origamiden-sekerlik

origamiden-sekerlik2

origamiden-sekerlik3

origamiden-sekerlik4

ساخت آویز قلبی شکل - اوریگامی - تا کردن کاغذ- ساخت آویز تزیینی - کاردستی با کاغذ رنگی

الگویی به شکل قلب درست کنید

origamiden-sekerlik6

و روی کاغذی که به شکل تصویر پنجم بالا در امده بگذارید و ببرید

origamiden-sekerlik7

origamiden-sekerlik8

و در پایان روبان و یا کاموای رنگی را به ان وصل کنید و هر کجا که دوست دارید اویزان کنید

origamiden-sekerlik9

و این هم نتیجه کار

origamiden-sekerlik1