یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲

آموزش بافت عروسک شیر دو بعدی با قلاب

تا حالا عروسک دو بعدی قلاب بافی دیده بودید؟ عروسک های دو بعدی بافتی ساده و هم زیبایی خاص و منحصر به فردی دارند. در این پست از سری آموزش های قلاب بافی ، با آموزش بافت عروسک شیر دو بعدی را در خدمت شما هنرآموزان و همراهان مجله تصویر زندگی هستیم.

آموزش بافت عروسک شیر دو بعدی

آموزش رایگان بافت عروسک شیر دو بعدی 

اگر عروسک را برای بچه های کوچک زیر ۴ سال می بافید، بهتر است از کامواهای بدون پرز و ضد حساسیت استفاده کنید.

لوازم مورد نیاز 

یک کلاف کاموا به رنگ شیر  (خردلی، زرد یا نارنجی)

کمی کاموای قهوه ای روشن با مسی رنگ برای یال و نوک دم

کمی کاموای صورتی برای گونه

قلاب متناسب با ضخامت کاموا

کمی کاموای قهوه ای تیره یا مشکی برای پنجه ها و دوخت دهان

بینی عروسک (می توانید با کاموا بدوزید)

چشم عروسک ۱۲ میلی متری (یا در صورت تمایل بزرگتر)

الیاف

سوزن دوخت کاموا

نکته : اگر برای کودک کوچک می بافید از چشم و بینی واشر دار  استفاده کنید.

توضیحات اولیه 

در این آمورش منظور از پایه، پایه کوتاه است.
در پایان هر رج یک زنجیره زده و کار را برگردانید.
منظور از افزایش بافت دو پایه کوتاه در یک پایه کوتاه رج قبل است.
منظور از کاهش ادغام دو پایه کوتاه است.

مرحله اول – آموزش بافت بدن عروسک شبر 

بدن را دو عدد به رنگ شیر (خردلی ) ییافید.

رج ۱

۱۷ زنجیره زده و از زنجیره شانزدهم تا اولی را پایه ببافید (۱۶ پایه)

رج ۲

افزایش، ۱۴ پایه، افزایش (۱۸ پایه)

رج ۳

افزایش، ۱۶ پایه، افزایش (۲۰ پایه)

رج ۴

همان ۲۰ پایه

رج ۵

افزایش، ۱۸ پایه، افزایش (۲۲ پایه)

رج ۶

افزایش، ۲۰ پایه، افزایش (۲۴ پایه)

رج ۷

همان ۲۴ پایه

رج ۸

افزایش، ۲۲ پایه، افزایش (۲۶ پایه)

رج ۹ تا ۱۸

همان ۲۶ پایه

رج ۱۹

کاهش، ۲۲ پایه، کاهش (۲۴ پایه)

رج ۲۰ و ۲۱

همان ۲۴ پایه

رج ۲۲

کاهش، ۲۰ پایه، کاهش (۲۲ پایه)

رج ۲۳ و ۲۴

همان ۲۲ پایه

رج ۲۵ (در حلقه پشتی ببافید)

افزایش، ۲۰ پایه، افزایش (۲۴ پایه)

رج ۲۶

افزایش، ۲۲ پایه، افزایش (۲۶ پایه)

رج ۲۷

همان ۲۶ پایه

رج ۲۸

افزایش، ۲۴ پایه، افزایش (۲۸ پایه)

رج ۲۹

همان ۲۸ پایه

رج ۳۰

افزایش، ۲۶ پایه، افزایش (۳۰ پایه)

رج ۳۱

افزایش، ۲۸ پایه، افزایش (۳۲ پایه)

رج ۳۲

افزایش، ۳۰ پایه، افزایش (۳۴ پایه)

رج ۳۳ تا ۴۰

همان ۳۴ پایه

رج ۴۱

کاهش، ۳۰ پایه، کاهش (۳۲ پایه)

رج ۴۲ تا ۴۳

همان ۳۲ پایه

رج ۴۴

کاهش، ۲۸ پایه، کاهش (۳۰ پایه)

