پنج شنبه , ۲۹ مهر , ۱۴۰۰
Debit Card

تمام کاربرد های مستر کارت هدیه

متاسفانه نبود کارت‌های متصل به شبکۀ بانکی جهانی در ایران، مشکلاتی را برای برخی ایرانیان به وجود آورده است. به‌ دلیل تحریم‌های اقتصادی طی چند دهۀ گذشته، ارتباط سیستم بانکداری ایران به‌طور کلی با سایر …

×