چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲

بافت پتو با موتیف ماندالا قلاب بافی پرکاربرد و زیبا

در این مطلب روش بافت دو مدل موتیف ماندالا چهارگوش زیبایی را به شما می آموزیم که با آنها می توانید پتو، فرشینه، لباس، شنل، دستگیره، کوسن، رانر، کیف و … ببافید. بافت این ماندالاهای زیبا را می تونید با هر جنس کاموایی که مایل هستید و به صورت تک رنگ، دو رنگ یا با رنگ های بیشتر انجام دهید. کامواهای پرز دار مثل یوموش، سوزنی) یا کامواهایی مثل کاموای مخملی برای بافت ماندالا مناسب نیستند.

می توانید بافت موتیف ماندالا را با کاموای تک رنگ و اسپرت انجام دهید، فوق‌العاده زیبا خواهد شد. برای بافت فرشینه می تونید از مکرومه کتان، مکرومه پلی استر، ریبون، ایکس لاسه و … استفاده کنید.

آموزش بافت پتو موتیف ماندالا

آموزش بافت پتو موتیف ماندالا گل ستاره اسپیرو

با این موتیف زیبا می توانید شنل، پتو، روتختی، کوسن، دستگیره، کیف و … ببافید.

من با این موتیف ماندالا دستگیره بافتم که در تصویر زیر می بینید.

موتیف گل ستاره اسپیرو

رج ۱

در حلقه جادویی ۳ زنجیره و ۱۵ پایه بلند بافته و به سومین زنجیره بست بزنید.

رج ۲

نخ رنگ دیگر را روی یکی از پایه‌ها وصل کرده، ۶ زنجیره بزنید.

(یک پایه را رها کرده و در بعدی پایه بلند و ۳ زنجیره) ببافید.

داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج ۳  موتیف ماندالا

فقط داخل زنجیره‌ها بافت انجام می شود.

داخل هر یک از ۳ زنجیره‌ها (۱ پایه کوتاه، ۱ پایه متوسط، ۱ پایه بلند، ۱ پایه متوسط و یک پایه کوتاه) ببافید.

(۱۶ پایه کوتاه ، ۱۶ پایه متوسط و ۸ پایه بلند)

رج ۴

با رنگ ۱ روی پایه متوسط اول را یک پایه ، روی پایه بلند را دو پایه و روی پایه متوسط را یک پایه ببافید.

حالا روی پایه‌های رج ۱ بافت انجام دهید.

یک پایه دوبل روی پایه سمت راست پایه بلند رج ۲ و یکی روی پایه سمت چپ آن ببافید.

روی پایه کوتاه ها بافت انجام نشده و رها می شوند. (۱۶ پایه دوبل و ۳۲ پایه کوتاه)

رج ۵ موتیف ماندالا

روی اولین و آخرین پایه کوتاه ، دو پایه کوتاه و روی دو پایه وسط هر کدام یک پایه کوتاه ببافید، جمعا ۶ پایه کوتاه.

دور هر دو پایه دوبل یک پایه کوتاه برجسته از جلو ببافید.

(۸ پایه کوتاه برجسته از جلو و ۴۸ پایه کوتاه)

رج ۶

دور تمام پایه کوتاه‌ها یک پایه متوسط برجسته از پشت و دور پایه برجسته ها را یک پایه متوسط برجسته از جلو ببافید.

(۸ پایه متوسط برجسته از جلو، ۴۸ پایه متوسط برجسته از پشت)

رج ۷

روی اولین پایه متوسط هر گلبرگ ۱ پایه کوتاه، بعدی پایه متوسط، روی سومی و چهارمی هر کدام دو پایه بلند،

بعدی یک پایه متوسط و آخری یک پایه کوتاه ببافید.

پایه برجسته از جلو ها رها می شوند.

(۱۶ پایه کوتاه، ۱۶ پایه متوسط، ۳۲ پایه بلند)

رج ۸ موتیف ماندالا

هر گلبرگ را به این ترتیب ببافید:
یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط، یک پایه بلند، ۲ مرتبه (۲ پایه بلند در یک پایه)،

یک پایه بلند، یک پایه متوسط، یک پایه کوتاه. روی پایه متوسط برجسته از جلو رج ۶ را یک پایه بلند برجسته از جلو ببافید.

(۱۶ پایه کوتاه، ۱۶ پایه متوسط، ۴۸ پایه بلند، ۸ پایه بلند برجسته از جلو)

رج ۹

هر گلبرگ را به این ترتیب ببافید:

یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط ، یک پایه بلند، ۴ مرتبه (۲ پایه بلند در یک پایه) ،

یک پایه بلند، یک پایه متوسط، یک پایه کوتاه. پایه بلند برجسته از جلو را رها کنید.

(۱۶ پایه کوتاه، ۱۶ پایه متوسط، ۸۰ پایه بلند، ۸ پایه بلند برجسته از جلو)

رج ۱۰ موتیف ماندالا

پایه کوتاه های هر گلبرگ را رها کرده و روی ۱۲ پایه بین شان هر کدام یک پایه متوسط برجسته از پشت ببافید.
یک پایه چوبل برجسته از جلو روی سومین پایه برجسته رج ۶ همان گلبرگ و

یک پایه چوبل برجسته از جلو هم روی سومین پایه متوسط رج ۶ گلبرگ بعدی ببافید.