رج ۴۵

همان ۳۰ پایه

رج ۴۶

کاهش، ۲۶ پایه، کاهش (۲۸ پایه)

رج ۴۷

همان ۲۸ پایه

رج ۴۸

کاهش، ۲۴ پایه، کاهش (۲۶ پایه)

رج ۴۹

کاهش، ۲۲ پایه، کاهش (۲۴ پایه)

رج ۵۰

کاهش، ۲۰ پایه، کاهش (۲۲ پایه)

رج ۵۱

کاهش، یک پایه کوتاه، ۳ پایه ساده، ۱۰ پایه بلند، ۳ پایه ساده، یک پایه کوتاه، کاهش (۲۰ پایه)

نخ را گره زده و قطع کنید.

تمامی مراحل بالا را برای لایه پشت بدن تکرار کنید با این تفاوت که رج ۲۵ را در حلقه پشتی نبافید.

مرحله دوم – بافت پاهای عقبی

ابتدا پنجه های پای عقب را  ۶ عدد به قهوه ای ببافید.

در حلقه جادویی ۵ پایه کوتاه بافته ، به پایه اول بست زده، نخ را اضافه تر بچینید و کنار بگذارید.

کف پنجه پا را ۲ عدد به رنگ قهوه ای ببافید.

در حلقه جادوی ۸ پایه ببافید

در هر پایه دو پایه ببافید(۱۶ پایه)

نخ را قطع کرده و برای دوخت اضافه تر بچینید و کنار بگذارید.

پای عقب را به رنگ بدن ببافید.

رج ۱

۶ زنجیره زده و از زنجیره پنجمی تا اولی را پایه ببافید. (۵ پایه)

رج ۲

افزایش، ۳ پایه، افزایش (۷ پایه)

رج ۳

همان ۷ پایه

رج ۴

افزایش، ۵ پایه، افزایش (۹ پایه)

رج ۵ و ۶

همان ۹ پایه

رج ۷

کاهش، ۵ پایه، کاهش (۷ پایه)

رج ۸ و ۹

همان ۷ پایه

رج ۱۰

کاهش، ۳ پایه، کاهش (۵ پایه)

رج ۱۱

کاهش، ۱ پایه، کاهش (۳ پایه)

پنجه ها و کفی را روی پا بدوزید.

طرف دیگر پای عقبی را مطابق دستور (۱۱ رج) ببافید.

نخ را قطع نکنید.

یک زنجیره زده و دو لایه را روی هم بگذارید و با پایه کوتاه به هم وصل کنید.

دقت کنید پنجه و کفی به طرف شما باشد و هر پایه را به پایه قرینه اش ببافید.

در گوشه ها (یک پایه یک زنجیره و یک پایه ) ببافید.

حدود دو سوم اتصال را که انجام دادید داخل پا الیاف بگذارید، سپس وصل کردن را ادامه دهید.

به اولین پایه بست زده و نخ را قطع کنید.

پای دیگر را هم به همین صورت ببافید.

مرحله سوم بافت عروسک شیر دو بعدی – بافت پاهای جلویی

پای جلو را ۴ عدد به رنگ بدن ببافید.

رج ۱

۴ زنجیره زده و از سومی تا اولی را پایه ببافید.

رج ۲

افزایش، پایه، افزایش (۵ پایه)

رج ۳ تا ۷

همان ۵ پایه را ببافید.

با استفاده از نخ گلدوزی قهوه ای تیره، سه خط عمودی روی هر پنجه به نشانه انگشتان پا بدوزید.

ردیف های ۱-۷ را برای لایه دوم پای جلو تکرار کنید. بافت را نبندید و نخ را قطع نکنید.

دو لایه را دقیق روی هم قرار دهید، یک زنجیره زده و با پایه کوتاه دو لایه را به هم وصل کنید.

دقت کنید خطوط پنجه پا به سمت شما باشد.

