وسایل لازم

پارچه نمدی

پارچه گل دار

بند آویز

دکمه گرد مشکی یا چشم عروسک

نخ و سوزن

قیچی

الگوی پرینت شده جغد

اسطوخودوس خشک شده

مراحل ساخت

scent_owl_93_6_9_s1

الگوی برش تکه های جغد 

با کلیک روی تصویر، آن را در اندازه اصلی ببینید.

آموزش ساخت آویز خوشبو با طرح جغد, الگوی عروسک جغد

 

بالای الگوی بدن جغد٬ یک برش ۷ شکل می بینید. برای پشت عروسک٬ بند جغد را بین این برش قرار دهید و دو طرف آن را به هم بدوزید تا کارتان حجم بگیرد.

scent_owl_93_6_9_s2

همانطور که در شکل می بینید٬ اول پارچه گل دار مخصوص شکم عروسک را به آن بدوزید و سپس به ترتیب٬ نقاب چشم ها و بعد نوک پرنده را به آن بدوزید و داخل نوک را کمی پنبه فرو کنید که برجسته شود.

scent_owl_93_6_9_s3

پشت و روی عروسک را به هم بدوزید. یک جای کوچک را باز بگذارید و داخل عروسک را با اسطوخودوس پر کنید. سپس شکاف باقیمانده را هم به هم بدوزید. چشم٬ مژه ها و ابرو و لپ  جغدتان را هم می توانید از روی عکس بدوزید.

scent_owl_93_6_9_s4

در آخر نوبت دوختن پاهای جغد به زیر آن است. اول با دو عدد سوزن ته گرد جای آن ها را مشخص کنید و سپس را نخ و سوزن٬ دستی٬ آن  ها را بدوزید. چون اینجا نمی توانید از چرخ خیاطی کمک بگیرید.

scent_owl_93_6_9_f

بوی خوش اسطخودوس سال ها درون این عروسک ها باقی می ماند و کمد یا حمام شما را خوشبو خواهد کرد.

 

بردوک