چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

آموزش بافت پیشبند بچه فانتزی و زیبا با قلاب

پیشبند یکی از مهم ترین اقلام سیسمونی نوزاد است و مانع کثیف شدن لباس و تماس رطوبت با پوست کودک می شود. در این مطلب آموزش بافت پیشبند قلاب بافی را تقدیم شما عزیزان می کنیم.

آموزش بافت ۴ مدل پیشیند قلاب بافی شیک

برای بافت پیشبند از نخ های کتان و کامواهای ضد حساسیت و بدون پرز مخصوص کودک استفاده کنید.

می توانید آنها را دو لا ببافید تا ضخیم تر شود.

بهتر است آستردوزی شده و لایه میانی آن مشما قرار گیرد.

آموزش بافت پیشبند پسرانه 

آموزش بافت پیشبند پسرانه قلاب بافی

پهنای این پیش‌بند تقریباً ۲۱ سانتی‌متر، ارتفاع آن ۱۸ سانتی‌متر است.

ارتفاع پیشبند با بند ۳۹ سانتی‌متر است.

پیشبند از پایین به بالا بافته می شود.

روی بند ۳ جادکمه دارد.

لوازم مورد نیاز

سه رنگ کاموا

قلاب متناسب با نخ

سوزن

دکمه

قیچی

آموزش بافت پیشبند پسرانه

نکته : برای بافت این نمونه کاموایی بکار رفته که با قلاب ۴.۲۵ میلیمتر بافته می شود.

برای بافت این پیشبند زیبا کافیست زنجیره زدن، بافت پایه کوتاه و بست زدن را بدانید.

دقت کنید: با توجه به ضخامت نخ مورد استفاده شما، ممکن است لازم باشد تعداد زنجیره و پایه های بیشتری ببافید.

نکات

منظور از پایه ، پایه کوتاه است.

منظور از افزایش، بافت دو پایه کوتاه در یک پایه کوتاه است.

منظور از کاهش، ادغام دو پایه کوتاه است.

انتهای هر رج یک زنجیره زده و کار را برگردانید.

شروع بافت پیشیند پسرانه 

۲۲ زنجیره بزنید.

رج ۱

از زنجیره ۲۱ تا اول را پایه کوتاه ببافید.

رج ۲

افزایش، ۱۹ پایه، افزایش (۲۳ پایه)

رج ۳

افزایش، ۲۱ پایه، افزایش (۲۵ پایه)

رج ۴

افزایش، ۲۳ پایه، افزایش (۲۷ پایه)

رج ۵

افزایش، ۲۵ پایه، افزایش (۲۹ پایه)

پیشبند قلاب بافی

رج ۶ – ۱۵

همان ۲۹ پایه را ببافید.

تغییر رنگ دهید.

برای تغییر رنگ دو تا یک مرحله دوم پایه بلند را با رنگ سفید انجام دهید.

تغییر رنگ

رج ۱۶ تا ۳۰

همان ۲۹ پایه را ببافید.

سر نخ را با سوزن یا قلاب بین بافت مخفی کنید.

پنهان کردن نخ

✅بافت بندها

از دو طرف پیش بند ۶ پایه را شمرده و نشانگر بگذارید.

تقسیم بندی

👈🏻بند راست

۳۰ رج ۶ پایه را ببافید.

این طرف دکمه دوخته می شود.

👈🏻بند چپ

۲۰ رج ۶ پایه را ببافید.

رج ۲۱

۲ پایه، ۲ زنجیرهف ۲ پایه رها ، ۲ پایه

رج ۲۲

۲ پایه، ۱ پایه در هر زنجیره، ۲ پایه

رج ۲۳

همان ۶ پایه را ببافید.

رج ۲۴ تا ۲۶

تکرار رج ۲۱ تا ۲۳

رج ۲۷ تا ۲۹

تکرار رج ۲۱ تا ۲۳

رج ۳۰

همان ۶ پایه

بافت بند پیشبند

دور تا دور پیش بند را یک رج پایه کوتاه ببافید.

بافت خاشیه پایه کوتاه

✅ بافت پاپیون

۱۱ زنجیره زده و از زنجیره دهم تا یکم را پایه کوتاه ببافید.

۶ رج پایه کوتاه ببافید.

برای بند پاپیون، ۶ زنجیره زده و از پنجمی تا اولی را پایه کوتاه ببافید.

وسط پاپیون را جمع کرده و با بند محکم کنید.

بافت پاپیون با قلاب

پاپیون را روی پیشبند بدوزید.

دکمه را در محل خود بدوزید.

ای هم پیشبند شیک پسرانه

آموزش بافت سه مدل پیشبند بچه حیوانات

در این سه مدل الگوی بافت یکسان است و فقط صورت حیوانات متفاوت طراحی شده است.

