دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱

برای خرید خودرو در بورس چه قیمتی سفارش بگذاریم؟

جزئیات عرضه امروز تارا و ۲۰۷ در بورس کالا

(۱۴۰۱/۰۹/۰۷)  بورس کالای ایران امروز میزبان عرضه ۵۰۰ دستگاه خودرو تارا و ۶۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ بود. جزئیات معاملات نهایی این عرضه به شرح زیر است:

در نخستین عرضه امروز بورس کالا، ۵۰ دستگاه تارا اتوماتیک سبز کله غازی با قیمت ۳۷۹ میلیون تومان روی تابلو رفت. در نهایت در کمتر از ۵ دقیقه ۲۸ دستگاه بدون رقابت و با همان قیمت پایه فروخته شد.

تحویل خودروی تارا که برای نخستین بار در بورس کالا عرضه شد، سه ماهه و در ۶ اسفند ۱۴۰۱ خواهد بود.

رقابت متقاضیان بر سر خرید پژو ۲۰۷ اتوماتیک

در نوبت دوم عرضه تالار خودرو، ۵۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای نقره ای تیتانیوم با قیمت پایه ۲۸۵.۴ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در پایان برای عرضه مزبور، ۱۴۸ دستگاه تقاضا برای آن شکل گرفت که تعداد ۵۰ دستگاه عرضه با قیمت میانگین ۴۶۲.۱ میلیون تومان و با لحاظ رقابت نزدیک ۶۲ درصد فروخته شد.

کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور ۴۶۲ میلیون تومان بود.

تحویل خودروی پژو ۲۰۷ اتوماتیک که برای نخستین بار در بورس کالا عرضه شد، سه ماهه و در ۶ اسفند ۱۴۰۱ خواهد بود.

رقابت ۴۶ درصدی برای عرضه تارا دستی

در نوبت سوم عرضه امروز تالار خودرو ۱۰۰ دستگاه خودروی تارا دستی مشکی آبنوس با قیمت پایه ۲۵۶.۴ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در پایان برای عرضه مزبور ۳۱۸ دستگاه تقاضا شکل گرفت که ۱۰۰ دستگاه عرضه شده با قیمت میانگین ۳۷۵.۲ میلیون تومان با لحاظ رقابت ۴۶.۳۷ درصد فروخته شد.

کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور ۳۷۵.۲ میلیون تومان بود.

تحویل خودروی تارا دستی که برای نخستین بار در بورس کالا عرضه شد، سه ماهه و در ۶ اسفند ۱۴۰۱ خواهد بود.

تارا اتوماتیک هم فروخته شد

در نوبت چهارم عرضه تالار خودرو، ۱۰۰ دستگاه تارا اتوماتیک مشکی آبنوس با قیمت پایه ۳۶۷.۶ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در پایان عرضه مزبور، ۱۰۰ دستگاه تارا اتوماتیک مشکی آبنوس با میانگین قیمت ۴۵۵.۳ میلیون تومان و با لحاظ رقابت ۲۳.۸۷ درصدی فروخته شد. برای این محصول ۱۵۸ دستگاه تقاضا به ثبت رسید.

کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور ۴۵۵.۲ میلیون تومان بود.

تحویل خودروی تارا اتوماتیک که برای نخستین بار در بورس کالا عرضه شد، سه ماهه و در ۶ اسفند ۱۴۰۱ خواهد بود.

تارا دستی سبز کله غازی با قیمت پایه فروخته شد

در نوبت پنجم عرضه تالار خودرو ۵۰ دستگاه تارا دستی سبز کله غازی با قیمت پایه ۲۶۷.۸ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در پایان عرضه مزبور، ۴۲ دستگاه خودرو با همان قیمت پایه فروخته شد.

تحویل خودروی تارا دستی که برای نخستین بار در بورس کالا عرضه شد، سه ماهه و در ۶ اسفند ۱۴۰۱ خواهد بود.

