پنج شنبه , ۶ آبان , ۱۴۰۰

قیمت سکه و طلا در بازار

قیمت سکه و طلا در بازار-تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم-تمام سکه بهار آزادی طرح جدید-نیم سکه بهار آزادی-ربع سکه بهار آزادی-سکه یک گرمی-قیمت هر گرم طلا

 

قیمت سکه و طلا در بازار-تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم-تمام سکه بهار آزادی طرح جدید-نیم سکه بهار آزادی-ربع سکه بهار آزادی-سکه یک گرمی-قیمت هر گرم طلا

 

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) – ساعت به روز رسانی : 12:30 پنج شنبه  93/12/28
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:942000
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:944000
نیم سکه بهار آزادی :530000
ربع سکه بهار آزادی :280000
سکه یک گرمی :183000

 

قیمت طلا در بازار ایران ( تومان ) – ساعت به روز رسانی  : 12:30   پنج شنبه  93/12/28
قیمت هر مثقال طلای 17 عیار:0
قیمت هر مثقال طلای 18 عیار:418000
قیمت هر گرم طلای 18 عیار:96496
قیمت هر مثقال طلای 19 عیار:0
قیمت هر  گرم طلای 19 عیار:0
قیمت هر مثقال طلای 20 عیار:0
قیمت هر  گرم طلای 20 عیار:0
قیمت هر مثقال طلای 21 عیار:0
قیمت هر  گرم طلای 21 عیار:0
قیمت هر مثقال طلای 22 عیار:0
قیمت هر  گرم طلای 22 عیار:0
قیمت هر مثقال طلای 24 عیار:0
قیمت هر  گرم طلای 24 عیار:0

 

 قیمت فروش سکه در بانک(تومان)- ساعت به روز رسانی:     17:23  دوشنبه 91/04/12
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:725000
نیم سکه بهار آزادی :361000
ربع سکه بهار آزادی :184000
سکه گرمی :108000
×