شما می توانید با استفاده از خلاقیت خود، مدل های دیگری طراحی کنید و ببافید.

پیشبند بچگانه قلاب بافی

نکات

انتهای هر رج یک زنجیره زده و برگردید.

منظور از پایه، پایه کوتاه است.

منظور از افزایشف بافت د و پایه در یک پایه رج قبل است.

منظور از کاهش، ادغام دو پایه است.

آموزش بافت بدنه پیشبند برای هر سه مدل 

رج ۱

۲۴ زنجیره زده و از زنجیره ۲۳ تا اول را پایه کوتاه ببافید. (۲۳ پایه)

رج ۲

یک پایه، افزایش، ۱۹ پایه ، افزایش، ۱ پایه (۲۵ پایه)

رج ۳

یک پایه، افزایش، ۲۱ پایه ، افزایش، ۱ پایه (۲۷ پایه)

رج ۴

یک پایه، افزایش، ۲۳ پایه ، افزایش، ۱ پایه (۲۹ پایه)

رج ۵

یک پایه، افزایش، ۲۵ پایه ، افزایش، ۱ پایه (۳۱ پایه)

رج ۶ تا ۲۴

همان ۳۱ پایه را ببافید.

راهنمای بافت طرف اول بند

رج ۱

برگردید، ۱ پایه، کاهش، ۵ پایه، کاهش، یک پایه ، پایه های بعدی رها و برگردید. (۹ پایه)

رج ۲

همان ۹ پایه را ببافید.

رج ۳

برگردید، ۱ پایه، کاهش، ۳ پایه، کاهش، یک پایه ، پایه های بعدی رها و برگردید. (۷ پایه)

رج ۴

برگردید. همان ۷ پایه را ببافید.

رج ۵

برگردید.

برگردید، ۱ پایه، کاهش، ۱ پایه، کاهش، یک پایه ، پایه های بعدی رها و برگردید. (۵ پایه)

رج ۶

برگردید. همان ۵ پایه را ببافید.

نخ را گره زده و قطع کنید.

راهنمای بافت طرف دیگر بند 

۹ پایه را از کنار بشمرید.

رج ۱

نخ را به پایه بعدی وصل کرده، یک زنجیره و یک پایه کوتاه همانجا ببافید.

یک کوتاه ادغام، ۵ کوتاه یک ادغام، یک کوتاه (۹ پایه)

رج ۲ تا ۷

رج های ۲ تا ۶ طرف اول را تکرار کنید.

رج ۸ تا ۳۴

همان ۵ پایه را ببافید.

رج ۳۵

۵ زنجیره بزنید، ۳ پایه رها، در آخرین پایه بست بزنید.

دور تا دور پیشبند را پایه کوتاه ببافید، در گوشه ها ۲ پایه بزنید.

آموزش بافت پیش بند جوجه 

برای جوجه، پیشبند را به رنگ زرد ببافید.

نوک را به رنگ نارنجی دو عدد ببافید.

رج ۱

۱۰ زنجیره زده و در نهمین تا اولی پایه کوتاه ببافید. (۹ پایه)

بک زنجیره زده و برگردید.

رج ۲

یک پایه کوتاه، یک ادغام، ۳ کوتاه، یک ادغام، یک کوتاه (۷ پایه)

بک زنجیره زده و برگردید.

رج ۳

یک پایه کوتاه، یک ادغام، ۱ کوتاه، یک ادغام، یک کوتاه (۵ پایه)

بک زنجیره زده و برگردید.

رج ۴

یک ادغام، ۱ کوتاه، یک ادغام (۳ پایه)

بک زنجیره زده و برگردید.

رج ۵

۳ پایه را ادغام کنید. نخ را گره زده و قطع کنید.

چشم ها را دو عدد به رنگ سفید ببافید.

بافت مارپیچی است. انتهای رج بست نمی زنیم.

رج ۱

۲ زنجیره زده و در اولی ۸ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲

در هر پایه دو پایه کوتاه ببافید. ( ۱۶ پایه)

رج ۳

۲ پایه در اولین پایه و در بعدی ۱ پایه ببافید.

تا آخر رج تکرار کنید. (۲۴ پایه)

به پایه بعدی بست زده و نخ را اضافه برای دوخت بچینید.

با کاموای مشکی مرکز چشم را بدوزید.

گوشه آن را با آبی کوک بزنید.

با توجه به تصویر چشم ها را در محل خود بدوزید.

در صورت تمایل مژه و ابرو بگذارید.

نوک را بین چشم ها بدوزید.

با کمی کاموا کاکل درست کنید.

آموزش بافت پیشبند خرگوش

برای خرگوش پیش بند را صورتی روشن ببافید.