موفقیت فروش در عرضه ششم تالار خودرو

در نوبت ششم عرضه امروز، ۵۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای سبز کله غازی با قیمت پایه ۲۸۵.۴ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در پایان عرضه مزبور، ۱۱۰ دستگاه خودرو تقاضا شکل گرفت که ۵۰ دستگاه آن با قیمت میانگین ۴۲۰ میلیون تومان و با لحاظ رقابت ۴۷.۱۹ درصدی فروخته شد.

کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور ۴۲۰ میلیون تومان بود.

تحویل خودروی پژو اتوماتیک، سه ماهه و در ۶ اسفند ۱۴۰۱ خواهد بود.

تارا دستی نقره‌ای با رقابت معامله شد

در نوبت هفتم عرضه امروز، ۱۰۰ دستگاه تارا دستی نقره ای تیتانیوم با قیمت پایه ۲۶۷.۸ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در پایان عرضه مزبور، ۲۳۸ دستگاه تقاضا شکل گرفت که همان ۱۰۰ دستگاه خودروی عرضه شده با قیمت میانگین ۳۹۲.۸ میلیون تومان با لحاظ رقابت ۴۶.۶۹ درصدی فروخته شد.

کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور ۳۹۱.۸ میلیون تومان بود.

تحویل خودروی تارا دستی نقره ای، سه ماهه و در ۶ اسفند ۱۴۰۱ خواهد بود.

تارا اتوماتیک نقره‌ای هم فروخته شد

در نوبت عرضه هشتم در تالار خودرو، ۱۰۰ دستگاه خودروی تارا اتوماتیک نقره ای تیتانیوم با قیمت پایه ۳۷۹ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در پایان عرضه، ۱۵۴ دستگاه خودرو در سمت تقاضا شکل گرفت که همان میزان عرضه شده، با میانگین قیمت ۴۴۶.۸ میلیون تومان و با لحاظ رقابت ۱۷.۹۱ درصد فروخته شد.

کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور ۴۴۶.۶ میلیون تومان بود.

تحویل خودروی تارا اتوماتیک نقره ای، سه ماهه و در ۶ اسفند ۱۴۰۱ خواهد بود.

شوق خریداران برای خرید پژو ۲۰۷ اتوماتیک

در عرضه نهم امروز تالار خودور، ۲۰۰ دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای مشکی آبنوس با قیمت پایه ۲۸۵.۴ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در پایان عرضه، برای عرضه مزبور ۶۴۸ دستگاه خودرو تقاضا شد که همان میزان عرضه به قیمت میانگین ۴۹۱.۹ میلیون تومان با لحاظ رقابت ۷۲.۳۶ درصد رقابت شد.

کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور ۴۹۱.۸ میلیون تومان بود. تحویل خودروی پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای مشکی آبنوس، سه ماهه و در ۶ اسفند ۱۴۰۱ خواهد بود.


فروش این خودرو ۲۰۰ میلیون تومان زیر قیمت بازار

 (۱۴۰۱/۰۹/۰۷) به گزارش خبرنگار ایبِنا، امروز ۹۰۰ دستگاه خودرو هایما در بورس کالا عرضه شد که حدود ۲۰۰ دستگاه  از این خودرو‌ها مورد استقبال قرار نگرفت و خریداری نداشت. در زیر معاملات این خودرو‌ها را مشاهده می‌کنید.

هایما قرمز خریدار نداشت

امروز هفتم آذر ماه ۵۰ دستگاه هایما s۵ قرمز ونیزی محصول شرکت ایران‌خودرو در تابلو بورس‌ کالا عرضه شد و در نهایت با یازده تقاضا در همان قیمت پایه معامله شد. قیمت پایه این خودرو ۷۲۰ میلیون تومان اعلام شده بود.

