جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

آموزش بافت پاپوش دخترانه قلاب بافی بافت بوت شیک با قلاب

سلام دوستان، امشب آموزش بافت پاپوش دخترانه زیبا و شیک تقدیمتون میشه. اگر اولین باره که قلاب دست می گیرید، بهتره قبل از دیدن آموزش به مطلب آموزش علائم قلاب بافی و نقشه خوانی مراجعه کنید تا با روش زنجیره زدن، بافت پایه کوتاه، پایه بلند، پایه بلند برجسته از پشت، دو پایه بلند متصل بهم آشنا بشید.

 

فیلم آموزش بافت پاپوش دخترانه

آموزش تصویری بافت پاپوش دخترانه + فیلم

برای بافت پاپوش دخترانه به یک کلاف کاموا به رنگ دلخواه ، قلاب متناسب با کامواتون، مقداری کاموای ظریف برای حاشیه بافی ، یک قلاب متناسب با نخ حاشیه،دکمه و در صورت تمایل مروارید لپه ای برای تزیین نیاز دارید.

فیلم آموزش بافت پاپوش دخترانه

آموزش بافت بوت زیبای دخترانه

این آموزش در سه بخش تقدیم شما میشه : بافت کفی ، بافت پاپوش ، تزیین پاپوش

بخش اول بافت کفی 

آموزش بافت پاپوش دخترانه

۱۷ زنجیره زده و در دومی پایه کوتاه ببافید .

آموزش قالب بافی , بافت بوت دخترانه

۷ پایه کوتاه دیگر در زنجیره های بعدی ببافید.

۷ پایه بلند در زنجیره های بعدی ببافید.

آموزش بافت پاپوش دخترانه

در زنجیره آخر ۷ پایه بلندببافید.

آموزش بافت پاپوش دخترانه

طرف دیگر را هم ۷ پایه بلند و ۷ پایه کوتاه ببافید.

آموزش قالب بافی , بافت بوت دخترانه

در حلقه زنجیره اول بافت، ۴ پایه کوتاه بافته و با گره نامرئی به پایه رج قبل بست بزنید.

آموزش بافت پاپوش دخترانه

۳ زنجیره زده و ۱۵ پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پاپوش دخترانه

در ۵ گره بعدی هر کدام ۲ پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پاپوش دخترانه

۱۶ پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پاپوش دخترانه

در پایه کوتاه بعدی رج قبل، ۳ پایه بلند ، در بعدی ۴ و در بعدی ۳ پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پاپوش دخترانه

با گره نامرئی به پایه رج قبل بست بزنید.

آموزش قالب بافی , بافت بوت دخترانه

۳ زنجیره زده و ۱۵ پایه بلند ببافید.

پایه بلند در یک گره رج قبل،۱پایه بلند،۲پایه بلند در یک گره،۱پایه بلندو۳پایه بلند در یک گره ببافید.۳پایه بلند در یک گره ،۱ پایه بلند، ۲ پایه بلند در یک گره، یک پایه بلندو ۲ پایه بلند در یک گره ببافید.

آموزش بافت پاپوش دخترانه

۱۶ پایه بلند ببافید.

پایه بلند در یک گره،۱پایه بلند، ۲ پایه بلند در یک گره،۱پایه بلندو ۲پایه بلند در یک گره ببافید.
۲ پایه بلند در یک گره، یک پایه بلند،۲ پایه بلند در یک گره،۱پایه بلندو ۲ پایه بلند در یک گره ببافید.

آموزش قلاب بافی , بافت بوت دخترانه

با گره نامرئی به پایه رج قبل بست بزنید. یک زنجیره بافته نخ را بچینید و بین بافت پنهان کنید.

اندازه قد کفی حدود ۱۲ سانت است.

فیلم آموزش بافت کفی بوت

دانلود با کیفیت ۳۶۰p

 

 

آموزش بافت پاپوش دخترانه شیک و مجلسی

۳ زنجیره بافته و روی همه گره های رج قبل پایه بلند برجسته از پشت بزنید.

آموزش بافت پاپوش دخترانه

از پشت پایه رج قبل قلاب را بین بافت ببرین،از روی پایه رد کنید، نخ بگیرید و پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پاپوش دخترانه

با گره نامرئی به پایه رج قبل بست بزنید.
بافت به این شکل می شود.

آموزش بافت پاپوش دخترانه

۳ زنجیره بافته و تمام رج را پایه بلند ببافید.
با گره نامرئی به پایه رج قبل بست بزنید.

آموزش بافت پاپوش دخترانه

۳ زنجیره زده و ۱۵ پایه بلند ببافید.

۱۰ پایه بلند متصل به هم (ادغام شده) ببافید.

