شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲

آموزش بافت پتو با موتیف چهارگوش پرکاربرد و زیبا

در این مطلب آموزش بافت موتیف ساده و زیبای ویکتوریا را خواهید دید، این موتیف برای بافت پتو ، روتختی، بافت کوسن، بافت دستگیره، بافت رومیزی، لباس، زیربشقابی و … مناسب است.

آموزش بافت پتو قلاب بافی موتیف چهارگوش

آموزش بافت پتو با موتیف چهارگوش 

بافت این موتیف بسیار راحت است.

موتیف با کامواهایی  ظریف مانند موهر آلیز آنقورا، آلیز دیوا، کامواهای ضخامت معمولی و حتی ضخیم مانند تریکو و مکرومه قابل بافت است.

نقشه بافت موتیف 

نقشه بافت موتیف ویکتوریا

راهنمای رج به رج بافت موتیف  

✅ رج ۱

در حلقه جادویی ۱۲ مرتبه ( یک پایه بلند و یک زنجیره) ببافید.

به اولین پایه بست بزنید. (۱۲ پایه بلند و ۱۲ تک زنجیره)

آموزش بافت موتیف چهار گوش قلاب
پایه بلندهای اول هر رج را می تونید ۳ زنجیره بزنید یا به روش آموزش داده شده در فیلم زیر ببافید.

می توانید به جای حلقه جادویی ۴ زنجیره زده و اولین زنجیره بست بزنید تا حلقه شود.

✅ رج ۲

بافت رج 2 موتیف مربعی

روی اولین تک زنجیره بست بزنید.

روی هر تک زنجیره رج قبل ، دو پایه بلند ادغام شده و دو زنجیره ببافید.

اولین پایه بلند را می توانید با کشیدن نخ و پیچاندن قلاب (مطابق فیلم رج اول) ببافید.

یا مطابق نقشه با یک پایه کوتاه و یک زنجیره

✅ رج ۳

آموزش بافت موتیف مربعی قلاب بافی

بافت را از روی فضای تک زنجیره شروع کنید، یک پایه کوتاه ببافید.

۴ مرتبه (۷ زنجیره ، یک پایه کوتاه در فضای تک زنجیره بعدی، ۳ زنجیره، یک پایه کوتاه در فضای تک زنجیره بعدی، ۳ زنجیره، یک پایه کوتاه در فضای تک زنجیره بعدی) ببافید.

به پایه کوتاه بست بزنید.

(۴ فضای ۷ زنجیره ای و ۸ فضای سه زنجیره ای )

✅ رج ۴

آموزش بافت موتیف مربعی قلاب بافی

داخل حلقه ۵ زنجیره ای ، ۵ پایه بلند، ۳ زنجیره و ۵ پایه بلند ببافید.

داخل حلقه ۳ زنجیره اول ۱ پایه کوتاه بافته ، ۳ زنجیره زده و یک پایه کوتاه در حلقه ۳ زنجیره بعدی ببافید.

دو سطر بالا را ۳ بار دیگر تکرار کرده و بست بزنید.

✅ رج ۵

آموزش بافت موتیف مربعی قلاب بافی

پایه بلند اول را رها کرده، روی هر یک از ۴ پایه بعدی یک پایه بلند ببافید.

داخل تک زنجیره دو پایه بلند، ۳ زنجیره و ۲ پایه بلند ببافید.

روی ۴ پایه بلند را یک پایه بافته و پایه آخری را نبافته رها کنید.

۳ زنجیره زده و داخل فضای ۳ زنجیره یک پایه کوتاه و ۳ زنجیره ببافید.

مراحل بالا را ۳ بار دیگر تکرار کنید. به ابتدای رج بست بزنید.

✅ رج ۶

آموزش بافت موتیف قلاب بافی

پایه بلند اول را رها کرده، روی هر یک از ۴ پایه بعدی یک پایه بلند ببافید.

داخل تک زنجیره دو پایه بلند، ۳ زنجیره و ۲ پایه بلند ببافید.

روی ۴ پایه بلند را یک پایه بافته و پایه آخری را نبافته رها کنید.

۳ زنجیره زده و داخل فضای ۳ زنجیره یک پایه کوتاه و ۳ زنجیره ببافید.

داخل فضای بعدی هم یک پایه کوتاه و ۳ زنجیره ببافید.

مراحل بالا را ۳ بار دیگر تکرار کنید.

به ابتدای رج بست بزنید.

✅ رج ۷

آموزش بافت موتیف پتو قلاب بافی

روی هر یک از ۶ پایه، یک پایه بلند ببافید.

داخل تک زنجیره دو پایه بلند، ۳ زنجیره و ۲ پایه بلند و داخل فضای سه زنجیره هم ۲ پایه بلند ببافید.