هایما s۷ سفید با ۰.۷۱ درصد رقابت معامله شد

امروز هفتم آذر ماه ۴۰۰ دستگاه هایما s۷ سفید محصول شرکت ایران‌خودرو در بورس‌ کالا عرضه شد و در نهایت با ۰.۷۱ درصد رقابت با قیمت ۸۱۵ میلیون معامله شد. قیمت پایه این خودرو ۸۱۰ میلیون تومان اعلام شده بود.

۲۰۰ دستگاه هایما s۷ مشکی آبنوس سفارشی معامله شد

امروز هفتم آذر ماه ۲۰۰ دستگاه هایما s۷ مشکی آبنوس سفارشی محصول شرکت ایران‌خودرو در بورس‌کالا با ۰.۱۴ درصد رقابت معامله شد. قیمت پایه این خودرو ۸۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده بود.

هایما s۵ نقره‌ای تیتانیوم با قیمت پایه معامله شد

شرکت ایران‌خودرو همچنین ۵۰ دستگاه هایما s۵ نقره‌ای تیتانیوم را در بورس‌کالا با قیمت پایه ۷۲۰ میلیون تومان عرضه کرد. این خودرو که ۴۶ متقاضی داشت بدون رقابت و با همان قیمت پایه معامله شد.

۲۰۰ دستگاه هایما s۵ سفید معامله شد

هایما s۵ سفید نیز امروز در میان خودرو‌های عرضه شده ایران‌خودرو در بورس‌کالا بود و در نهایت این خودرو با ۲۷۴ متقاضی ۲.۲۱ درصد بالاتر از قیمت پایه و با قیمت ۷۲۱ میلیون و ۷۲ هزار تومان معامله شد. قیمت پایه این خودرو ۷۰۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده بود.

لازم به ذکر است که هایما S۷ سفید در بازار در حال حاضر به قیمت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود، بدین ترتیب در بورس کالا هایما S۷ سفید حدود ۳۰۰ میلیون تومان زیر ارزش بازار به فروش رسید.

همچنین پس از برنده شدن در فرایند خرید خودرو از بورس کالا، یک لیست هزینه توسط کارگزاری برای مشتری ارسال می‌شود که شامل کارمزد کارگزار تقریبا ۲ میلیون تومان، مالیات بر ارزش افزوده ۶۸ میلیون تومان، عوارض و مالیات نقل و انتقال مجموعا ۳۰ میلیون تومان، هزینه صدور کارت خودرو و کارت بنزین ۳،۲ میلیون تومان، هزینه خدمات پست در حدود ۱۶۳ هزار تومان، هزینه تولید پلاک و شماره گذاری به مبلغ ۲ میلیون و ۶۳۵ هزار ریال، هزینه بیمه شخص ثالث به مبلغ ۳۸ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۵۰۰ ریال است. مجموعا برای خودرو هایما S ۷ مشکی رنگ ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان به عدد قیمتی پایه قیمت خودرو اضافه می‌شود. اگر هزینه‌های جانبی خودرو هایما را از قیمت پایه هایما کم کنیم، فاصله قیمتی خودرو هایما بورس کالا با بازار آزاد به حدود ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد.


فردای اقتصاد: بورس کالا از امروز تا پایان هفته میزبان عرضه ۲۱۷۴ دستگاه خودرو شامل هایما S۷ و S۵، تارا دستی و اتوماتیک، پژو ۲۰۷ اتوماتیک و همچنین لاماری ایما خواهد بود. تارا و پژو ۲۰۷ اتوماتیک برای اولین بار است که خارج از قرعه‌کشی و از طریق بورس عرضه می‌شوند.

