چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا در بازار

قیمت سکه و طلا در بازار-تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم-تمام سکه بهار آزادی طرح جدید-نیم سکه بهار آزادی-ربع سکه بهار آزادی-سکه یک گرمی-قیمت هر گرم طلا

 

قیمت سکه و طلا در بازار-تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم-تمام سکه بهار آزادی طرح جدید-نیم سکه بهار آزادی-ربع سکه بهار آزادی-سکه یک گرمی-قیمت هر گرم طلا

 

قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) – ساعت به روز رسانی : ۱۲:۳۰ پنج شنبه  ۹۳/۱۲/۲۸
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:۹۴۲۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:۹۴۴۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :۵۳۰۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :۲۸۰۰۰۰
سکه یک گرمی :۱۸۳۰۰۰

 

قیمت طلا در بازار ایران ( تومان ) – ساعت به روز رسانی  : ۱۲:۳۰   پنج شنبه  ۹۳/۱۲/۲۸
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:۴۱۸۰۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:۹۶۴۹۶
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:۰

 

 قیمت فروش سکه در بانک(تومان)- ساعت به روز رسانی:     ۱۷:۲۳  دوشنبه ۹۱/۰۴/۱۲
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:۷۲۵۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :۳۶۱۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :۱۸۴۰۰۰
سکه گرمی :۱۰۸۰۰۰
مطالب پیشنهادی
×