یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

شکایت از همسایه بابت کبوترپرانی و نگهداری سگ در آپارتمان

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت نحوه شکایت از کبوترپرانی و نگهداری سگ در آپارتمان را تشریح کرد.
سرهنگ جلیل موقوفه‌ای رئیس پلیس پیشگیری پایتخت در خصوص موضوع کبوترپرانی که مشکل تعدادی از شهروندان است گفت: کبوتر پرانی جرم است و شهروندان می‌توانند در صورت مواجهه با چنین مشکلی با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت در خصوص معضل جدید تعدادی از شهروندان مبنی بر نگهداری سگ در آپارتمان‌ ها و مجتمع‌ها  اعلام کرد: برخی افراد و ساکنین مجتمع و آپارتمان‌ها، سگ‌های نگهبان یا سگ‌های بزرگ را که باعث ترساندن ساکنان از جمله کودکان می‌شود در واحد‌های خود نگهداری می‌کنند که این سگ‌ها برای همسایگان مزاحمت هم ایجاد می‌کند.

بابت کبوترپرانی و نگهداری سگ همسایه به کجا شکایت کنیم؟

سرهنگ موقوفه‌ای تصریح کرد: در این صورت شهروندان می‌توانند با شماره تلفن ۱۱۰ تماس گرفته و موضوع را گزارش کرده تا همکاران به محل اعزام شده و تذکرات لازم را به صاحب سگ بدهند.

وی خاطرنشان کرد: اگر همکاری لازم صورت نگیرد در ادامه پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

مجازات کفتر بازی و کبوتر پرانی در قانون چیست؟

قانون تشدید کبوتر پرانی و آیین نامه آن طبق ماده واحده قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی به منظور محافظت بیشتر از پروازها و هواپیما ها هر کس در شعاع ۴۰ متری فرودگاه ها یا مناطق ممنوعه ای که وزارت جنگ آن‌ها را ممنوعه اعلام کرده اقدام به کبوتر پرانی کند، به سه ماه تا یک سال حبس تادیبی محکوم می شود.

اما با این حال افرادی هستند که شغلشان پرورش و نگهداری کفتر و کبوتر است که باید پروانه و مجوز اینکار را بگیرند و شرایط آن درآیین نامه قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی آمده که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

آیین نامه قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی .. هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۴/۱۰/۲۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۷۸۱/۱۶۷۳۰/۵۲ مورخ ۱۳۵۴/۹/۲ وزارت کشور آئین نامه اجرایی تبصره ۲ قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی را به شرح زیر تصویب نمود.

ماده ۱: متقاضی پروانه نگهداری و پرورش کبوتر باید دارای شرایط ذیل باشد:

الف- حداقل ۱۸ سال تمام داشته باشد و گواهی پزشک مبنی بر صحت مزاج ارائه نماید.
ب- صلاحیت اخلاقی و نداشتن سابقه کبوتر پرانی متقاضی مورد تایید شهربانی یا ژاندارمری باشد؛ البته درگذشته و زمانی که این قانون تصویب شد شهربانی یا ژاندارمری و درحال حاضر باید مورد تایید نیروی انتظامی باشد.
ج- سابقه محکومیت کیفری نداشته باشد.
د- سواد خواندن و نوشتن داشته باشد.
ماده ۲: محل پرورش و نگهداری کبوتر در مناطق موضوع این آیین نامه باید دارای شرایط ذیل باشد:

الف- درنقاط متراکم و پر جمعیت نباشد.
ب- در مجاورت مدارس و آموزشگاه ها نباشد.
ج- از لحاظ شرایط بهداشتی و عدم سرایت بیماری مورد تایید وزارت بهداری و درحال حاضر همان وزارت بهداشت باشند.
د- شرایط ایمنی و عدم مزاحمت برای مجاورین درآن رعایت شده باشد.
ماده ۳: فقدان یا همان نبود هریک از شرایط ذکر شده دربندهای ب و ج وانتفاء شرایط مقرر درماده ۲ موجب ابطال یا باطل شدن پروانه و تعطیل محل خواهد بود.

ماده ۴: در صورتی که به به جهتی از جهات خواه مربوط به فقدان یا نبود شرایط خواه مربوط به تخلف یافوت یا غیبت صاحب پروانه موجبات تعطیل محل فراهم شود و همچنین مواردی که به واسطه سوانح طبیعی یا جنگ و امثال آن تعطیل محل لازم باشد.

کبوترهای موجود زیر نظر شهربانی یا ژاندارمری البته در حال حاضر نیروی انتظامی محل به افراد واجد صلاحیت فروخته خواهد شد و یا تا تعیین تکلیف موضوع به نزدیکترین انجمن حمایت حیوانات یا شخص مورد اعتمادی تحویل خواهد شد. در صورت فروش کبوتر بهای آن به صاحب کبوتر پرداخت می‌شود.