خرید خودرو از طریق بورس کالا از دو جهت اتفاق مثبتی است: اولا، اگرچه احتمالا خریداران خودروهای مذکور را به قیمتی بالاتر از قیمت کارخانه می‌خرند، اما دیگر مجبور نیستند برای خرید خودرو شانس خود را در لاتاری قرعه‌کشی امتحان کنند. بدیهی است به میزانی که تقاضا برای خودروهای عرضه شده بالا باشد، قیمت معاملات از قیمت پایه بیشتر خواهد شد. هر چند طبیعتا از قیمت بازار پایین‌تر است. ثانیا، به موهبت عرضه در بورس، خودروسازان از بند قیمت‌گذاری دستوری کم‌کم رها می‌شوند. برآورد می‌شود اگر خودروسازان حدود یک سال محصولات خود را در بورس عرضه کنند، زیان انباشته چند ده هزار میلیاردی آن‌ها جبران شود.

سود خرید کدام خودرو از بورس بیشتر است؟

بررسی‌های فردای اقتصاد نشان می‌دهد که قیمت بازار خودروهایی که قرار است این هفته به بورس بیایند حوالی ۳۰ تا ۱۰۰ درصد از قیمت پایه آن‌ها در بورس بیشتر است.

البته این رقم برای خودروی نسبتا پرطرفدار ۲۰۷ حتی بیش از ۱۰۰ درصد است. چراکه قیمت بازار ۲۰۷ اتوماتیک ۶۱۰ میلیون تومان است. در حالی که قیمت پایه آن حدود ۲۸۰ میلیون تومان است. بنابراین قیمت بازار ۱۱۸ درصد بیشتر از قیمت پایه است.

در خصوص ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای باید دقت کرد با توجه به آنکه ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما ساخت ۱۴۰۱ هنوز وارد بازار نشده است، قیمت مدل ۱۴۰۰ این خودرو را در جدول درج کرده‌ایم. همین موجب شده تا اختلاف قیمت بازار و بورس این خودرو بیشتر از سایر خودروها باشد.

پس از پژو ۲۰۷ بیشترین اختلاف قیمت بورس و بازار به ترتیب مربوط است به: تارا دنده‌ای، تارا اتوماتیک، لاماری ایما، هایما S5 و هایما S7.

باید دقت داشت که بیشتر بودن این فاصله لزوما به معنای آن نیست که خریداران این خودروها بیشتر سود خواهند کرد. هر چقدر تعداد تقاضا برای این خودروها بیشتر از تعداد عرضه آن‌ها باشد، قیمت معاملات به قیمت بازار نزدیک‌تر خواهد شد.

اما امسال در عرضه برخی خودروها در بورس کالا همچون شاهین سایپا یا نخستین مرحله عرضه هایما S7، شاهد کمتر بودن تقاضا نسبت به عرضه بودیم که منجر شد خودروهای مذکور در قیمت پایه به فروش بروند. به این ترتیب، خریداران این خودروها را تقریبا به قیمت کارخانه از بورس خریدند.

 

خرید خودروهای مذکور تا چه قیمتی منطقی است؟

خریداران جهت ثبت سفارش برای این خودروها باید دقت داشته باشند که با توجه به هزینه‌های جانبی خرید خودر از بورس، حداکثر قیمت منطقی برای ثبت سفارش چقدر است. خرید خودرو از بورس سه دسته هزینه دارد:

۱- مالیات و عوارض: هزینه مالیات و عوارض برای این خودروها بین ۹ تا ۱۳ درصد متغیر است. باید دقت داشت مبنای محاسبه مالیات و عوارض قیمت نهایی معامله است، نه قیمت پایه عرضه خودرو در بورس. در جدول به تفکیک می‌توانید درصد مالیات و عوارض هر یک از خودروها را مشاهده کنید.

۲- هزینه‌های جانبی: هزینه ثابت بابت بیمه و شماره‌گذاری برای خودروهای ایران خودرو که این هفته در بورس عرضه می‌شوند، ۴ میلیون و ۳۷۱ هزار تومان است. هزینه ثابت خرید خودروی لاماری ایما آرین موتور اما ۲۴ میلیون و ۷۲۸ هزار تومان است.

