چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲
مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل و اسپانسرشیپ کانادا، آیا اخذ شهروندی کانادا ممکن است؟

مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل یکی از بهترین شیوه‌های مهاجرتی به این کشور است اما به صورت مستقیم منجر به اخذ اقامت دائم نمی‌شود. از آنجاییکه برای اسپانسر کردن اعضای خانواده در برنامه اسپانسرشیپ …

×