جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱

اختراعات برتر تصادفی جهان

اختراعات برتر تصادفی جهان در دو قرن گذشته را بشناسید : خالقان بسیاری از اختراعات بشری، اساسا نه مخترع بودند و نه نیت آن را داشتند؛ آنها گمان نمی کردند که یک تصادف ساده تا این …

مخترع پیانو چه کسی است ؟

به نظر شما مخترع پیانو کیست؟ تصور می‌کنید پیانو از چه زمانی پا به عرصه گیتی نهاد؟ شاید باور نکنید که حدود یک قرن پس از مرگ مخترعش، همه گیر شد. چه کسی پیانو را …

×