سه شنبه , ۲۶ شهریور , ۱۳۹۸

 

جدول کاملی از نرخ جریمه تخلفات رانندگی در سال 98 توسط مجله تصویر زندگی تهیه و تنظیم شده است.امیدواریم با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از پرداخت جرایم رانندگی در این وضع نابسامان اقتصادی جلوگیری نمایید و بروز حوادث رانندگی و  داغدار شدن خانواده های ایرانی دراثر تصادفات به دلیل عدم رعایت مقرارات رانندگی شاهد نباشیم.

 

جدول نرخ جریمه تخلفات رانندگی در سال 98

 

کد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جریمه به ریال
الفبج
کلان ‌شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری-صنعتیسایر شهرهاروستاها و راه‌های روستایی
۲۰۰۱هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ۱٫۵۰۰٫۰۰۰۱٫۳۵۰٫۰۰۰۷۵۰٫۰۰۰
۲۰۰۲تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت)۲٫۰۰۰٫۰۰۰۱٫۸۰۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۳سبقت غیرمجاز در راه‌های دو طرفه۲٫۰۰۰٫۰۰۰۱٫۸۰۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۴عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی۲٫۰۰۰٫۰۰۰۱٫۸۰۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۵حرکت به‌طور مارپیچ۱٫۵۰۰٫۰۰۰۱٫۳۵۰٫۰۰۰۷۵۰٫۰۰۰
۲۰۰۶حرکت با دنده عقب در آزاد راه‌ها و بزرگراه‌ها۱٫۵۰۰٫۰۰۰۱٫۳۵۰٫۰۰۰
۲۰۰۷رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان یا افیونی۴٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۸تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعتدر ردیف ۲ ادغام شد
۲۰۰۹عبور از محل ممنوع۹۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۱۰تجاوز به چپ از محور راه۷۵۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰
۲۰۱۱عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو۶۵۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰۱٫۵۰۰٫۰۰۰
۲۰۱۲عدم رعایت حق تقدم عبور۵۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰
۲۰۱۳دور زدن در محل ممنوع۷۵۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰
۲۰۱۴استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی۱٫۰۰۰٫۰۰۰۸۰۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰
۲۰۱۵نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب۷۵۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰
۲۰۱۶عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناکدر ردیف ۲۰ ادغام شد
۲۰۱۷رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز۶۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰
۲۰۱۸عدم رعایت محدودیت‌های زمانی یا مکانی یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک، با تجهیزات خاص۶۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰
۲۰۱۹عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین با پلیس مدرسه۶۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰
۲۰۲۰عدم رعایت مقررات حمل بار۱٫۰۰۰٫۰۰۰۸۰۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰
حمل تیرآهن، ورق‌های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقرارت مربوط۷۵۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰
۲۰۲۵عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکیدر ردیف ۲۰ ادغام شد
۲۰۳۵نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی۷۵۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰
عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی یا تصادف ناشی از عدم توجه به جلو۶۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰
۲۰۴۱سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راه‌هایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد یا با استفاده از شانه راه۷۵۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰
۲۰۴۴توقف در ابتدا و انتها پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل با حریم تقاطع‌های راه‌آهن۶۰۰٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰
۲۰۴۷نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن۶۰۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰
۲۰۵۰حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خط‌کشی شده۵۰۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰
عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه۸۰۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰
تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر از ساعت)۶۰۰٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰
عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محصولات۶۷۵٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰
نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسایل نقلیه۵۰۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۷۴قصور در به کار بردن علائم ایمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راه‌ها برابر ضوابط مربوطه۴۵۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰
توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه‌ها برای فروش کالا۴۵۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰
۲۰۸۹نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیک‌های فرسوده۴۵۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰
رانندگی با وسیله نقلیه دودزا۴۵۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰
عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتور سیکلت۶۰۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰۶۰۰٫۰۰۰
عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزاد راه‌ها، بزرگراه‌ها و جاده‌ها۶۰۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۹۴نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی۴۵۰٫۰۰۰۳۰۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰
مغایرت مشخصات مسافر با محموله یا صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده از یک بارنامه یا صورت وضعیت۴۵۰٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰
۲۱۲۳عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راه‌ها۳۰۰٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰

 

 

جدول نرخ جریمه رانندگی سال 97

 

 

نمونه برگه جریمه راهنمایی و رانندگی

نمونه برگ جریمه

روش استعلام خلافی خودرو و موتورسیکلت از طریق اینترنت و پیامک (رایگان)

انواع برگه های جریمه رانندگی 

برگ جریمه تسلیمی

در این مورد پلیس، راننده متخلف را می بیند و نوع تخلف مرتکب شده را به راننده تفهیم می کند؛ سپس با رویت مدارک رانندگی و ثبت مشخصاتی از جمله مشخصات وسیله نقلیه، مشخصات راننده، درج محل و نوع تخلف نسبت به صدور قبض جریمه اقدام می کند.

برگ جریمه الصاقی

در شرایطی قبض جریمه بدین صورت صادر می شود که راننده در محل حضور ندارد و پلیس با مشاهده خودرو که در محل غیرمجاز متوقف و پارک شده است برابر مقررات نسبت به صدور قبض جریمه اقدام کرده و قبض صادر شده را به بدنه خودرو الصاق می کند.

