وسایل لازم

 پارچه با طرح دلخواه

لایی حریر

یراق (نوار پارچه ای) در طرح دلخواه

رنگ سیاه و سفید

نخ

سوزن

چرخ خیاطی

مراحل ساخت

مرحله اول
آموزش دوخت زیر لیوان پارچه ای
برای درست کردن شش عدد زیر لیوانی، شما به ۱۲  پارچه دایره ای و ۱۲ لایی حریر برای هر کدام از پارچه ها نیاز دارید.
بعد از بریدن پارچه و لایی حریر به شکل و اندازه مورد نظر، هر کدام از لایی حریرها را زیر پارچه بگذارید و آنرا اتو کنید تا به پارچه بچسبد.
مرحله دوم
sewing-rickrack-to-coaster-2
با مداد یک دایره کوچکتر روی پارچه ای که در مرحله قبل بریدید، بکشید.
مرحله سوم
sewing-rickrack-to-coaster-3
یراق یا نوار پارچه ای را روی دایره کوچکتر بدوزید.
مرحله چهارم
sewing-rickrack-to-coaster-4
پارچه دایره ای دیگری را روی پارچه و یراقی که دوخته اید بگذارید و با سوزن آن ها روی هم ثابت کنید.
دقت کنید که روی پارچه ها به سوی هم باشد و از طرفی که لایی حریر دارند دیده شوند.
با چرخ روی دوخت قبلی(جایی که یراق را دوخته اید) را بدوزید.
مرحله پنجم
sewing-rickrack-to-coaster-5
قبل از اینکه زیر لیوانی را به روی اصلی پارچه برگردانید، با قیچی برش های کوچکی روی لبه های پارچه بزنید.
با قیچی تیز دور تا دور پارچه ها را ببرید، دقت کنید که نوار را نبرید.
مرحله ششم
sewing-rickrack-to-coaster-6
پارچه را به روی اصلی برگردانید و آنرا اتو کنید.
مرحله هفتم
برای کشیدن طرح روی زیر لیوانی، ته قلمو راداخل رنگ مشکی کنید.
مرحله هشتم
sewing-rickrack-to-coaster-8
مطابق عکس چند نقطه روی زیر لیوانی بگذارید.
مرحله نهم
sewing-rickrack-to-coaster-9
با نوک قلمو بقیه طرحتان را تکمیل کنید.
آموزش دوخت زیر لیوان پارچه ای
بردوک