۳- هزینه خواب پول: ایران خودرو تحویل خودروهای خود را سه ماهه (۹۰ روزه) در نظر گرفته است. مدت تحویل لاماری ایما نیز ۷۰ روزه است. با فرض نرخ بهره ماهانه ۲ درصد، می‌توان گفت هزینه خواب پول برای خودروهای ایران خودرو ۶ درصد و برای لاماری نیز حدود ۴.۵ درصد است.

در جدول این گزارش حداکثر قیمت منطقی خرید خودرو را با احتساب این سه دسته هزینه حساب کرده‌ایم که یعنی حداکثری نرخی که ثبت سفارش در آن قیمت با احتساب هزینه خواب پول، مالیات و سایر هزینه‌ها مساوی قیمت این خودروها در بازار آزاد خواهد شد. بدیهی است که ثبت سفارش در سطوح بالاتر از این مقادیر معادل است با خرید خودرو به قیمت بالاتر از بازار که طبیعتا خرید بالاتر از این نرخ نمی‌تواند منطقی باشد.

برای مثال، فردی که قصد خرید تارا اتوماتیک را دارد منطقی است حداکثر تا قیمت ۵۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان سفارش ثبت کند. چراکه مجموع هزینه‌ها برای این فرد با احتساب ۱۲ درصد مالیات و عوارض، هزینه ثابت ۴ میلیون و ۳۷۱ هزار تومانی و خواب پول سه ماهه، همان قیمت بازار تارای اتوماتیک خواهد بود. لازم به ذکر است که ثبت سفارش به قیمت‌های پایین‌تر از ۵۲۸ میلیون تومان، سود بیشتری برای خریداران به همراه خواهد داشت. اما آنچه در خرید این خودروها تعیین‌کننده است، میزان تقاضا برای آن‌هاست. چراکه تقاضای بالاتر به معنای رقابت بیشتر روی خودروها و افزایش قیمت معاملات نسبت به قیمت پایه است.

سود خرید پژو 207 از بورس کالا

سود خرید پژو ۲۰۷ از بورس چقدر است؟

پژو ۲۰۷ دوشنبه در بورس با قیمت پایه ۵۷ درصد ارزان‌تر از بازار عرضه می‌شود. اما ثبت سفارش برای این خودرو تا چه قیمتی منطقی است؟

۱۰۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ دنده‌ای با فرمان برقی و رنگ سفید قرار است دوشنبه آینده (۳۰ آبان) در بورس کالا عرضه شود. خرید خودرو از بورس کالا برای عموم (البته به شرط دریافت کد بورس کالا) است.

پژو ۲۰۷i با قیمت پایه ۱۸۷ میلیون تومان در بورس به حراج گذاشته خواهد شد.

قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۱۴۰۱ در بازار ۴۳۶ میلیون تومان است. بنابراین قیمت پایه در نظر گرفته شده برای ۲۰۷ نزدیک به ۶۰ درصد ارزان‌تر از قیمت بازار آن است.

البته عرضه با قیمت پایه ۱۸۷ میلیون تومان به معنای این نیست که خریداران می‌توانند این محصول پرطرفدار بازار ایران را به قیمت ۱۸۷ میلیون تومان بخرند.

هزینه واقعی خرید ۲۰۷ از بورس کالا

اولا، متقاضیان خرید خودرو در بورس به رقابت می‌پردازند و به میزانی که تقاضا برای خودرو زیاد باشد، بر روی خودروهای عرضه شده رقابت خواهد شد. بنابراین، خودروها به سفارش‌هایی که با نرخ بالاتری ثبت شده‌اند تعلق خواهند یافت. بنابراین احتمال رقابت برای این خودرو تا نزدیکی قیمت بازار وجود دارد.

ثانیا، خریداران باید دو سری هزینه جانبی هم بپردازند:

۱- هزینه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض که برابر با ۱۳ درصد مبلغ نهایی معامله خواهد بود

۲- هزینه ثابت جمعا به مبلغ ۴ میلیون و ۳۷۱ هزار تومان بابت بیمه و شماره‌گذاری.