برگ جریمه دو برگی

این ابلاغ برای مواردی است که پلیس راننده متخلف را مشاهده می کند و دستور توقف یا ایست به راننده می دهد تا در خصوص اعمال قانون وی اقدام شود اما بنا به دلایل مختلفی از جمله عدم رویت دستور پلیس توسط راننده یا بی توجهی راننده به دستور پلیس و غیره، راننده متوقف نمی شود و به حرکت خود ادامه می دهد.

در این حالت پلیس به منظور اعمال قانون تخلف ارتکابی توسط راننده، مبادرت به صدور قبض جریمه با ابلاغ دوبرگی می کند؛ در این شرایط مشخصاتی از راننده درج نمی شود ولی پلیس به جهت صحت سنجی قبض صادره، مشخصاتی از قبیل وضعیت ظاهری خودرو و احتمالاً راننده را بر روی قبض جریمه یادداشت می کند تا برای رسیدگی های بعدی بتوان آنها را مدنظر قرار داد.

نحوه ثبت تخلفات رانندگی توسط دوربین 

 در خصوص درج تخلفات به وسیله دوربین و سامانه هوشمند، تمامی فرایند شناسایی پلاک متخلف و صدور قبض جریمه به صورت هوشمند از طریق سیستم های نصب شده در معابر انجام می شود.

وی گفت:در این فرایند کاربران پلیس نسبت به انطباق اطلاعات دریافتی از دوربین ها و مشخصات پلاک و شماره گذاری اقدام می کنند.

 

نحوه اعتراض به جریمه راهنمایی و رانندگی

در صورتی که هموطنان نسبت به قبض جریمه صادر شده توسط دوربین اعتراضی داشتند، می توانند تصویر تخلف خود را از طریق مراکز اجرائیات سراسر کشور رویت کنند.

در خصوص سایر قبوض جریمه نیز برابر اعلام ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات، رانندگان معترض می توانند در مرحله اول با مراجعه به دفاتر پلیس + 10 نسبت به تنظیم اعتراض و گزارش اقدام کنند که ظرف 24 ساعت از طریق پلیس راهور موضوع بررسی شده و پاسخ دریافت خواهند کرد.

اگر هموطنی نسبت به پاسخ دریافتی از این مرحله نیز اعتراض داشت می تواند به واحد رسیدگی به تخلفات مراجعه کرده تا اعتراضش بررسی شود

 

مهلت پرداخت جریمه رانندگی

مهلت پرداخت جرائم رانندگی 60 روز است که بعد از گذشت این مدت، مبلغ جریمه دو برابر خواهد شد؛ بنابراین بهتر است هموطنان محترم نسبت به پرداخت مبلغ جرائم رانندگی خود در بازه زمانی مذکور اقدام کنند.

 

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 8, میانگین امتیاز: 4.88 از 5)
Loading...

ارسال این مطلب برای دوستانتان (دکمه رو لمس کنید)


۶ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. حافظ گفت:

  باسلام خدمت مردم شهید پرور ایران
  اقا من میخوام بدونم برا اتوبانی مثل اتوبان ساوه، چه عوارضیه که از مردم میگیرن؟ تمامش داغونه. اتوبان نگو بگو بیابان انقدر تکان میخوری تو ماشین که ادم حالش بد میشه اخه چرا زور میگید به مردم….

 2. رضا گفت:

  با سلام واقعا برای بعضی از ماموران پلیس راه متاسفم چند روز پیش برای من یه پیام جریمه اومد که دوبرگی صادرشده بود و یه مامور بدون هیچ دلیلی صادر کرده بود٬ این دزدیه ٬الان با این همه مشغله کی میره دنبال اعتراض که آخرشم به جایی نرسه

 3. فرزاد گفت:

  متاسفانه ماموران پلیس اون مبلغی که دلشون میخاد جریمه میکنن نه چیزی که قانونیه. واقعا هر چی مامور راهنمایی و رانندگیه ….

  1
  1
  • اسماعیل گفت:

   دقیقاً شما درست میگی.فکر کنم بعضی از مامورین راهنمایی رانندگی فقط بعضی (خصوصا خراسانی شمالی، جنوبی، رضوی و سمنان) اختلالات عصبی یا روانی دارند که اصلا نه جریمه هاشون مثل آدمه و نه رفتارشون. بلانسبت بعضی مامورین با اخلاق و خونگرم کشورمان مثل شمال کشور.

 4. ناراحت گفت:

  سلام من هر چی تو کدهای تخلف گشتم کد تخلف ۲۰۵۶و۲۱۵۶ با مبلغ ۴۵۰۰۰تومان پیدا نکردم. پلیس ابتدای شهر ساوه بدون هیچ دلیلی ما را جریمه کرد و این کدها رو نوشت البته یکیشو بعد خط زد. بمونه که ازنظر اخلاقی هم رفتار درستی نداشت.

  • علیرضا گفت:

   منم امروز بخدا بی جهت 100هزار جریمه شدم
   با این همه گرفتاری خدا براش نسازه.کرمانشاه دیزل آباد

ارسال دیدگاه شما

نام(لازم)

بوگاتی ویرون
بوگاتی ویرون • هزینه های نجومی و باورنکردنی خودرو بوگاتی ویرون