(۱۶ پایه چوبل، ۹۶ پایه متوسط برجسته از پشت)

رج ۱۱

روی ۵ پایه اول هر کدام یک پایه کوتاه، روی ششمی و هفتمی را هر کدام دو پایه کوتاه و

روی ۵ تای آخر هم هر کدام یک پایه کوتاه ببافید.

دور دو پایه چوبل هم یک پایه بلند برجسته از جلو ببافید.

به اینصورت که قلاب را از زیر دو پایه همزمان رد می کنیم.

(۸ پایه بلند برجسته از جلو ، ۱۱۲ پایه کوتاه)

رج ۱۲

از این رج موتیف مربع شکل می شود.

هر گلبرگ را به این ترتیب ببافید:

۳ پایه بلند برجسته از پشت، ۲ پایه متوسط برجسته از پشت،

۴ پایه کوتاه برجسته از پشت، ۲ پایه متوسط برجسته از پشت، ۳ پایه بلند برجسته از پشت.

یک پایه دوبل برجسته روی پایه بلند برجسته ببافید.

(۳۲ پایه کوتاه برجسته، ۳۲ پایه متوسط برجسته، ۴۸ پایه بلند برجسته، ۸ پایه دوبل برجسته)

رج ۱۳

روی پایه دوبل برجسته، ۲ پایه دوبل و یک پیکوت و روی پایه بعدی دو پایه دوبل ببافید.

اینجا یکی از ۴ گوشه مربع است.

۵ پایه بلند، ۳ پایه متوسط، ۱۲ پایه کوتاه، ۳ پایه متوسط و ۵ پایه بلند ببافید و تکرار

در هر ضلع (۱۲ پایه کوتاه، ۶ پایه متوسط، ۱۰ پایه بلند، ۴ پایه دوبل و یک پیکوت)

رج ۱۴

داخل پیکوت ۲ پایه بلند، ۲ زنجیره و ۲ پایه بلند ببافید.

۴ پایه بلند، ۳ پایه متوسط، ۱۸ پایه کوتاه، ۳ پایه متوسط و ۴ پایه بلند ببافید.

در هر ضلع (۱۸ پایه کوتاه، ۶ پایه متوسط، ۱۴ پایه بلند، یک زنجیره دوتایی)

رج ۱۵ موتیف ماندالا

داخل دو زنجیره گوشه را ۲ پایه متوسط ۲ زنجیره و ۲ پایه متوسط و

روی هر پایه رج قبل را یک پایه متوسط ببافید.

در هر ضلع (۳۸ پایه متوسط، یک زنجیره دوتایی)

رج ۱۶

تکرار رج ۱۵

حاشیه بافی

حاشیه بافته شده برای دستگیره به صورت زیر است :

اضلاع تکرار (۲ پایه متوسط در یک پایه، یک پایه رها )

گوشه (یک پایه متوسط یک زنجیره و یک پایه متوسط)

نکته : البته جا دارد که ۲ پایه متوسط ، ۲ زنجیره و ۲ پایه متوسط ببافید.

برای بندینک هم ۱۲ الی ۱۵ زنجیره زده و به پایه گوشه بست بزنید.

شنل بافته شده با موتیف گل ستاره اسپیرو

موتیف گل ستاره اسپیرو

نمونه رنگ بندی های موتیف گل ستاره اسپیرو

موتیف گل ستاره اسپیرو موتیف گل ستاره اسپیرو موتیف گل ستاره اسپیرو موتیف گل ستاره اسپیرو

و این سه رنگ بندی بی نظیر و زیبا که برای بافت روتختی و پتو عالی است.

موتیف گل ستاره اسپیرو

فیلم آموزش بافت ماندالا گل ستاره اسپیرو


آموزش بافت پتو موتیف ماندالا حلقه های مارپیچی


فیلم های کوتاه آموزش وصل موتیف

برای بافت پتو، روتختی، کوسن و … می توانید از یکی از روش های وصل زیر را برای اتصال موتیف ماندالا استفاده کنید.

همه روش ها را امتحان کنید، با هر روشی راحت تر هستید و به نظرتان زیباتر دیده می‌شود، وصل را انجام دهید.

وصل موتیف با سوزن

حلقه پشتی پایه های قرینه را کوک بزنید.

وصل موتیف همزمان با بافت پایه بلند سه تایی

این روش برای زمانی کاربرد دارد که بخواهید حاشیه موتیف ماندالا را بافت ۳ تایی بزنید.

وصل با پایه کوتاه در حلقه پشتی دو موتیف

وصل با بافت پایه کوتاه در حلقه پشتی پایه‌های قرینه هم

وصل با بست در حلقه پشتی دو موتیف

وصل دو موتیف با بست و زنجیره

وصل همزمان با بافت پایه بلند رج آخر

وصل موتیف همزمان با بافت پایه کوتاه رج آخر

کاربردهای دیگر موتیف ماندالا

از موتیف ماندالا می توانید برای تزیین کیف، لباس، کوسن، بافت دستکش،

تزیین کیف با موتیف ماندالا تزیین کیف با ماندالا تزیین لباس با موتیف ماندالا دستکش بدون انگشت ماندالایی تزیین تاپ با ماندالا تزیین کوسن با موتیف ماندالا

اختصاصی مجله تصویر زندگی 

کپی برداری با ذکر منبع و لینک Follow فعال به این مطلب بلامانع است

ماسک آستر دار دو لایه قلاب بافی

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 24, میانگین امتیاز: 4,50 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×