جمعه ۴ فروردین ۱۴۰۲

آموزش بافت عروسک خرگوش نشسته قلاب بافی

در این مطلب از بخش آموزش بافتنی ، روش بافت عروسک خرگوش نشسته را می آموزید. این عروسک زیبا به خرگوش طبیعی شباهت زیادی دارد، خصوصا اگر آن را با کاموای موهر بافته و پرز دار کنید.

آموزش بافت عروسک خرگوش نشسته

آموزش بافت عروسک خرگوش زیبا

طول خرگوش بافته شده با کاموای ضخامت متوسط، از پوزه تا دم ۱۷ سانتیمتر و از پنجه تا انتهای گوش ۱۴ سانتیمتر

لوازم مورد نیاز: یک کلاف کاموا (در اینجا مرینو لوکس) – یک جفت چشم لپه ای – کمی کاموا مشکی – الیاف -سوزن و نخ به رنگ کاموا – قلاب متناسب با کاموا و قیچی

آموزش بافت عروسک خرگوش نشسته قلاب بافی

نکات : تمام بافت با پایه کوتاه و به صورت مارپیچی است، یعنی انتهای رج ها بست زده نمی شود. نخ قرمز در تصاویر ابتدای رج ها را نشان می دهد. عکس ها، سر را به ترتیب از جلو، پهلو و بالا نشان می دهند.

آموزش بافت عروسک خرگوش با قلاب

مرحله اول بافت عروسک خرگوش نشسته – بافت سر

۸ زنجیره بزنید. از زنجیره دوم شروع به بافت کنید.  ۶ پایه، ۳ پایه در آخرین زنجیره، طرف دیگر زنجیره ها ۵ پایه و ۲ پایه در آخری (۱۶ پایه)

رج ۲: ۷ پایه ، ۳پایه در بعدی، ۷ پایه ،  ۳ پایه در بعدی ( ۲۰ پایه)

رج ۳: ۸ پایه،  ۳ پایه در بعدی،  ۹ پایه،  ۳ پایه در بعدی،  یک پایه.(۲۴ پایه)

رج ۴ : ۹ پایه،  ۳ پایه در بعدی،  ۱۱ پایه،  ۳ پایه در بعدی،  ۲ پایه. (۲۸ پایه)

رج ۵: همان ۲۸ پایه

رج ۶: ۱۰ پایه،  ۳ پایه در بعدی،  ۱۳ پایه،  ۳ پایه در بعدی،  ۳ پایه. (۳۲ پایه)

رج ۷: ۱۱ پایه،  ۳ پایه در بعدی،  ۱۵ پایه،  ۳ پایه در بعدی،  ۴ پایه. (۳۶ پایه)

رج ۸: ۱۱ پایه،  ۳ بست،  ۱۵ پایه،  ۳ بست،  ۴ پایه. (۳۶ پایه)

رج ۹: ۱۱ پایه،  ۳ بست،  ۱۵ پایه،  ۳ بست، ۱ پایه، افزایش، ۲ پایه. (۳۷ پایه)

رج ۱۰: ۴ مرتبه (افزایش، ۲ پایه)، ۴ پایه، ۵ مرتبه (افزایش، ۲ پایه)،۶ پایه (۴۶ پایه)

رج ۱۱ تا ۱۷ (۷ رج)  :  همان ۴۶ پایه

رج ۱۸: ۳ مرتبه (کاهش، ۴ پایه)، کاهش،۳ پایه، ۳ مرتبه (کاهش، ۴ پایه)، کاهش، ۳ پایه  (۳۸ پایه)

رج ۱۹: ۳ مرتبه (کاهش، ۳ پایه)، کاهش،۲ پایه، ۳ مرتبه (کاهش، ۳ پایه)، کاهش، ۲ پایه  (۳۰ پایه)

رج۲۰: ۳ مرتبه (کاهش، ۲ پایه)، کاهش،۱ پایه، ۳ مرتبه (کاهش، ۲ پایه)، کاهش، ۱ پایه  (۲۲ پایه). سر را خوب با الیاف پر کنید.

