازندگان مسکن در بافت فرسوده

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طی همکاری با شهرداری، بسته پیشنهادی جدیدی را به منظور نوسازی و بهسازی در شهر تهران آغاز کرده‌ایم که از جمله محورهای آن می‌توان به تراکم تشویقی، سطح اشغال …

×