نیاز به الیاف گذاری نیست.

در پایان به اولین پایه بست زده و نخ را قطع کنید.

مرحله چهارم بافت عروسک شیر دو بعدی – بافت گوش ها

گوش را ۴ عدد به رنگ بدن ببافید.

۱۰ زنجیره زده و از نهمی تا اولی را پایه ببافید. (۹ پایه)

رج ۲ تا ۵

همان ۹ پایه را ببافید

رج ۶

کاهش، ۵ پایه، کاهش (۷ پایه)

رج ۷

کاهش، ۳ پایه، کاهش (۵ پایه)

رج۸

کاهش، ۱ پایه، کاهش (۳ پایه)

طرف دیگر گوش را مطابق دستور (۸ رج) ببافید.

نخ را قطع نکنید، یک زنجیره زده و دو لایه را روی هم بگذارید و با پایه کوتاه به هم وصل کنید.

در گوشه ها (یک پایه یک زنجیره و یک پایه ) ببافید.

حدود دو سوم اتصال را که انجام دادید داخل گوش الیاف بگذارید، سپس وصل کردن را ادامه دهید.

به اولین پایه بست زده و نخ را قطع کنید.

گوش دیگر را هم به همین صورت ببافید.

مرحله پنجم – بافت دم 

دم را ۲ عدد به رنگ بدن ببافید.

رج ۱

۵ زنجیره زده و از زنجیره چهارم تا اول را پایه ببافید. (۴ پایه)

رج ۲

کاهش، یک پایه، افزایش (۴ پایه)

رج ۳

افزایش، یک پایه، کاهش (۴ پایه)

رج ۴

کاهش، یک پایه، افزایش (۴ پایه)

رج ۵

افزایش، یک پایه، کاهش (۴ پایه)

رج ۶

کاهش، یک پایه، افزایش (۴ پایه)

رج ۷ تا ۹

همان ۴ پایه

رج ۱۰

افزایش، یک پایه، کاهش (۴ پایه)

رج ۱۱

کاهش، یک پایه، افزایش (۴ پایه)

رج ۱۲

افزایش، یک پایه، کاهش (۴ پایه)

رج ۱۳

کاهش، یک پایه، افزایش (۴ پایه)

رج ۱۴

افزایش، یک پایه، کاهش (۴ پایه)

رج ۱۵ تا ۱۷

همان ۴ پایه

رج ۱۸

کاهش، یک پایه، افزایش (۴ پایه)

رج ۱۹

افزایش، یک پایه، کاهش (۴ پایه)

رج ۲۰

کاهش، یک پایه، افزایش (۴ پایه)

رج ۲۱

۲ پایه، کاهش (۳ پایه)

رج ۲۲

کاهش، افزایش (۳ پایه)

رج ۲۳

افزایش، کاهش (۳ پایه)

رج ۲۴

کاهش، پایه (۲ پایه)

رج ۲۵

کاهش (۱ پایه)

طرف دیگر دم را مطابق دستور (۲۵ رج) ببافید.

نخ را قطع نکنید، یک زنجیره زده و دو لایه را روی هم بگذارید و با پایه کوتاه به هم وصل کنید.

دقت کنید نوک دم به طرف صورت شیر نباشد

در گوشه ها (یک پایه یک زنجیره و یک پایه ) ببافید.

حدود دو سوم اتصال را که انجام دادید داخل دم الیاف بگذارید، سپس وصل کردن را ادامه دهید.

به اولین پایه بست زده و نخ را قطع کنید.

حالا نوک دم را دو عدد به رنگ قهوه ای روشن یا مسی ببافید:

رج ۱

۵ زنجیره زده و از زنجیره چهارم تا اول را پایه ببافید. (۴ پایه)

رج ۲

افزایش، ۲ پایه، افزایش (۶ پایه)

رج ۳

افزایش، ۴ پایه، افزایش (۸ پایه)

رج ۴ تا ۶

همان ۸ پایه

رج ۷

کاهش، ۴ پایه، کاهش (۶ پایه)

رج ۸

همان ۶ پایه

رج ۹

کاهش، ۲ پایه، کاهش (۴ پایه)

رج ۱۰

همان ۴ پایه

رج ۱۱

دو بار کاهش (۲ پایه)

رج ۱۲

کاهش

اتصال دم و نوک دم

دو تکه را روی هم قرارداده و با پایه کوتاه هر پایه یک طرف را با پایه همسان طرف دیگر بهم هم وصل کنید.

