پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱

کد تخلفات رانندگی و نرخ جریمه خودرو سال ۱۴۰۱ اعلام شد

نرخ جریمه رانندگی در سال 1400 چقدر است؟

 

جدول کاملی از نرخ جریمه تخلفات رانندگی در سال ۱۴۰۱ توسط مجله تصویر زندگی تهیه و تنظیم شده است. امیدواریم با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از پرداخت جرایم رانندگی در این وضع نابسامان اقتصادی جلوگیری نمایید و بروز حوادث رانندگی و  داغدار شدن خانواده های ایرانی در اثر تصادفات به دلیل عدم رعایت مقررات رانندگی شاهد نباشیم.

جدول نرخ جریمه رانندگی ۱۴۰۱

کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان ‌شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری-صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه‌های روستایی
۲۰۰۱هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ۱٫۵۰۰٫۰۰۰۱٫۳۵۰٫۰۰۰۷۵۰٫۰۰۰
۲۰۰۲تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت)۲٫۰۰۰٫۰۰۰۱٫۸۰۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۳سبقت غیرمجاز در راه‌های دو طرفه۲٫۰۰۰٫۰۰۰۱٫۸۰۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۴عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی۲٫۰۰۰٫۰۰۰۱٫۸۰۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۵حرکت به‌طور مارپیچ۱٫۵۰۰٫۰۰۰۱٫۳۵۰٫۰۰۰۷۵۰٫۰۰۰
۲۰۰۶حرکت با دنده عقب در آزاد راه‌ها و بزرگراه‌ها۱٫۵۰۰٫۰۰۰۱٫۳۵۰٫۰۰۰
۲۰۰۷رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان یا افیونی۴٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۸تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعتدر ردیف ۲ ادغام شد
۲۰۰۹عبور از محل ممنوع۹۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۱۰تجاوز به چپ از محور راه۷۵۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰
۲۰۱۱عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو۶۵۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰۱٫۵۰۰٫۰۰۰
۲۰۱۲عدم رعایت حق تقدم عبور۵۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰
۲۰۱۳دور زدن در محل ممنوع۷۵۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰
۲۰۱۴استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی۱٫۰۰۰٫۰۰۰۸۰۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰
۲۰۱۵نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب۷۵۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰
۲۰۱۶عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناکدر ردیف ۲۰ ادغام شد
۲۰۱۷رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز۶۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰
۲۰۱۸عدم رعایت محدودیت‌های زمانی یا مکانی یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک، با تجهیزات خاص۶۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰
۲۰۱۹عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین با پلیس مدرسه۶۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰
۲۰۲۰عدم رعایت مقررات حمل بار۱٫۰۰۰٫۰۰۰۸۰۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰
۲۰۲۱نصب پلاک های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰
۲۰۲۲مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰
۲۰۲۳در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰
۲۰۲۴حمل تیرآهن، ورق‌های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقرارت مربوط۷۵۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰
۲۰۲۵عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکیدر ردیف ۲۰ ادغام شد
۲۰۲۷هر گونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار ( تاخوگراف) در وسایل نقلیه عمومی۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰
۲۰۲۹توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع۵۰۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۳۰عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراهها و آزادراههای دارای بیش از دو خط عبور درهر سمت۵۰۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰
۲۰۳۱سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه۵۰۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۳۲حمل مواد سوختنی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیرمجاز یا نصب باک غیرمجاز۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰
۲۰۳۳رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیر مجاز و یا دارای پلاک گذر موقت، ویژه، تعمیری خارج از زمان و مکان تعیین شده و یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰
۲۰۳۴حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیر مجاز۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰
۲۰۳۵نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی۷۵۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰
۲۰۳۶استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده، چراغهای الوان، اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه۵۰۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰
۲۰۳۷نصب هر گونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخ ها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز نماید۵۰۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰
۲۰۳۸توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها و میادین یا سطوح شطرنجی۵۰۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰
۲۰۳۹عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی یا تصادف ناشی از عدم توجه به جلو۶۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰
