پنجشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۲

آموزش بافت عروسک بچه خوک بامزه قلاب بافی

از خونه تکونی خسته شدید؟ وقتشه که با بافت عروسک بچه خوک دوست داشتنی کمی به خودتون استراحت بدید و در پایان روز از دیدن هنر خودتون لذت ببرید.

این عروسک خوک زیبا و بامزه را ببافید و به بچه ها عیدی بدید.

 

آموزش بافت عروسک بچه خوک

آموزش تصویری بافت عروسک بچه خوک با مزه با قلاب

لوازم مورد نیاز

کاموای صورتی

کاموای قهوه ای برای دوخت ابرو و مژه ها

کمی نمد سفید یا کاموای سفید

الیاف

رژگونه پودری

لاک قهوه ای

سوزن

چشم عروسک یا سنگ تراشه مشکی یا مروارید لپه ای مشکی برای چشم

می تونید چشم ها را با کاموا مشکی بدوزید.

نکته 

تمامی مراحل با پایه کوتاه بافته می شود.

بافت را از پاها شروع می کنیم. بعد بدن و بعد سر.

 

مرحله اول بافت عروسک بچه خوک : بافت پاها

رج ۱ : در حلقه جادویی ۶ پایه ببافید.

رج ۲ : در هر پایه دو پایه ببافید. (۱۲ پایه )

رج ۳ تا ۶ : همان ۱۲ پایه را ببافید.

نخ را گره زده و قطع کنید.

پای دیگر را هم ببافید.

نخ پای دوم را قطع نکنید.

مرحله دوم بافت عروسک بچه خوک : اتصال پاها و بافت بدن

بدن با نخ پای دوم و در ادامه آن بافته می شود.

۳ زنجیره بزنید. پای اول را کنار دومی قرار داده و یا بست به هم وصل کنید.

رج ۷ : ۳۰ پایه ببافید: پای اول (۱۲ پایه) + ۳ پایه روی ۳ زنجیره + ۱۲ پایه پای دوم + ۳ پایه طرف دیگر زنجیره.

رج ۸ : ۴ در میان پایه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۴ پایه ببافید، ۲ پایه در یک پایه ببافید). در کل ۳۶ پایه

رج ۹ تا ۱۶ : همان ۳۶ پایه را ببافید.

تا اینجای کار پاها و بدن را از الیاف پر کنید.

رج ۱۷ : ۴ در میان دانه کم کنید، یعنی ۶ مرتبه (۴ پایه بافته و دو پایه یکی کنید.) ۳۰ پایه

رج ۱۸ : ۳ در میان دانه کم کنید، یعنی ۶ مرتبه (۳ پایه بافته و دو پایه یکی کنید.) ۲۴ پایه

رج ۱۹ و ۲۰ : همان ۲۴ پایه را ببافید.

رج ۲۱ : ۲ در میان دانه کم کنید، یعنی ۶ مرتبه (۲ پایه بافته و دو پایه یکی کنید.) ۱۸ پایه

رج ۲۲ : ۱ در میان دانه کم کنید، یعنی ۶ مرتبه (۱ پایه بافته و دو پایه یکی کنید.) ۱۲ پایه

رج ۲۳ و ۲۴ همان ۱۲ پایه را ببافید.

بدن را از الیاف پر کنید.

مرحله سوم بافت عروسک بچه خوک : بافت سر

سر این عروسک در ادامه بدن بافته می شود.

رج ۲۵ : در هر پایه ۲ پایه ببافید. (۲۴ پایه)

رج ۲۶ : سه در میان دانه اضافه می شود. یعنی ۶ مرتبه (۳ پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید.) ۳۶ پایه

رج ۲۷ : چهار در میان دانه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۴ پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید.) ۴۲ پایه

رج ۲۸ : پنج در میان دانه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۵ پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید.) ۴۸ پایه

رج ۲۹ : شش در میان دانه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۶ پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید.) ۵۴ پایه

رج ۳۰ تا ۳۷ : همان ۵۴ پایه را ببافید.

