دوشنبه , ۲۴ خرداد , ۱۴۰۰

روشی هنرمندانه برای آموزش آناتومی

آموزش دروس آناتومی بدن حیوانات در کلاس های آموزشی و دیدن آن همه دل و روده بیرون ریخته شده برای بسیاری از انسانها قابل تحمل نمیباشد. بهمین دلیل امیلی استونکینگ روشی جالب برای حل این مشکل …