پنج شنبه , ۱۶ مرداد , ۱۳۹۹

تفاوت صیغه موقت با روسپی گری

تفاوت صیغه موقت با روسپی گری ،تفاوت ازدواج موقت با روسپی گری (متن صیغه موقت) ما معتقدیم ازدواج موقت یکی از منطقی ترین و مترقی ترین دستورات اسلام است که اگر با اندک تعقل و انصاف …