رج ۳۸ : هفت در میان دانه کم کنید، یعنی ۶ مرتبه (۷ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید.) ۴۸ پایه

رج ۳۹ : شش در میان دانه کم کنید، یعنی ۶ مرتبه (۶ پایه بافته و دو پایه یکی کنید.) ۴۲ پایه

رج ۴۰ : همان ۴۲ پایه را ببافید.

رج ۴۱ : پنج در میان دانه کم کنید، یعنی ۶ مرتبه (۵ پایه بافته و دو پایه یکی کنید.) ۳۶ پایه

رج ۴۲ تا ۴۵ همان ۳۶ پایه را ببافید.

📌» آموزش انواع بافتنی بصورت قدم به قدم از مبتدی تا حرفه ای (رایگان) در مجله تصویر زندگی «

 

رج ۴۶ : چهار در میان دانه کم کنید، یعنی ۶ مرتبه (۴ پایه بافته و دو پایه یکی کنید.) ۳۰ پایه

رج ۴۷ : سه در میان دانه کم کنید، یعنی ۶ مرتبه (۳ پایه بافته و دو پایه یکی کنید.) ۲۴ پایه

رج ۴۸ : دو در میان دانه کم کنید، یعنی ۶ مرتبه (۲ پایه بافته و دو پایه یکی کنید.) ۱۸ پایه

رج ۴۹ : یک در میان دانه کم کنید، یعنی ۶ مرتبه (۱ پایه بافته و دو پایه یکی کنید.) ۱۲ پایه

همزمان با بافت داخل سر الیاف بگذارید.

رج ۵۰ : همه را دو تا یکی کنید. ۶ پایه

نخ را کمی اضافه بچینید.

۶ پایه را با سوزن یکی کنید.

آموزش بافت عروسک بچه خوک

مرحله چهارم بافت بچه خوک : بافت پوزه

رج اول : ۴ زنجیره زده و در زنجیره سوم و دوم پایه کوتاه ببافید. در زنجیره اول ۳ پایه کوتاه ببافید.

طرف دیگر زنجیره ها یک پایه کوتاه و ۲ پایه کوتاه در یکی ببافید. در کل ۸ پایه بافته اید.

رج بعد ۲ پایه در یکی، یک پایه، ۳ مرتبه (۲ پایه در یکی)، ۱ پایه، ۲ مرتبه (دو پایه در یکی ). در کل ۱۴ پایه

رج سوم در حلقه پشتی هر پایه یک پایه ببافید.

حلقه پشتی , حلقه جلویی

رج پایانی ۱۴ پایه را ببافید.

آموزش بافت عروسک بچه خوک

مرحله پنجم بافت بچه خوک : بافت گوش ها

رج ۱ : در حلقه جادویی ۴ پایه ببافید.

رج ۲ : یک در میان دانه اضافه کنید، یعنی ۲ مرتبه (۱ پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید.) ۶ پایه

رج ۳ : در هر پایه ۲ پایه ببافید. (۱۲ پایه)

رج ۴ : یک در میان دانه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۱ پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید.) ۱۸ پایه

رج ۵ : همان ۱۸ پایه را ببافید.

رج ۶ : دو در میان دانه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۲ پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید.) ۲۴ پایه

رج ۷ تا ۹ : همان ۲۴ پایه را ببافید.

رج ۱۰  : دو در میان دانه کم کنید، یعنی ۶ مرتبه (۲ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید.) ۱۸ پایه

رج ۱۱ و ۱۲ : همان ۱۸ پایه را ببافید.

رج ۱۳ : سه در میان دانه کم کنید، یعنی ۶ مرتبه (۳ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید.) ۲ پایه

رج ۱۴ : همان ۱۲ پایه را ببافید.

گوش دیگر را هم به همین صورت ببافید.

بافت عروسک خوک قلاب بافی

مرحله ششم بافت بچه خوک : بافت دهان

بافت دهان با حلقه جادویی شروع شده ولی گردبافی نمی شود.