رج ۲۱: ۳ مرتبه (کاهش، ۱پایه)، کاهش، ۳ مرتبه (کاهش، ۱ پایه)، کاهش، (۱۴ پایه)

رج ۲۲: ۷ کاهش، بافت را ببندید و نخ را قیچی کرده و در بافت پنهان کنید.

نمای روبروی سر عروسک خرگوش نشسته

سر عروسک خرگوش قلاب بافی

نمای نیم رخ عروسک خرگوش نشسته

دوستان اگر چشم واشردار ندارید مهم نیست بعد از پایان بافت و فرم دادن به صورت، چشم لبه ای بچسبونید.

نمای بالای سر عروسک خرگوش نشسته

دوستان اگر چشم واشردار ندارید مهم نیست بعد از پایان بافت و فرم دادن به صورت، چشم لبه ای بچسبونید.

نمای زیرسر عروسک خرگوش نشسته

دوستان اگر چشم واشردار ندارید مهم نیست بعد از پایان بافت و فرم دادن به صورت، چشم لبه ای بچسبونید.

مرحله دوم – بافت گوش

رج ۱ : در حلقه جادویی ۴ پایه ببافید.

رج ۲ : ۲ مرتبه (۱ پایه،  افزایش) (۶ پایه)

رج ۳ : ۲ مرتبه (۲ پایه،  افزایش) (۸ پایه)

رج ۴ : ۲ مرتبه (۳ پایه،  افزایش) (۱۰ پایه)

رج ۵ : ۲ مرتبه (۴ پایه،  افزایش) (۱۲ پایه)

رج ۶ : ۲ مرتبه (۵ پایه،  افزایش) (۱۴ پایه)

رج ۷ : ۲ مرتبه (۶ پایه،  افزایش) (۱۶ پایه)

رج ۸ : ۲ مرتبه (۷ پایه،  افزایش) (۱۸ پایه)

رج ۹ : ۲ مرتبه (۸ پایه،  افزایش) (۲۰ پایه)

رج ۱۰ تا ۱۵ (۶ رج) : همان ۲۰ پایه را ببافید. به پایه بعدی بست زده، نخ را بچینید و در بافت پنهان کنید. گوش دیگر را هم ببافید.

گوش عروسک خرگوش

مرحله سوم – بافت چشم

رج ۱ : در حلقه جادویی ۶ پایه ببافید.

رج ۲ : در یک پایه (۱پایه، ۱ زنجیره، ۱ پایه)، افزایش، در پایه بعدی (۱ پایه، یک زنجیره، یک بست). نخ را چیده و در بافت پنهان کنید. چشم دیگر را ببافید.

چشم عروسک خرگوش نشسته

چشم لبه ای را روی چشم بچسبانید.

چشم خرگوش

مرحله چهارم – بافت بدن

۴ زنجیره زده و از زنجیره دوم شروع به بافت کنید.

۱ پایه، افزایش، ۴ پایه در آخرین زنجیره، طرف دیگر زنجیره: افزایش، ۳ پایه در یک پایه (۱۲ پایه)

رج ۲ : ۶ مرتبه (۱ پایه، افزایش) (۱۸ پایه)

رج ۳ : همان ۱۸ پایه

رج ۴ : ۶ مرتبه (۲ پایه، افزایش) (۲۴ پایه)

رج ۵ : ۶ مرتبه (۳ پایه، افزایش) (۳۰ پایه)

رج ۶ : ۶ مرتبه (۴ پایه، افزایش) (۳۶ پایه)

رج ۷ : ۶ مرتبه (۵ پایه، افزایش) (۴۲ پایه)

رج ۸ : همان ۴۲ پایه

رج ۹ : ۶ مرتبه (۶ پایه، افزایش) (۴۸ پایه)

رج ۱۰ : همان ۴۸ پایه

رج ۱۱ : ۶ مرتبه (۷ پایه، افزایش) (۵۴ پایه)

رج ۱۲ و ۱۳ (۲ رج ) همان ۵۴ پایه

رج ۱۴ : ۲۶ پایه، افزایش، ۸ پایه، افزایش، ۸ پایه، افزایش، ۹ پایه (۵۷ پایه)