در قسمت طول بالایی بعد از ۲۲ پایه، نخ را کمی بکشید و قلاب را خارج کنید.

شاخه کوچک را بین بافت قرار داده و با سوزن بدوزید.

حالا بافت پایه کوتاه را ادامه دهید، بدیهی است بافت فقط روی لایه رویی انجام می شود که صرفا برای زیبایی کار است.

قبل از بستن کامل بافت، آن را با الیاف پر کنید.

👈🏻👈🏻 گوشه های چهارگوش را یک پایه، یک زنجیره و یک پایه ببافید.

مرحله ششم – بافت گونه ها 

گونه ها را ۲ عدد به رنگ صورتی ببافید.

در حلقه جادویی ۶ پایه ببافید.

در هر پایه دو پایه ببافید (۱۲ پایه)

نخ را گره زده و اضافه برای دوخت بچینید.

دو رج را برای گونه دیگر هم تکرار کنید.

مرحله هفتم – جزئیات صورت

چشم، بینی، دهان، گونه و هر آنچه برای زیباشدن عروسک لازم می دانید را روی لایه ای که رج ۲۵ را در حلقه پشتی بافته بودید، انجام دهید.

در اینجا ابتدا گونه ها دوخته شده و سپس چشم طوری قرار گرفته که کمی از گونه را بپوشاند.

مرحله هشتم بافت عروسک شیر دو بعدی – مونتاژ 

پاهای جلویی را روی بدن بدوزید.

گوش ها، دم و پاها را در محل خود سنجاق زده و بین دو لایه بدوزید.

دو لایه را با پایه کوتاه به هم وصل کنید.

هنگام عبور از محل دوخت ها فقط لایه رویی را پایه کوتاه بزنید.

قبل از بست کامل عروسک، آن را با الیاف پر کنید.

مرحله پایانی بافت عروسک شیر دو بعدی  – بافت یال

یال در پایه های دور تا دور سر انجام می شود، فقط در قسمت گردن در حلقه جلویی ببافید.

یک زنجیره؛ یک بست در پایه بعدی، ۵ پایه بلند در پایه بعدی، یک پایه رها، یک پایه کوتاه در بعدی

تکرار (یک پایه رها ، ۵ پایه بلند در پایه بعدی، یک پایه رها، یک پایه کوتاه در بعدی)

در پایان بافت عروسک شیر دو بعدی چشم ها را گود کنید.

بذاب ابن کار سوزن را از زیر یال وارد کرده و از زیر چشم چپ خارج کنید.

با یک دو میلیمتر فاصل سوزن را وارد زیر چشم کرده و از چشم راست خارج کنید.

سوزن را با یکی دو میلیمتر فاصله وارد کرده و از چشم چپ خارج کنید.

نخ را کمی بکشید تا چشم ها گود شوند.

با یک میلیمتر فاصله سورن را وارد کرده و از زیر یال (محلی که سورن را وارد کرده بودید) خارج کنید.

دو سر نخ را گره زده و در بافت پنهان کنید.

این هم شیر زیبای ما

امیدواریم از آموزش بافت عروسک شیر دو بعدی لذت کافی برده باشید.

این آموزش به سفارش مجله تصویر زندگی و “فقط برای این سایت” ترجمه شده است.

در صورت باز نشر در سایر سایت ها بایستی مجله تصویر زندگی به عنوان منبع ذکر گردد. (با لینک فعال و Follow مستقیم به این پست)

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 9, میانگین امتیاز: 3,78 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×