ماده ۵: درخواست صدور پروانه باید دارای ضمائم زیر باشد:

الف- رونوشت یا فتوکپی شناسنامه
ب- دو قطعه عکس
ج- دو قطعه عکس
د- تعهد به عدم اقدم کبوتر پرانی یعنی حتی افرادی که این پروانه را دارند فقط حق پرورش و نگهداری کبوتر و کفتر را دارند و حق کبوتر پرانی و کفتر بازی را ندارند و اصلا یکی از شرایط صدور پروانه دادن همین تعهد است.
ماده ۶: شهربانی یا ژاندارمری و درحال حاضر نیروی انتظامی حسب مورد پس از وصول یا دریافت تقاضا وبررسی مدارک ازمحل مورد تقاضا بازدید به عمل میاورد و در صورتیکه رعایت شرایط مقرر در آیین نامه شده باشد به صدور پروانه اقدام میکند.

ماده ۷: مدت اعتبار پروانه یکسال است و درصورتیکه تمدید نگردد از درجه اعتبار ساقط است؛ یعنی اعتباری نخواهد داشت.

اصل تصویب نامه دردفتر نخست وزیر است.

در مورد مزاحمت و جرم کفتربازی در مناطق مسکونی لازم نیست قصد شخص حتما مزاحمت و آسیب رساندن به مردم باشد؛ چرا که یک قصد اصلی داریم که آن قصد به هم زدن آرامش مردم است و یک قصد تبعی که قصد انجام کار است، بدون اینکه قصد نتیجه کار را داشته باشیم یا به نوعی همان سونیت عام و خاص.

در ماده ۳ گفته شده درصورت نبود شرایط ذکر شده دربند های ج وب ماده ۱ پروانه باطل و محل تعطیل خواهد شد؛ یعنی اگر بندهای دیگر ماده ۱ اجرا نشود موجب تعطیلی محل و ابطال پروانه نیست و اقدامات دیگری انجام می‌شود.

معمولا رسیدگی به پرونده‌های مزاحمت ابتدا از طریق صلح و سازش انجام می‌شود. به همین جهت پیشنهاد می‌شود که ابتدا یک مشاوره با وکیل تلفنی به صورت مختصر داشته باشید تا برای اقدامات بعدی خود بتوانید تصمیم بگیرید.

نحوه شکایت از نگهداری سگ و سایر حیوانات در آپارتمان

در خصوص نحوه شکایت از نگهداری حیوانات در اپارتمان و صدای سگ و خروس، توضیح دهیم. شایان ذکر است، شکایت از صدای سگ و خروس، چنانچه تحت عنوان مزاحمت همسایه، صورت گیرد، مجازات مزاحمت همسایه را در پی خواهد داشت.

در خصوص نحوه شکایت از نگهداری حیوانات در اپارتمان و صدای سگ و خروس، باید گفت: اولین و بهترین راه برای حل هر مشکل، صحبت و مصالحه بین طرفین است و در غیر این صورت، و در صورت عدم تمایل طرفین، بر مصالحه و حل مسالمت آمیز مساله، شاکی، حق شکایت و ارجاع امر، به مراجع قضایی را دارد. نحوه شکایت از نگهداری حیوانات در اپارتمان و صدای سگ و خروس، مطابق مراحل زیر می باشد:

ارسال اظهارنامه قضایی: ارسال اظهارنامه، به معنای شکایت نبوده، بلکه صرفا، هشداری است که به طرف مقابل داده می شود. این اظهارنامه، قابلیت ارایه در دادگاه را خواهد داشت و می تواند بر تصمیم قاضی در صدور رای، تاثیر گذار باشد.

تماس با مامورین کلانتری، جهت تنظیم صورت جلسه: چنانچه طرح صیانت از حقوق عامه، در مقابل حیوانات مضر و خطر ناک، به تصویب شورای نگهبان برسد و موجب الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی گردد، به موجب ماده ۶۸۸ مکرر سه قانون مجازات اسلامی، پس از تصویب این طرح، چنانچه هریک از همسایگان، نگهداری از حیوانات در اپارتمان را گزارش دهد، ضابطین قضایی و مامورین انتظامی، موظف به رسیدگی به موضوع می باشند. صورت جلسه کلانتری، می تواند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، به دادگاه، ارایه شود.

تهیه استشهادیه محلی: تنطیم یک استشهادیه و امضای آن، می تواند به عنوان یکی از موارد تاثیر گذار بر تصمیم قاضی، استفاده شود.

در نهایت، مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تنظیم شکواییه یا شکایت نامه، جهت ارجاع امر، به دادسرا و دادگاه

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 1, میانگین امتیاز: 5,00 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×
/a>