رج ۱۵-۱۶ (۲ رج ) : همان ۵۷ پایه

رج ۱۷:  ۲۷ پایه، افزایش، ۹ پایه، افزایش، ۹ پایه، افزایش، ۹ پایه (۶۰ پایه)

رج ۱۸ و ۱۹ (۲ رج) : همان ۶۰ پایه

رج ۲۰ : ۲۸ پایه، افزایش، ۱۰ پایه، افزایش، ۱۰ پایه، افزایش، ۹ پایه (۶۳ پایه)

رج ۲۱ تا ۲۶ (۶ رج ) : همان ۶۳ پایه

رج ۲۷ : ۳ مرتبه (کاهش، ۸ پایه ، کاهش، ۹ پایه)  (۵۷ پایه)

رج ۲۸ : همان ۵۷ پایه

رج ۲۹ : ۳ مرتبه (کاهش، ۷ پایه، کاهش ، ۸ پایه) (۵۱ پایه)

رج ۳۰ : همان ۵۱ پایه

رج ۳۱ : ۳ مرتبه (کاهش، ۶ پایه، کاهش ، ۷ پایه) (۴۵ پایه)

رج ۳۲ : همان ۴۵ پایه

رج ۳۳ : ۳ مرتبه (کاهش، ۵ پایه، کاهش ، ۶ پایه) (۳۹ پایه)

رج ۳۴ : ۳ مرتبه (کاهش، ۴ پایه، کاهش ، ۵ پایه) (۳۳ پایه)

رج ۳۵ : ۳ مرتبه (کاهش، ۳ پایه، کاهش ، ۴ پایه) (۲۷ پایه)

رج ۳۶ : ۳ مرتبه (کاهش، ۲ پایه، کاهش ، ۳ پایه) (۲۱  پایه)

بدن را با الیاف خوب پر کنید.

رج ۳۷ : ۳ مرتبه (کاهش، ۱ پایه، کاهش ، ۲ پایه) (۱۵  پایه)

رج ۳۸ : ۷ کاهش، یک پایه

بافت را ببندید و نخ را قیچی کرده و در بافت پنهان کنید.

نمای جلو بدن خرگوش

نمای بدن خرگوش از پهلو

نمای پشت بدن خرگوش

بدن عروسک خرگوش

مرحله پنجم بافت عروسک خرگوش نشسته – بافت پاهای جلویی

رج ۱ : در حلقه جادویی ۵ پایه ببافید.

رج ۲ : ۵ افزایش (۱۰ پایه)

رج ۳ تا ۵ (۳ رج) : همان ۱۰ پایه

رج ۶ : ۲ مرتبه (کاهش، ۳ پایه)  (۸ پایه)

رج ۷ : ۲ مرتبه (کاهش، ۲پایه)  (۶ پایه)

رج ۸ : پا را تا کرده و با ۳ پایه دو طرف بافت را به هم وصل کنید. نخ را گره زده، چیده و در بافت پنهان کنید.

مرحله ششم – بافت پاهای عقبی

رج ۱ : در حلقه جادویی ۵ پایه ببافید.

رج ۲ : ۵ افزایش (۱۰ پایه)

رج ۳ تا ۶ (۴ رج) : همان ۱۰ پایه

رج ۷ : ۲ مرتبه (کاهش، ۳ پایه)  (۸ پایه)

رج ۸ : ۲ مرتبه (کاهش، ۲پایه)  (۶ پایه)

رج ۹ : پا را تا کرده و با ۳ پایه دو طرف بافت را به هم وصل کنید. نخ را گره زده، چیده و در بافت پنهان کنید.

مرحله هفتم بافت عروسک خرگوش نشسته – بافت دم

رج ۱ : در حلقه جادویی ۴ پایه ببافید.

رج ۲ : همان ۴ پایه را ببافید.

