جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

آموزش بافت کیف دستی زنانه زیبای قلاب بافی

برای بافت کیف دستی زنانه می توانید از مکرومه کتان یا مکرومه معمولی یا ماکارون استفاده کنید. در این آموزش از نخ کتان مارک iceyarns استفاده شده که شاید در بازار ایران موجود نباشد.

برای بافت کیف ، ۵ کلاف  ۲۵۰ گرمی کتان آیس یارن و قلاب شماره ۴ استفاده شده ولی شما کتان را ۱۳۰۰ گرم و مکرومه را حدود ۱.۵ کیلو خریداری کنید.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

دوستان عزیز این کیف را با کاموا هم می توانید ببافید. فقط بسته به ضخامت نخ ممکن است لازم باشه تعداد دانه ها را بیشتر بگیرید.

ابعاد مدل اصلی که در تصویر زیر می بینید ۳۴ در ۲۶ سانتیمتر است.

آموزش بافت کیف دستی زنانه قلاب بافی

آموزش بافت کیف دستی زنانه با قلاب

بافت کیف دستی زنانه در ۴ مرحله انجام می شود :

بافت کفی و کناره ها

بافت رو و پشت کیف

بافت لبه کیف

بافت در کیف

مرحله اول بافت کیف دستی 

۶ زنجیره بزنید.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

رج ۱ :از زنجیره دوم تا اول را پایه کوتاه ببافید. (۵ پایه کوتاه)

آموزش بافت کیف دستی زنانه

رج ۲ : کار را برگردانید و در حلقه پشتی هر پایه رج قبل یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

به این صورت

آموزش بافت کیف دستی زنانه

رج ۳ : کار را برگردانید. یک زنجیره بزنید.
در حلقه پشتی پایه اول و پایه آخر رج قبل، ۲ پایه کوتاه ببافید.

پایه دوم، سوم و چهارم را یک پایه کوتاه. (در کل۷ پایه کوتاه)

آموزش بافت کیف دستی زنانه

رج ۴ : ۱ زنجیره زده و در حلقه پشتی هر پایه ، یک پایه کوتاه ببافید.

رج ۳ و ۴ را تکرار کنید.
تعداد پایه ها ۹ عدد می شود.

به همین ترتیب یک رج در میان دانه ها را اضافه کنید تا تعداد پایه ها ۲۵ عدد شود. (۲۰ رج افزایشی)

آموزش بافت کیف دستی زنانه

۲۰ رج بدون افزایش همان ۲۵ پایه را ببافید.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

رج بعد یک زنجیره بزنید.

از پایه دوم تا دو تا مانده به آخر در حلقه پشتی هر پایه رج قبل، یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

دو پایه آخر را یکی کنید.

از یکی مانده به آخر نخ بگیرید و روی قلاب نگه دارید بعد از آخری نخ بگیرید.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

سه تا را یکی کنید. در کل این رج ۲۳ پایه بافته شد.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

رج بعد همان ۲۳ پایه را ببافید.

به همین ترتیب یک رج در میان از هر طرف یک پایه کم کنید تا مثل ابتدای بافت، ۵ پایه باقی بماند.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

۲ رج ۵ پایه را ببافید.

مرحله اول بافت کیف تمام شد.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

حالا یک رج دور تادور کار را پایه کوتاه ببافید.

دقت کنید که به ازای هر رج یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

(هر پایه کوتاه این رج در پایه کوتاه های مرحله اول بافته می شود.)

کار به این شکل شده

 

آموزش بافت کیف دستی زنانه

مرحله دوم  : بافت و پشت کیف

حالا برای بافت رویه و پشت کیف، از دو طرف قسمتی که صاف بافته بودیم (در تصویر با انگشت نشان داده شده) شروع به بافت می کنیم.

نخ را به ابتدای محل نشانه وصل کرده و ۲۱ پایه کوتاه می بافیم.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

رج دوم در طرفین دو پایه در یک پایه بافته می شود. (در کل ۲۳ پایه )

آموزش بافت کیف دستی زنانه

رج سوم همان ۲۳ پایه بافته میشود.

دقت کنید : این قسمت کیف پایه کوتاه معمولی است و در حلقه پشتی بافته نمی شود.