گوشت بیرونی دو عدد به رنگ صورتی روشن

رج ا

۱۹زنجیره بزنید. از خجدهمین زنجیره شروع به بافت کنید:

۵ پایه کوتاه، ۱۰ پایه ساده، ۲ پایه کوتاه، ۳ کوتاه در زنجیره باقیمانده

طرف دیگر زنجیره ها : ۲ کوتاه، ۱۰ پایه ساده ، ۵ کوتاه

رج ۲

۷ کوتاه، ۷ ساده، ۴ کوتاه، ۳ کوتاه در بعدی، ۴ کوتاه، ۷ ساده، ۷ کوتاه

نخ را گره زده و اضافه برای دوخت بچینید

قسمت داخلی گوش با رنگ صورتی تیره

رج ۱

۱۵ زنجیره زده و از چهاردهمی به ترتیب زیر ببافید:

۴ کوتاه، ۶ ساده، ۲ کوتاه، ۳ کوتاه در بعدی طرف دیگر زنجیره ها را ۲ کوتاه، ۶ ساده و ۵ کوتاه ببافید.

نخ را گره زده وو اضافه برای دوخت بچینید.

قسمت داخلی گوشها را روی قسمت خارجی بدوزید.

دقت کنید روی بافت هر دو به طرف شما باشد.

چشم ها را دو عدد با سفید و به صورت مارپیچی ببافید.

۴ زنجیره زده و در زنجیره سوم (از ابتدا بشمرید) ۳ پایه کوتاه ببافید، در بعدی ۱ پایه کوتاه و در آخری ۳ پایه کوتاه.

در طرف مقابل زنجیره شروع کار کنید. ۱ پایه کوتاه (۸ پایه)

رج ۲

۲ پایه کوتاه در هر یک از ۳ پایه بعدی، یک کوتاه، و پایه کوتاه در هر یک از ۳ پایه بعدی، یک پایه (۱۴ پایه)

رج ۳

۳ بار (۲ پایه در یک پایه، یک پایه)، یک پایه، ۳ بار (۲ پایه در یک پایه، یک پایه)، یک پایه، بست

نخ را قطع کرده و اضافه برای دوخت بچینید. (۲۰ پایه)

با کاموای مشکی مرکز چشم را بدوزید.

گوشه آن را با آبی کوک بزنید.

با توجه به عکس، گوش ها و چشم ها را در محل خود بدوزید.

با نخ مشکی، بینی و دهان را کوک بزنید.

به سلیقه خود جزئیات صورت مانند ابرو یا مژه را اضافه کنید.

آموزش بافت پیشبند بره

بره را به رنگ سفید ببافید.

گوش خارجی را دو عدد به رنگ سفید ببافید

رج ۱

۱۰ زنجیره زده و از زنجیره یکی به آخر به ترتیب زیر ببافید:

۲ پایه کوتاه، ۵ پایه ساده، ۳ پایه ساده در آخرین زنجیره

طرف دیگر زنجیره ها

۸ پایه ساده و ۳ پایه کوتاه

یک زنجیره زده و کار را برگردانید

رج ۲

۲ زنجیره، ۷ پایه ساده، ۳ پایه کوتاه در بعدی، ۷ پایه ساده، ۲ پایه کوتاه

نخ را گره زده و اضافه برای دوخت بچینید.

گوش داخلی دو عدد صورتی

رج ۱

۸ زنجیره زده و از زنجیره یکی به آخر به ترتیب زیر ببافید:

۲ پایه کوتاه، ۳ پایه ساده، ۳ پایه کوتاه در آخرین زنجیره

طرف دیگر زنجیره ها را ۳ پایه ساده و ۳ پایه کوتاه ببافید.

نخ را گره زده و اضافه برای دوخت بچینید.

قسمت داخلی گوشها را روی قسمت خارجی بدوزید.

دقت کنید روی بافت هر دو به طرف شما باشد.

چشم ها را دو عدد به رنگ مشکی به صورت مارپیچی ببافید.

رج ۱

دو زنجیره زده و در زنجیره اول ۸ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲

در هر پایه دو پایه ببافید (۱۶ پایه)

وسط چشمها را دکمه یا کوک سفید بزنید.

با توجه از عکس، گوش ها و چشم ها را در محل خود بدوزید.

با نخ صورتی، بینی و دهان را کوک بزنید.

به دلخواه جزئیات صورت مثل ابرو یا مژه را اضافه کنید.

در صورت تمایل، با کوک های بلند حلقه ای، بالای چشم موهای فرفری بگذارید.

این آموزش به سفارش مجله تصویر زندگی و “فقط برای این سایت” ترجمه شده است.

در صورت باز نشر در سایر سایت ها بایستی مجله تصویر زندگی به عنوان منبع ذکر گردد. (با لینک فعال و Follow مستقیم به این پست)

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 5, میانگین امتیاز: 3,80 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×