خرید ۲۰۷ در بورس تا چه قیمتی منطقی است؟

در جدول زیر محاسبه کرده‌ایم که ثبت سفارش برای پژو ۲۰۷ در بورس تا چه قیمتی منطقی است. به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن هزینه‌های جانبی، ثبت سفارش در قیمت‌های مختلف چه میزان هزینه کل برای خریداران خواهد داشت.

با توجه به آنکه قیمت ۲۰۷ در بازار ۴۳۶ میلیون تومان است، حداکثر قیمتی که برای ثبت سفارش منطقی است ۳۸۶ میلیون تومان خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر افراد به قیمت ۳۸۶ میلیون تومان سفارش بگذارند، هزینه

البته خریداران باید در نظر داشته باشند که تحویل خودروهای پژو ۲۰۷ عرضه شده در بورس ۳ ماهه است. یعنی امکان دریافت فوری خودرو همچون روش خرید از بازار وجود ندارد. بنابراین، با توجه به خواب ۳ ماهه پول ثبت سفارش تا نرخ‌های کمی پایین‌تر از ۳۲۲ میلیون تومان منطقی است.

خرید ۲۰۷ در بورس کالا تا چه قیمتی منطقی است؟

قیمت معامله در بورسهزینه خرید با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ( معادل ۱۳ درصد مبلغ معامله)اختلاف با قیمت بازار
قیمت پایه۱۸۷/۴۲۱۲۲۲۴
۱۰ % بالاتر از قیمت پایه۲۰۶۲۳۳۲۰۳
۲۰ % بالاتر از قیمت پایه۲۲۵۲۵۴۱۸۲
۳۰ % بالاتر از قیمت پایه۲۴۴۲۷۵۱۶۱
۴۰ % بالاتر از قیمت پایه۲۶۲۲۹۶۱۴۰
۵۰ % بالاتر از قیمت پایه۲۸۱۳۱۸۱۱۸
۶۰ % بالاتر از قیمت پایه۳۰۰۳۳۹۹۷
۷۰ % بالاتر از قیمت پایه۳۱۹۳۶۰۷۶
۸۰ % بالاتر از قیمت پایه۳۳۷۳۸۱۵۵
۹۰ % بالاتر از قیمت پایه۳۵۶۴۰۲۳۴
۱۰۰ % بالاتر از قیمت پایه۳۷۵۴۲۴۱۲
۱۰۶ % بالاتر از قیمت پایه

(نقطه سر به سر)

۳۸۶۴۳۶۰
قیمت بازار۴۳۶
تمام قیمت ها به میلیون تومان هستند

احتمال رقابت بالا برای ۲۰۷ در بورس

پژو ۲۰۷ در حال حاضر یکی از خودروهای نسبتا پرطرفدار و پرمعامله بازار خودروهای داخلی است.

افزایش تقاضا برای ۲۰۷ منجر به آن شده که این خودرو رشد قیمت عجیبی در ماه‌های گذشته داشته باشد. قبلا در گزارش خودروهای با بیشترین رشد قیمت در ۶ ماه گذشته اشاره کردیم که۲۰۷ بیشترین جهش قیمت را میان خودرو خودروهای داخلی داشت.

از مزایای پژو ۲۰۷ به ظاهر شیک‌تر و مدرن‌تر نسبت به پژو ۲۰۶، فراوانی قطعات یدکی و نمایندگی در کشور و آپشن‌های نسبتا قابل قبول یاد می‌شود.

با این حال، کمبود فضا برای سرنشینان عقب (مشابه پژو ۲۰۶)، افت کیفی محسوس در سال‌های اخیر، عملکرد ضعیف گیربکس و سواری نسبتا خشک از معایب پژو ۲۰۷ به شمار می‌روند.