به همین ترتیب یک رج در میان در دو طرف پایه اضافه کنید تا پایه ها ۴۱ عدد شود. (۲۰ رج)

آموزش بافت کیف دستی زنانه

حالا این دو کناره را به هم می بافیم.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

کناره رویه به کناره پهلو

آموزش بافت کیف دستی زنانه

همانطور که در تصویر می بینید بافت را به بالای پهلوی کیف وصل میکنیم.

یک نخ رویه را به پهلوی کیف با گره نامرئی (بست) وصل میکنیم.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

طرف دیگر دیگر هم همینطور ، ۲ نخ پهلوی کیف به یک نخ رویه.

پشت کیف را هم به همین شکل بافته و به پهلوی کیف می دوزیم.

تا اینجا کار به این شکل شده.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

 

مرحله سوم : بافت لبه کیف 

حالا نوبت بافت لبه کیف هست.
نخ را به پایه کوتاه پهلوی کیف وصل می کنیم.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

یک رج (۳ پایه کوتاه بافته و دو پایه را یکی می کنیم).

آموزش بافت کیف دستی زنانه

یک رج هم پایه کوتاه بدون کاهش می بافیم.

برای محکم ایستادن کیف داخلش توری می گذاریم.

توری به پهنای رویه کیف باشد کافیست.

طول توری به اندازه لبه رویه تا لبه پشت کیف است. (وقتی داخل کیف قرار دارد.)

آموزش بافت کیف دستی زنانه

یک رج پایه کوتاه می بافیم.

وقتی به توری رسیدیم قلاب را وارد توری هم کرده و پایه کوتاه می بافیم.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

به این شکل توری به کیف متصل می شود.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

یک رج ۵ پایه در میان دوتا یکی کرده و رج آخر در هر پایه یک بست (گره نامرئی) می زنیم.

نخ را گره زده و می چینیم.

بهتره کیف را آستر دوزی کنید. از پارچه آستری کیسه ای به پهنا و طول کیف بدوزید.

درصورت تمایل به آستری زیپ بدوزید.

آستر کیسه را به طرف داخل کیف بگذارید و به یک سانتی لبه کیف با دست بدوزید.

 

مرحله چهارم بافت کیف دستی : بافت در 

برای بافت در کیف، ۲۲ پایه آخرین رج پشت کیف را نشانه می گذاریم.

  آموزش بافت کیف دستی زنانه

نخ را وصل می کنیم.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

در حلقه نخ که به صورت خط افقی دیده می شود پایه کوتاه می بافیم.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

 

۲۲ پایه کوتاه می بافیم.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

همین ۲۲ پایه را حدود ۲۰ رج می بافیم.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

دو پایه اول رج را یکی می کنیم.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

دو پایه آخر را هم یکی می کنیم.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

۴ رج دیگر (دو پایه اول و آخر را یکی می کنیم). تا تعداد پایه ها ۱۴ عدد شود.
سپس نخ را گره زده و می چینیم.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

نخ را به کناره در وصل می کنیم و پایه کوتاه دومرحله ای می بافیم.

به این صورت که وقتی نخ گرفتیم آن را بافته و بعد دو نخ را یکی می کنیم.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

شبیه پایه بلند می شود.

قسمتهای منحنی ، دو پایه در یک پایه می بافیم.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

دو تا دور در کیف را بافته و نخ را گره زده و می چینیم.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

قفل دلخواهتان را به کیف وصل کنید.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

 

آموزش بافت کیف دستی زنانه

حلقه دلخواه برای بند را به دو پهلوی کیف بدوزید.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

برای کیفتان بند بگذارید.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

همونطور که در آموزش دیدید، تعداد رج های کف کیف و پهلوها تقریبا برابر بود. پهلوها فقط دو رج بیشتر داشت.
برای بافت کیف دستی زنانه با کاموا هم می توانید از همین نسبت اندازه استفاده کنید.

آموزش بافت کیف دستی زنانه

 

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

 

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 40, میانگین امتیاز: 4,43 از 5)
Loading...

۴ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. فاطمه گفت:

  سلام ابعاد کیف لطف می کنید چند در چند است؟

  موافقم ۱
 2. سودابه گفت:

  سلام ،آموزش کیف مکرومه دخترانه ممنونم ارلطف شما

  موافقم ۱
  مخالفم ۱
 3. فریبا گفت:

  سلام آموزش بافت کیف میخواستم خواهش میکنم

  موافقم ۱
  مخالفم ۱

ارسال دیدگاه شما

×