برای دو پایه بلند ادغام شده ، اول یک پایه راببافید ولی دو تا یکی مرحله اخر را انجام ندهید. نخ ها را روی قلاب نگهدارید.

آموزش قلاب بافی , بافت بوت دخترانه

پایه بعدی را بافته و همه را یکی کنید.

آموزش بافت پاپوش دخترانه

تا پایان رج پایه بلند بافته و با گره نامرئی به پایه رج قبل بست بزنید.

۳ زنجیره زده و ۱۴ پایه بلند ببافید.

۶ پایه بلند متصل به هم (ادغام شده) ببافید.

آموزش قلاب بافی , بافت بوت دخترانه

تا پایان رج پایه بلند بافته و با گره نامرئی به پایه رج قبل بست بزنید.

۵ گره نامرئی بافته و کار را برگردانید.

آموزش قلاب بافی , بافت بوت دخترانه

۳ زنجیره زده و ۲۷ پایه بلند ببافید.

کار را برگردانید. یک پایه کوتاه و ۲ زنجیره ببافید.

تا پایان رج پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پاپوش دخترانه

۲۰زنجیره ببافید.

آموزش بافت پاپوش دخترانه

در چهارمین زنجیره پایه بلند ببافید. ۲ زنجیره زده، ۲ زنجیره را نبافته و در بعدی پایه بلند بزنید.

۲ زنجیره زده، ۲ زنجیره را نبافته و بقیه زنجیره ها را پایه بلند ببافید.

با گره نامرئی به میان دو پایه بلند بست بزنید.
نخ را قطع کنید.

آموزش قلاب بافی , بافت بوت دخترانه

بافت بوت تموم شد
حالا باید اونو تزیین و آماده پوشیدن کنیم.

تزیین پاپوش دخترانه قلاب بافی 

با نخ ظریف (مثلا ابریشمی) و قلاب مناسب نخ، در تمام گره ها ی دور تا دور کفش و بند یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش قلاب بافی , بافت بوت دخترانه

لبه کفی کفش را پایه معکوس ببافید.

آموزش قلاب بافی , بافت بوت دخترانه

فیلم آموزش پایه کوتاه معکوس

دکمه را وصل کنید.

آموزش قلاب بافی , بافت بوت دخترانه

درصورت تمایل روی بند را مروارید لپه ای تزیین کنید.

آموزش بافت پاپوش دخترانه

برای زیباتر شدن کفش رویه آن را با شکوفه ای ساده تزیین می کنیم.

آموزش قلاب بافی , بافت بوت دخترانه

آموزش بافت شکوفه

حلقه جادویی بزنید. ۳ زنجیره بافته و در حلقه ۱۱ پایه بلند ببافید.

نخ حلقه را بکشید تا جمع شود.

با گره نامرئی به سومین زنجیره اول رج بست بزنید.

آموزش قلاب بافی , بافت بوت دخترانه

۲ زنجیره ببافید.

در گره بعدی ۳ پایه بلند ببافید.

۲ زنجیره بافته و در گره بعدی پایه کوتاه ببافید.
یک گلبرگ شکوفه بافته شد.

آموزش بافت پاپوش دخترانه

دو زنجیره بافته و گلبرگ ها بعدی را مطابق مرحله قبل ببافید.

بعد از بافت آخرین گلبرگ ، نخ را گره زده و بچینید.

آموزش بافت پاپوش دخترانه

نخی که حاشیه بوت را بافتید به بین دو گلبرگ وصل کنید.

در حلقه پشتی هر گره رج قبل یک پایه کوتاه ببافید.

پایه کوتاه آخر هر گلبرگ را معمولی ببافید. (در حلقه پشتی نبافید.)

آموزش قلاب بافی , بافت بوت دخترانه

آخرین گره را که بافتید ، نخ را از پشت کار به رو بیاورید.

آموزش بافت پاپوش دخترانه

آموزش قلاب بافی , بافت بوت دخترانه

دور مرکز گل را بافت نامرئی بزنید.( مشابه زنجیره بافی است فقط روی سطح کار بافته می شود.)

آموزش بافت پاپوش دخترانه

گل را به رویه کفش بدوزید یا بچسبانید.
مرکز گل را مروارید بچسبانید.

آموزش بافت پاپوش دخترانه

این هم بوت زیبای ما

فیلم آموزش بافت پاپوش دخترانه

 

دورگیری بوت را با هر رنگ مایلید انجام دهید .

فیلم آموزش بافت پاپوش دخترانه

فیلم آموزش بافت پاپوش دخترانه 

 

دانلود با کیفیت ۳۶۰p

 

 

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

منبع: کانال بافتنی زیبا

 

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 113, میانگین امتیاز: 4,34 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×