۲۰۴۰عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی و رانندگی۵۰۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۴۱سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راه‌هایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد یا با استفاده از شانه راه۷۵۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰
۲۰۴۲عدم تجهیز وسایل نقلیه مربوط یا محل، به علائم هشداردهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راهها۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰
۲۰۴۳سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر۴۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰
۲۰۴۴توقف در ابتدا و انتها پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل با حریم تقاطع‌های راه‌آهن۶۰۰٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰
۲۰۴۵نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده۴۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۴۶سوار کردن یا سوار شدن و پیاده شدن یا آویزان شدن از وسیله نقلیه در حال حرکت۴۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰
۲۰۴۷نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن۶۰۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰
۲۰۴۸روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم به هر علت۴۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۴۹حرکت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی که موجب کندی و انسداد ترافیک شود۴۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۵۰حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خط‌کشی شده۵۰۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۵۱عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه۸۰۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰
۲۰۵۲نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغ گردان، آژیر و امثالهم در خودروهای غیرمجاز یا استفاده از تجهیزات مذکور توسط وسایل نقلیه امدادی خارج از زمان ماموریت (به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هلال احمر)
۲۰۵۳عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطعها۴۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۵۴استفاده از وسایل آتش زا از قبیل اجاق گاز، پیک نیک، بخاری و امثال آن در داخل وسایل نقل۴۰۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰
۲۰۵۵باز کردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مامورین راهنمایی و رانندگی بسته شده است۴۰۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰
۲۰۵۶تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر در ساعت)۶۰۰٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰
۲۰۵۷عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محصولات۶۷۵٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰
۲۰۵۸تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب وایجاد هر گونه مانع درمسیر عبور وسایل نقلیه در راهها و حریم آنها۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰
۲۰۵۹حمل کود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم۴۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۶۰عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس۴۰۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰
۲۰۶۱حمل بار تجاری توسط وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر۴۰۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۶۲توقف در محل ایستادن ممنوع (توقف مطلقاً ممنوع)۴۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۶۳نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسایل نقلیه۵۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۶۴حمل جنازه با وسایل نقلیه غیر مجاز۴۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۶۵خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت که به علت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در سطح سواره رو متوقف شده است۳۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۶۶عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل، حین و بعد از سبقت۳۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۶۷راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت۳۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۶۸عدم رعایت مقررات در گردشها۳۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۶۹نصب هر نوع علائم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم۳۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۷۰حرکت کمتر از سرعت تعیین شده در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است۳۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۷۱توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاه های تعیین شده۳۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۷۲استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی مشابه، در حین رانندگی در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت۳۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۷۳پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیاء، آب دهان و بینی و امثالهم از وسیله نقلیه به سطح معابر۳۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۷۴قصور در به کار بردن علائم ایمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راه‌ها برابر ضوابط مربوطه۴۵۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰
۲۰۷۵ریختن یا ریزش روغن، بنزین، نفت گاز (گازوئیل) و یا سایر مایعات آلوده و تخریب کننده دیگر در سطح راه۳۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۷۶توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی۳۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۷۷گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع۳۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۷۸توقف وسایل نقلیه در سطح سواره رو و راهها و محل هایی که شانه کناری وجود دارد۳۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۷۹تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه۳۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰
۲۰۸۰نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا لاستیک یخ شکن و یا نقص فنی برف پاک کن و بخاری۳۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۸۱حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی یا غیر مجاز۳۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۸۲ورود و تردد وسایل نقلیه غیر مجاز در معابر، محدوده ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است۲۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۸۳نداشتن و یا عدم بکارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری۳۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۸۴عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمک زن راهنمایی در تقاطع ها و میادین۳۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۸۵توقف دوبله در معابر۳۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۰۸۷حمل سرنشین توسط وسایل نقلیه کشاورزی و عمرانی
۲۰۸۸توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه‌ها برای فروش کالا۴۵۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰
۲۰۸۹نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیک‌های فرسوده۴۵۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰
۲۰۹۰رانندگی با وسیله نقلیه دودزا۴۵۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰
۲۰۹۱حمل اشیاء کثیف، آلوده و حیوانات یا هر گونه باری که موجب ناراحتی مسافران وسایل نقلیه عمومی می گردد
۲۰۹۲عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتور سیکلت۶۰۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰
۲۰۹۳عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزاد راه‌ها، بزرگراه‌ها و جاده‌ها۶۰۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۹۴نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی۴۵۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰
۲۰۹۵مغایرت مشخصات مسافر با محموله یا صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده از یک بارنامه یا صورت وضعیت۴۵۰٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰
۲۰۹۶عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت۳۰۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
۲۰۹۷سوار کردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر۳۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰
۲۰۹۸سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جاده های بین شهری و راههای روستایی۳۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰
۲۰۹۹استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی۳۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰
۲۱۰۰تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راههای عمومی۳۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱هر نوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلال در عبور و مرور گردد۳۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰
۲۱۰۲عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان یا تشییع کنندگان یا دستجات عزاداری۳۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰
۲۱۰۳عدم توجه به هشدار و علائم وسایل نقلیه امدادی در حال مأموریت۳۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰
۲۱۰۴نداشتن تجهیزات پیش بینی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی۳۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰
۲۱۰۵آموزش رانندگی در محل های غیرمجاز۳۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰
۲۱۰۶عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ تر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری۳۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰
۲۱۰۷توقف وسایل نقلیه در پیاده رو۴۰۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰
۲۱۰۸سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایانه های مسافربری یا محلهای مجاز۴۰۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰
۲۱۰۹استفاده از لاستیک های خارج از استاندارد وسیله نقلیه۴۰۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰
۲۱۱۰همراه نداشتن دفترچه و یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی۳۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۱۱همراه نداشتن گواهینامه رانندگی۳۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۱۲همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی۳۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۱۳انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیر مجاز۴۰۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۱۴استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد۵۰۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۱۵بیرون آوردن دست و یا هر یک از اعضاء بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حرکت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده۳۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۱۶نداشتن یا نقص چراغهای جلو، عقب، ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه و یا تغییر رنگ چراغ ها۳۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۱۷عدم الصاق یا نصب علامت ممیزه خودروهای دارای پلاک دولتی بر روی شیشه یا سایر قسمتهای تعیین شده۳۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۱۸عدم نصب یا عدم استفاده صحیح از