۳ زنجیره زده و داخل فضای ۳ زنجیره بعدی یک پایه کوتاه و ۳ زنجیره ببافید.

داخل فضای بعدی دو پایه بلند ببافید.

سه بار دیگر این مراحل را تکرار کنید.

به ابتدای رج بست بزنید.

✅ رج ۸

آموزش بافت موتیف قلاب بافی
روی هر یک از ۸ پایه، یک پایه بلند ببافید.

داخل تک زنجیره دو پایه بلند، ۳ زنجیره و ۲ پایه بلند و داخل فضای سه زنجیره هم ۲ پایه بلند ببافید.

۱ زنجیره زده و داخل فضای ۳ زنجیره بعدی ۲ پایه بلند ببافید.

دو پایه بلند ببافید.

سه بار دیگر این مراحل را تکرار کنید.

به ابتدای رج بست بزنید.

✅ رج ۹

موتیف مربعی قلاب بافی

روی هر پایه را یک پایه کوتاه، روی تک زنجیره ضلع را هم یک پایه کوتاه ببافید.

در زنجیره گوشه ها ۳ پایه کوتاه یا یک پایه کوتاه، ۲ زنجیره و یک پایه کوتاه) ببافید.

👈🏻در نقشه (۲ پایه کوتاه، ۳ زنحیره و ۲ پایه کوتاه ) است.

👈🏻 می توانید رج آخر به جای پایه کوتاه پایه بلند ببافید. تنها تفاوت در گوشه هاست.
گوشه ها را ۲ پایه بلند، یک زنجیره و ۲ پایه بلند ببافید.

به تعداد مورد نیاز موتیف بافته و با یکی از روش های وصل به هم متصل کنید.

موتیف بافته شده با کاموا اسپرت

موتیف در رنگ های متفاوت

موتیف چهار گوش ویکتوریا قلاب

پادری بافته شده با این موتیف

پادری را می توانید با مکرومه کتان، پلی استر، ریبون و تریکو ببافید.

پادری قلاب بافی موتیف چهارگوش

کوسن زیبای بافته شده با موتیف ویکتوریا

کوسن قلاب بافی موتیف چهارگوش

برای بافت پتو یا رومیزی می توانید دور موتیف را یک رج حلقه های زنجیره ببافید.

حاشیه موتیف مربعی

برای وصل کردن موتیف ها، حلقه ها را به هم ببافید.

وصل کردن موتیف چهارگوش

وصل کردن موتیف مربعی

برای بافت پتو موتیف ها را در کنار هم قرار دهید تا از مناسب بودن رنگ بندی و چیدمان خیالتان راحت شود و سپس وصل کنید.

برای زیر بشقابی یا زیرگلدانی می توانید حاشیه دلخواه دور موتیف ببافید.

مانتوی زیبای بافته شده با موتیف مربعی

این مانتوی زیبا با همین موتیف بافته شده  است.

فیلم های کوتاه آموزش وصل موتیف

برای بافت پتو، روتختی، کوسن و … می توانید از یکی از روش های وصل زیر را برای اتصال موتیف ماندالا استفاده کنید.

همه روش ها را امتحان کنید، با هر روشی راحت تر هستید و به نظرتان زیباتر دیده می‌شود، وصل را انجام دهید.

وصل موتیف با سوزن

حلقه پشتی پایه های قرینه را کوک بزنید.

وصل موتیف همزمان با بافت پایه بلند سه تایی

این روش برای زمانی کاربرد دارد که بخواهید حاشیه موتیف ماندالا را بافت ۳ تایی بزنید.

وصل با پایه کوتاه در حلقه پشتی دو موتیف

وصل با بافت پایه کوتاه در حلقه پشتی پایه‌های قرینه هم

وصل با بست در حلقه پشتی دو موتیف

وصل دو موتیف با بست و زنجیره

وصل همزمان با بافت پایه بلند رج آخر

وصل موتیف همزمان با بافت پایه کوتاه رج آخر

بافت دستگیره

می توانید این موتیف را با یک موتیف چهارگوش ساده را روی هم گذاشته و دو لایه را با حاشیه بافی بهم وصل کنید.

دستگیره قلاب بافی موتیف چهارگوش

نمونه های زیبای روتختی، رومیزی و پتوی بافته شده با این موتیف

رومیزی قلاب بافی موتیف چهارگوش آموزش بافت پتو قلاب بافی موتیف چهارگوش آموزش بافت پتو قلاب بافی موتیف چهارگوش آموزش بافت پتو قلاب بافی موتیف چهارگوش رومیزی قلاب بافی موتیف چهارگوش

اختصاصی مجله تصویر زندگی 

کپی برداری با ذکر منبع و لینک Follow فعال به این مطلب بلامانع است

ماسک آستر دار دو لایه قلاب بافی

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 26, میانگین امتیاز: 4,38 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×