مطلع شوید : از آخرین اخبار خودرو و طرح های فروش خودرو زودتر از همه باخبر شوید

اطلاعات عرضه خودرو در بورس کالا

 • مدل خودرو: پژو ۲۰۷i سفید رنگ با گیربکس دستی و فرمان برقی
 • تعداد عرضه: ۱۰۰۰ دستگاه
 • قیمت پایه پژو ۲۰۷ در بورس: ۱۸۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
 • زمان عرضه ۲۰۷ در بورس: ۳۰ آبان ۱۴۰۱
 • موعد تحویل پژو ۲۰۷ خریداری شده از بورس: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ (تحویل سه ماهه)
 • مهلت ثبت سفارش پژو ۲۰۷ در بورس: تا ساعت ۱۷ روز یکشنبه ۲۹ آبان
 • مبلغ پیش پرداخت: ۱۰۰ درصد قیمت پایه (۱۸۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان)
 • میزان مالیات و عوارض قانونی: ۱۳ درصد قیمت نهایی معامله
 • هزینه‌های جانبی خرید ۲۰۷ از بورس: ۴ میلیون و ۳۷۱ هزار تومان

شرایط خرید ۲۰۷ از بورس کالا

 1. خریدار باید حداقل ۱۸ سال تمام داشته باشد
 2. هر کد بورسی صرفا امکان یک ثبت سفارش را دارد
 3. اشخاص حقوقی مجاز به ثبت سفارش نیستند
 4. اسناد و مدارک خودرو، فقط بنام خریدار صادر می‌گردد.
 5. افرادی که در عرضه‌های قبلی، موفق به خرید خودرو از بورس شده‌اند، مجاز به ثبت نام ۲۰۷ نیستند.
 6. درصورت عدم تکمیل وجه متعلقات قانونی (واریز هزینه‌های جانبی و مالیات بر ارزش افزوده) حداکثر تا ۵ روز تقویمی پس از ارسال پیامک، به نسبت زمان تاخیر خریدار در واریز وجوه تکمیلی، زمان تحویل خودرو تغییر خواهد کرد
این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 25, میانگین امتیاز: 4,68 از 5)
Loading...

۳ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. قاسم گفت:

  این دیگه چه مسخره بازی هست قیمت ها که به بازار آزاد نزدیک هستند. دلال هم خود دولت هست از کره مریخ نیومده. بجای بازار آزاد از بورس دلالی می کنه. آخه کی سه ماه می گذاره پولش بخوابه بعد به قیمت بازار آزاد یا نزدیک به اون خرید بزنه جز دلالان دولتی و شبه دولتی که مافیای خودرو را شکل داده اند.

  موافقم ۳
 2. reza گفت:

  الان باید خوشحال باشیم بابت این قضیه؟ ۲۳۶ میلیون قیمت کارخانه هست..خودشون میگن چرا دلال بخوره ما خودمون میخوریم.. این کار برای بالا بردن قیمت هستش. .خودشون رو راحت کردن دیگه.. الان برای افزایش قیمت مشکلی و حرف و حدیثی ندارن..۱۰۰ میلیون زیر قیمت بازار واقعا دستشون درد نکنه..قیمت پایه ۱۸۷ میلیون..۳۴۲ میلیون معامله.. دست کسی هم تو کار نیست..اونایی هم که درخواست خرید داشتن مردم بودن.

  موافقم ۸
  مخالفم ۱
 3. HAMID گفت:

  یه مشت ابله با قیمت ۳۴۰ میلیون تومن و حدود ۵۰ میلیون تومان مالیات و شماره گذاری و … جمعاً حدود ۳۹۰ میلون تومان باید پرداخت کنن برای ۲۰۷ تازه ۳۹۰ میلیونشونم باید ۳ ماهه بخوابه. ایرانخودرو دو برابر سود کرده فردا همه خودروها رو میاره تو بورس کالا به نرخ آزاد میفروشه

  موافقم ۶
  مخالفم ۱

ارسال دیدگاه شما

×
/a>