تجیهزات الکترونیکی وغیر الکترونیکی مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسایل نقلیه۴۰۰,۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۱۹باز کردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حرکت و حین توقف و یا بازگذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سواره رو۳۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۲۰حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده شود۳۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۲۱رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار۳۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۲۲حمل بار غیرمتعارف یا اشیاء با وسایل نقلیه غیر باربری به نحوی که قسمتی از آن از اطراف وسیله نقلیه خارج شود۴۰۰,۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۲۳عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها۳۰۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰
۲۱۲۴بوق زدن در محل های ممنوعه یا بوق زدن غیر ضروری و مکرر۳۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۲۵تولید صدای نامتعارف یا ناهنجار از بوق های شیپوری، لوله اگزوز، سامانه صوتی یا بلندگوی منصوب در وسایل نقلیه و امثالهم
۲۱۲۶عبور یا توقف در معابری که از طرف راهنمایی و رانندگی در ساعت معینی ممنوع اعلام می شود
۲۱۲۷سوار کردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلو اتومبیل
۲۱۲۸سوار کردن مسافر با داشتن مسافر قبلی توسط تاکسی های تلفنی، دربست یا آژانس بدون اجازه مسافر قبلی
۲۱۲۹خروج غیرمجاز تاکسی از محدوده تعیین شده
۲۱۳۰همراه نداشتن بیمه نامه شخص ثالث
۲۱۳۱همراه نداشتن برگ توزین در وسایل نقلیه حمل بار
۲۱۳۲عدم توجه به علائم هشداردهنده در تقاطع راه با راه آهن
۲۱۳۳همراه نداشتن کارت صحت و سلامت روحی و جسمی راننده وسیله نقلیه عمومی
۲۱۳۴استفاده از لاستیک میخ دار (یخ شکن) در مواقع غیرضروری
۲۱۳۵حرکت دادن غیرمجاز یا رها نمودن انواع حیوانات در راه ها
۲۱۳۶توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر
۲۱۳۷عدم رعایت مقررات ویژه عبور وسایل نقلیه کشاورزی و راه سازی در راهها
۲۱۳۸عدم استفاده یا استفاده غلط از علائم با دست یا چراغ راهنمای وسیله نقلیه در مواقع لزوم
۲۱۳۹پوشاندن تمام یا قسمتی از چراغهای جلو یا عقب وسیله نقلیه که باعث کاهش، تغییر یا شدت نور شود
۲۱۴۰عبور یا توقف وسایل نقلیه باربری سنگین (ظرفیت ناخالص ۵/۶ تن به بالا) و اتوبوسهای برون شهری در معابر شهری در ساعات غیرمجاز
۲۱۴۱حرکت در پوشش یا تعقیب وسایل نقلیه امدادی
۲۱۴۲عدم استفاده از علائم هشداردهنده وسایل نقلیه طویل، عمرانی، راهسازی و کشاورزی در راهها
۲۱۴۲عدم استفاده از علائم هشداردهنده وسایل نقلیه طویل، عمرانی، راهسازی و کشاورزی در راهها
۲۱۴۳توقف در محل ممنوع (پارک ممنوع)
۲۱۴۴نداشتن تجهیزات و علائم مصوب برای خودروهای تاکسی، آژانس و سرویس مدارس
۲۱۴۵نداشتن تجهیزات و علائم شناسایی و احتیاط در وسایل نقلیه مخصوص آموزش رانندگی
۲۱۴۶خاموش بودن چراغ داخل وسایل نقلیه عمومی مسافربری در شب
۲۱۴۷نصب آینه های غیرمجاز در داخل و خارج وسایل نقلیه مسافربری
۲۱۴۸حمل و در آغوش گرفتن حیوانات و یا سرگرم شدن با آنها در حین رانندگی
۲۱۴۹همراه نداشتن کارت شناسایی وسیله نقلیه
۲۱۵۰سوار و پیاده کردن مسافر یا سرنشین در محل های غیرمجاز یا به نحوی که موجب اختلال در عبور و مرور گردد
۲۱۵۱توقف وسایل نقلیه غیرمجاز در ایستگاه بارگیری و تخلیه بار
۲۱۵۲عدم رعایت تقدم عبور عابر یا تجاوز یا توقف وسایل نقلیه در گذرگاه عابر پیاده
۲۱۵۳توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون حضور راننده در راهها
۲۱۵۴خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات و امثال آن حین رانندگی
۲۱۵۵عبور از روی لوله آب آتش نشانی در راهها
۲۱۵۶بازگذاشتن درب صندوق عقب وسیله نقلیه در حال حرکت، نصب یا قرار دادن هر شیء که مانع دید عقب یا جلو راننده یا پلاک وسیله نقلیه شود
۲۱۵۷سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در شهر و حومه
۲۱۵۸نداشتن برچسب عوارض سالیانه شهرداری
۲۱۵۹پارک کردن تاکسی بدون حضور راننده در ایستگاه های تاکسی
۲۱۶۰عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در معابر شهری و روستایی۱۵۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰۵۰٫۰۰۰
۲۱۶۱عدم توقف در مواجه شدن با خودروهای سرویس مدارس به هنگام سوار و پیاده نمودن دانش آموزان
۲۱۶۲سوار کردن سرنشین اضافه بر ظرفیت مجاز به ازای هر نفر در وسایل نقلیه شخصی
۲۱۶۳همراه نداشتن گواهی یا برچسب معتبر معاینه فنی
۲۱۶۴حمل سرنشین اضافی با موتورسیکلت به ازای هر نفر
۲۱۶۵عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس
۲۱۶۶عدم استفاده از تاکسیمتر
۲۱۶۷دست گرفتن موتورسیکلت سوار، دوچرخه سوار، اسکیت سوار، اسکوتر و نظایر آن به وسیله نقلیه در حال حرکت
۲۱۶۸یدک کشی یا حمل بار غیر متعارف به وسیله موتورسیکلت یا دوچرخه
۲۱۶۹نداشتن تجهیزات ایمنی از قبیل زنگ یا بوق، ترمز، چراغ یا چراغ عقب و نورتاب دوچرخه پایی
۲۱۷۰نداشتن تجهیزات ایمنی از قبیل زنگ یا بوق، ترمز، چراغ یا چراغ عقب و نورتاب دوچرخه پایی
۲۱۷۱عبور عابر پیاده از محلهای غیر مجاز سواره رو و همچنین از طول راههایی که دارای پیاده رو است
۲۱۷۶عبور وسایل نقلیه غیر ضروری در معابر در شرایطی که از سوی دولت ممنوعیت تردد اعلام شده است۵٫۰۰۰٫۰۰۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۱۷۷تردد غیرضروری وسائط نقلیه در معابر در شرایطی که از سوی دولت ممنوعیت تردد اعلام شده است۵٫۱۰۰٫۰۰۰۵٫۱۰۰٫۰۰۰۵٫۱۰۰٫۰۰۰
۲۱۸۱عبور وسایل نقلیه غیر ضروری در شهرهای در وضعیت قرمز در شرایطی که از سوی دولت ممنوعیت تردد اعلام شده است۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۱۸۲عبور وسایل نقلیه غیر ضروری در شهرهای در وضعیت قرمز در ساعات منع تردد محدودیت های کرونا از ۲۱ الی ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰

جدول جریمه تردد بین شهری به شهرهای قرمز و نارنجی در زمان محدودیت های رانندگی کرونا

تردد خودروهای غیربومی در شهرهای قرمز۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
تردد خودروهای غیربومی در شهرهای نارنجی۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
جریمه تردد در  محدودیت شبانه کرونا ( از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح)۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نمونه برگه جریمه راهنمایی و رانندگی

نمونه برگ جریمه

انواع برگه های جریمه رانندگی 

برگ جریمه تسلیمی

در این مورد پلیس، راننده متخلف را می بیند و نوع تخلف مرتکب شده را به راننده تفهیم می کند؛ سپس با رویت مدارک رانندگی و ثبت مشخصاتی از جمله مشخصات وسیله نقلیه، مشخصات راننده، درج محل و نوع تخلف نسبت به صدور قبض جریمه اقدام می کند.

برگ جریمه الصاقی

در شرایطی قبض جریمه بدین صورت صادر می شود که راننده در محل حضور ندارد و پلیس با مشاهده خودرو که در محل غیرمجاز متوقف و پارک شده است برابر مقررات نسبت به صدور قبض جریمه اقدام کرده و قبض صادر شده را به بدنه خودرو الصاق می کند.

برگ جریمه دو برگی

این ابلاغ برای مواردی است که پلیس راننده متخلف را مشاهده می کند و دستور توقف یا ایست به راننده می دهد تا در خصوص اعمال قانون وی اقدام شود اما بنا به دلایل مختلفی از جمله عدم رویت دستور پلیس توسط راننده یا بی توجهی راننده به دستور پلیس و غیره، راننده متوقف نمی شود و به حرکت خود ادامه می دهد.

در این حالت پلیس به منظور اعمال قانون تخلف ارتکابی توسط راننده، مبادرت به صدور قبض جریمه با ابلاغ دوبرگی می کند؛ در این شرایط مشخصاتی از راننده درج نمی شود ولی پلیس به جهت صحت سنجی قبض صادره، مشخصاتی از قبیل وضعیت ظاهری خودرو و احتمالاً راننده را بر روی قبض جریمه یادداشت می کند تا برای رسیدگی های بعدی بتوان آنها را مدنظر قرار داد.

نحوه ثبت تخلفات رانندگی توسط دوربین 

 در خصوص درج تخلفات به وسیله دوربین و سامانه هوشمند، تمامی فرایند شناسایی پلاک متخلف و صدور قبض جریمه به صورت هوشمند از طریق سیستم های نصب شده در معابر انجام می شود.

وی گفت: در این فرایند کاربران پلیس نسبت به انطباق اطلاعات دریافتی از دوربین ها و مشخصات پلاک و شماره گذاری اقدام می کنند.

نحوه اعتراض به جریمه راهنمایی و رانندگی

در صورتی که هموطنان نسبت به قبض جریمه صادر شده توسط دوربین اعتراضی داشتند، می توانند تصویر تخلف خود را از طریق مراکز اجرائیات سراسر کشور رویت کنند.

در خصوص سایر قبوض جریمه نیز برابر اعلام ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات، رانندگان معترض می توانند در مرحله اول با مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰ نسبت به تنظیم اعتراض و گزارش اقدام کنند که ظرف ۲۴ ساعت از طریق پلیس راهور موضوع بررسی شده و پاسخ دریافت خواهند کرد.

اگر هموطنی نسبت به پاسخ دریافتی از این مرحله نیز اعتراض داشت می تواند به واحد رسیدگی به تخلفات مراجعه کرده تا اعتراضش بررسی شود

 

مهلت پرداخت جریمه رانندگی

مهلت پرداخت جرائم رانندگی ۶۰ روز است که بعد از گذشت این مدت، مبلغ جریمه دو برابر خواهد شد؛ بنابراین بهتر است هموطنان محترم نسبت به پرداخت مبلغ جرائم رانندگی خود در بازه زمانی مذکور اقدام کنند.

بالا رفتن سن، استفاده مداوم از لوازم‌آرایشی و هوای آلوده باعث چروک شدن پوست صورت می‌شوند. با استفاده روزانه از کرم ضد چروک می‌توان چروک‌‌ها را از بین برد و از ایجادشان جلوگیری کرد، همچنین خاصبت سفت کنندگی این کرم‌ از افتادگی ماهیچه و عضلات صورت جلوگیری می‌کند.