رج ۳ : ۴ افزایش (۸ پایه)

رج ۴ : همان ۸ پایه

رج ۵ : ۴ مرتبه (۱ پایه، افزایش)  (۱۲ پایه)

رج های ۶ تا ۸ (۳ رج) : همان ۱۲ پایه

رج ۹ : ۲ مرتبه (کاهش، ۴ پایه)  (۱۰ پایه)

رج ۱۰ : ۲ مرتبه (کاهش، ۳ پایه)  (۸ پایه)

رج ۱۱ : پا را تا کرده و با ۴ پایه دو طرف بافت را به هم وصل کنید. : نخ را گره زده، چیده و در بافت پنهان کنید.

تصویر پاها و دم خرگوش قلاب بافی

پاها و دم خرگوش قلاب بافی

مرحله هشتم – فرم دادن و مونتاژ عروسک

در این مرحله از بافت عروسک خرگوش نشسته ، به صورت خرگوش فرم می دهیم.

ایجاد گودی چشم

یا مانند تصویر اقدام کنید یا به روش زیر که ساده تر است: مرکز چشم را با سنجاق علامت بگذارید. از دو طرف مرکز چشم (به صورت افقی) به فاصله حدود نیم سانت سنجاق بگذارید. سنجاق های مرکز را بردارید. در این مرحله از بافت عروسک خرگوش نشسته، نخی مستحکم را وارد سوزن کنید. سوزن را از زیر سر وارد کرده و از یکی از سنجاق های چشم راست خارج کنید. از سنجاق دیگر چشم راست وارد کرده و از زیر سر خارج کنید. نخ را بکشید تا محل چشم گود شود، گره بزنید و قطع کنید. چشم چپ را هم به همین صورت گود کنید.

ایجاد گودی دهان

سوزن را در جایی که دهان باید باشد فرو کنید. در جایی که چشم راست گود شده است بیرون بیاورید. سپس آن را از دهان، نیم سانت کنارتر محل ورود سوزن بیرون  بیاورید.  دوباره سوزن را وارد دهان کرده و از چشم چپ بیرون بیاورید.  سپس از دهان خارج کرده و نخ ها را بکشید و گره بزنید.

 

پوزه

سوزن را در محل سفت کردن دهان فرو کرده و از زیر جایی که بینی خواهد بود بیرون بیاورید.  در محل سفت کردن دهان فرو کنید.  دوباره تکرار کنید. نخ ها را بکشید. با نخ مشکی مانند تصویر بینی و دهان را کوک بزنید.

 

 چشم ها را در محل گودی چشم بدوزید.

گوش ها را تا کرده و مانند تصویر پشت سر بدوزید.

می توانید دور چشم را سایه بزنید. داخل گوش ها و پوزه را کمی رنگ کنید.

فرم دادن بدن

در این مرحله از بافت عروسک خرگوش نشسته، لازم است قسمت جلوی بدن را برای دوخت سر گود کنید. برای فرم دادن به بدن، سه نقطه را علامت گذاری کنید. یکی قسمت باریک بدن که سر روی آن قرار میگیرد و دو تا زیر بدن. در تصویر نقاط نشان داده شده است.

سوزن را در قسمت باریک بدن فرو کنید (سر در این محل دوخته می شود).  آن را از یکی از دو نقطه علامت گذاری شده زیر بدن خارج کنید. یکی دو پایه کنارتر سوزن را فرو کرده و به قسمت بالای بدن برگردید.  نخ ها را کمی بکشید و گره بزنید. از گردن به نقطه دیگر زیر بدن را هم به همین ترتیب گره بزنید.

سر را به بدن بدوزید.

آموزش بافت عروسک خرگوش نشسته

با توجه به تصویر پاهای جلو و عقب را زیر بدن سنجاق زده و بدوزید.

مونتاژ عروسک خرگوش

سپس با توجه به تصاویر دم را در محل خود سنجاق زده و بدوزید.

دم عروسک خرگوش نشسته

بافت عروسک خرگوش نشسته به پایان رسید. عروسک زیبای شما آماده است. می توانید دور، گوش ها، چشم ها و بینی و دهان را سایه بزنید.

این هم یک نمونه عروسک خرگوش سیاه

اختصاصی مجله تصویر زندگی

(در صورت کپی پیگیری حقوقی خواهد شد)

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 28, میانگین امتیاز: 4,43 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×