در حلقه جادویی ۴ پایه کوتاه ببافید. یک زنجیره زده و کار را برگردانید.

در هر پایه ۲ پایه ببافید. (۸ پایه)

رج آخر همین ۸ پایه را ببافید.

نخ را برای دوخت اضافه بگیرید.

آموزش بافت عروسک بچه خوک

مرحله هفتم بافت عروسک بچه خوک : بافت دست ها

رج ۱ : در حلقه جادویی ۶ پایه ببافید.

رج ۲ : دو در میان دانه اضافه می شود. یعنی ۲ مرتبه (۲ پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید.) ۸ پایه

رج ۳ تا ۱۲ : همان ۸ پایه را ببافید.

داخل دست را الیاف بگذارید.

رج ۱۳ : ۴ مرتبه دو تا یکی کنید.

نخ را کمی اضافه گرفته و با سوزن ۴ دانه را یکی کنید.

دست دیگر را هم به همین شکل ببافید.

بافت عروسک خوک قلاب بافی

مرحله هشتم بافت عروسک خوک : بافت دم

۱۱ زنجیره زده و از زنجیره ۱۰ تا اول را پایه کوتاه ببافید.

نوار دم را با دست کمی بپیچونید تا حالت فر بگیره.

بافت عروسک خوک قلاب بافی

روش دوخت چشم ها 

محل چشمها و دهان را روی سر با سنجاق مشخص کنید.

فاصله چشم ها ۱۰ پایه است.

بافت عروسک خوک قلاب بافی

با سوزن از چشم راست به دهان از دهان به چشم چپ ، از چشم به دهان و از دهام به چشم راست کوک بزنید و نخ را بکشید.

از چشم راست به چشم چپ هم کوک زده و نخ را بکشید تا بافت گود شود.

چند بار کوک بزنید تا محکم شود.

سپس نخ را به پشت سر برده و بچینید تا بین بافت مخفی شود.

آموزش بافت عروسک بچه خوک

گودی چشم ها را با کرم پودر به شکل مثلث رنگ کنید.

بافت عروسک خوک قلاب بافی

برای چشم ها می تونید دایره ای از نمد سفید بچینید و داخل گودی بچسبونید.

سپس مهره یا چشم عروسک را روی اون بدوزید.

می تونید بدون نمد چشم ها را بچسبونید.

آموزش بافت عروسک بچه خوک

بینی را روی برجستگی بین چشم و دهان بدوزید.

اول سوراخ بینی ها را کوک بزنید و بعد دور بینی را.

بافت عروسک خوک قلاب بافی

گوش ها را هم روی سر دوخته و کمی با کرم پودر رنگ کنید.

سوراخ بینی و بالای اون را هم همینطور.

دهان را در حفره زیر بینی بدوزید.

داخل دهان را هم کرم پودری که به قرمزی میزند بمالید.

آموزش بافت عروسک بچه خوک

جزئیات صورت را مانند تصویر یا به سلیقه خودتون اضافه کنید.

اگر از نمد استفاده نکردید می تونید با لاک سفید یا با نخ، سفیدی چشم را درست کنید.

کک مک ها را با لاک بگذارید یا کوک بزنید.

ابروها را بدوزید.

لپ های عروسک را هم رنگ کنید.

بافت عروسک خوک قلاب بافی

دست ها را در جای خودشون (دو طرف بدن زیر سر) بدوزید.

آموزش بافت عروسک بچه خوک

دوخت دستها به شکل زیر هست.

از یک دست به دست دیگه کوک بزنید و سوزن را از بدن رد کنید.

بافت عروسک خوک قلاب بافی

در پایان هم دم را به پشت بدن بدوزید.

آموزش بافت عروسک بچه خوک

این هم عروسک خوشگل ما

می تونید عروسک را با پاپیون، گردنبند، شال یا هر چیزی که مایلید تزیین کنید.

آموزش بافت عروسک بچه خوک

 

 

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

 

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 76, میانگین امتیاز: 4,26 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×