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 26, میانگین امتیاز: 4,31 از 5)
Loading...

۱۴ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. محمد گفت:

  کامل و جامع نوشتید ممنون از سایتتون

  موافقم ۱
  مخالفم ۳
 2. حسین گفت:

  دقیقا مثل من ای خدا به کی دردمونا بگیم ؟!!!!!

  موافقم ۴
  مخالفم ۲
 3. اسماعیل گفت:

  ادارات راهنمایی و رانندگی در استخدام نیروها اولا گزینش درستی داشته باشن که نیروهای مخلص و آرام به کار بگمارند نه نیروهای عقده ای و روانی که غیر از جریمه چیزی بلد نیست.
  یا اسم اداره عوض کنید بزارید مامورین جریمه
  چرا راهنمایی و رانندگی؟؟

  موافقم ۲۱
  مخالفم ۱
 4. Amir گفت:

  عبور از چراغ قرمز دویست تومن جریمه شدم بدون اینکه اطلاع داشته باشم اخ کدوم قانون و وجدان قبول میکنه
  مشکل خود ماهاییم ب خودمون بد میکنیم فقط

  موافقم ۱۱
  مخالفم ۱
 5. معین گفت:

  کد ۲۱۶۰؟

  • mahnaz گفت:

   عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در معابر شهری و روستایی

   موافقم ۵
   مخالفم ۱
 6. ناراحت گفت:

  سلام من هر چی تو کدهای تخلف گشتم کد تخلف ۲۰۵۶و۲۱۵۶ با مبلغ ۴۵۰۰۰تومان پیدا نکردم. پلیس ابتدای شهر ساوه بدون هیچ دلیلی ما را جریمه کرد و این کدها رو نوشت البته یکیشو بعد خط زد. بمونه که ازنظر اخلاقی هم رفتار درستی نداشت.

  موافقم ۹
  • علیرضا گفت:

   منم امروز بخدا بی جهت ۱۰۰هزار جریمه شدم
   با این همه گرفتاری خدا براش نسازه.کرمانشاه دیزل آباد

   موافقم ۵
  • رضا گفت:

   من ۷ فقره جریمه تخلف دوربین داشتم که هفته قبل خلافی گرفتم ۳۲۵ هزار تومن بود این هفته که گرفتم جریمه هم دوبله شده و مبلغ ۶۵۰ هزار تومن رو نشون میده مب خواستم ببینم چه اتفاقی افتاده که دوبله شده چون قبلا جرایم دوربین دوبله نمی شد

   موافقم ۵
 7. فرزاد گفت:

  متاسفانه ماموران پلیس اون مبلغی که دلشون میخاد جریمه میکنن نه چیزی که قانونیه. واقعا هر چی مامور راهنمایی و رانندگیه ….

  موافقم ۱۶
  مخالفم ۱
  • اسماعیل گفت:

   دقیقاً شما درست میگی.فکر کنم بعضی از مامورین راهنمایی رانندگی فقط بعضی (خصوصا خراسانی شمالی، جنوبی، رضوی و سمنان) اختلالات عصبی یا روانی دارند که اصلا نه جریمه هاشون مثل آدمه و نه رفتارشون. بلانسبت بعضی مامورین با اخلاق و خونگرم کشورمان مثل شمال کشور.

   موافقم ۱۴
   مخالفم ۲
 8. رضا گفت:

  با سلام واقعا برای بعضی از ماموران پلیس راه متاسفم چند روز پیش برای من یه پیام جریمه اومد که دوبرگی صادرشده بود و یه مامور بدون هیچ دلیلی صادر کرده بود٬ این دزدیه ٬الان با این همه مشغله کی میره دنبال اعتراض که آخرشم به جایی نرسه

  موافقم ۱۸
  مخالفم ۲
 9. حافظ گفت:

  باسلام خدمت مردم شهید پرور ایران
  اقا من میخوام بدونم برا اتوبانی مثل اتوبان ساوه، چه عوارضیه که از مردم میگیرن؟ تمامش داغونه. اتوبان نگو بگو بیابان انقدر تکان میخوری تو ماشین که ادم حالش بد میشه اخه چرا زور میگید به مردم….

  موافقم ۱۷
  مخالفم ۲

ارسال دیدگاه شما

×
/a>