سه شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی زیبا با بافت ستاره ای

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

در بخش آموزش بافتنی با آموزش تصویری و مرحله به مرحله بافت کاسه قدح قلاب بافی در خدمت شما عزیزان هستیم. قبل از شروع بافت، حتما آموزش قبلی را ببینید.

آموزش بافت کاسه قدح

در ترکیه از این کاسه ها به عنوان جاصابونی و محل وسایل حمام عروس استفاده می کنند.

این کاسه زیبا را به عنوان ظروف هفت سین هم می توان بکار برد.

 

مرحل اول بافت کاسه قدح قلاب بافی : بافت کف 

۸ زنجیره بافته و با گره نامرئی به اولین زنجیره بست بزنید تا حلقه شود.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

یک زنجیره زده و گره پفکی داخل حلقه ببافید.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

۱زنجیره بافته و ۱گره پفکی بالای گره پفکی قبلی ببافید.
نخ ها را روی قلاب نگهداشته و ۱گره پفکی داخل حلقه بزنید. سپس ۲گره را یکی کنید.
با ۳گره پفکی یک مثلث ایجاد می شود. یک زنجیره بزنید.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

۵ مثلث دیگر بافته، یک زنجیره بزنید و با پایه کوتاه به بالای اولین پفکی ابتدای رج وصل کنید.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

۱ گره پفکی ببافید.۱زنجیره زده و۱گره پفکی بالای اولی بافته و نخها را نگهدارید.

یک گره پفکی کنار اولی ینی سمت راست پفکی رج قبل و یکی سمت چپ زده و سه تا را یکی کنید.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

یک زنجیره زده و یک گره پفکی زیرش ببافید ولی نخ را نگهدارید. یک گره پفکی سمت چپ پفکی رج قبل بزنید و دو تا را یکی کنید. ۱ زنجیره بزنید.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

۲ مرحله قبل را روی هر مثلث رج اول تکرار کنید.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی
به این ترتیب روی هر مثلث رج قبل ۲ مثلث بافته شده و دانه ها افزایش می یابد.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

پایان رج یک زنجیره بافته و روی پفکی ابتدای رج پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

رج های افزایشی در ابتدا ۴ پفکی بافته شده و در انتها ۲ تا ، بین اونها هم سه تایی
در رج دوم: گره پفکی، گره بالایش و دو گره دیگر که یکی شدن . دو گره انتهایی هم یکی میشن. (۲ مثلث)
رج سوم :گره پفکی، گره بالایش و دو گره دیگر که یکی شدن. سه گره بعدی یکی شدن. دو گره انتهایی هم یکی شدن .
رج های بعدی هم به همین ترتیب بافته می شوند.

دو رج دیگر افزایشی ببافید.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

به این ترتیب آخرین رج تعداد مثلث ها ۴ تا می شود.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

حالا شروع به بافت کاسه می کنیم.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

نقشه بافت رج ۱ و ۲ و ۳

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

مرحل دوم بافت کاسه قدح قلاب بافی : لبه کاسه

برای بافت کاسه نخ را کمی بکشید.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

بافت کاسه مانند بافت نموداری روی رج قبل که مثلث ها ۳ تا بود انجام می شود.
قلاب را بالای پفکی ابتدای رج سوم وارد بافت کرده و نخ بگیرید.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

به این شکل

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

یک پفکی بافته ، یک زنجیره بزنید. یک پفکی بالای ان بافته و نخ ها را روی قلاب نگهدارید.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

یک پفکی کنار پفکی اول و یک پفکی رأس دیگر مثلث بزنید. هر سه پفکی را یکی کنید.
مثل رج های افزایشی ببافید.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

به این ترتیب این رج ۴ مثلث می شود.
یک زنجیره زده و ۴ مثلث بعدی را ببافید.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

بافت را تا پایان رج ادامه دهید.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

رج بعد هم افزایشی ببافید تا ۵ مثلث شود.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

رج بعدی هم افزایشی است و ۶ مثلث بافته می شود.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

با این تفاوت که دو تا پفکی آخر یکی نمی شوند. نخ ها روی قلاب می مانند.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

می بینید که بخشها بهم وصل می شوند.
از اینجا به بعد بافت فرم کاسه می گیرد.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

۶ رج بافته شده ، ۳ رج دیگر هم ببافید.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

با اولین پفکی قسمت بعدی یکی می شوند.
به این ترتیب یک زنجیره که بین دو بخش فاصله انداخته بافته نمی شود.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

مرحل سوم بافت کاسه قدح قلاب بافی : بافت حاشیه کاسه

حالا نوبت بافت حاشیه لبه کاسه است.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

برای حاشیه : ابتدا با نخ سفید یک پفکی ابتدای پفکی بالای مثلث رج قبل و یکی انتهای آن بافته و دو تا را یکی کنید.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

نخ رنگ دلخواه را وصل کنید.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

یک پفکی همانجا (روی دو پفکی) بافته، نخ را نگهدارید، طبق تصویر بالا دوپفکی دیگر بافته و ۳ تا را یکی کنید.
یک پفکی بالای اینها بافته و نخ ها را نگهدارید.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

با دو پفکی سفید همه نخ ها را یکی کنید.

دقت کنید هنگام تغییر رنگ ، نخ را پشت بافت نکشید. بافت روی نخ انجام می شود تا بین بافت پنهان شود.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

با نخ صورتی یک زنجیره بزنید.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

مجددا مثل مرحله قبل با صورتی ۴ پفکی ببافید.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

بافت را تا پایان رج ادامه دهید.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

مرحل چهارم بافت کاسه قدح قلاب بافی : بافت قدح ستاره ای شکل

خوب دوستان الان زمان بافت ستاره زیر کاسه که حکم قدح را داره رسیدن.
یک رج افزایشی می بافیم.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

الان تعداد مثلث ها ۵ تا شده

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

حالا مثل آموزش قبلی ، اضلاع مثلث را کاهشی می بافیم.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

رج قبل ۴ تا مثلث شد. این رج ۳ تا

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

رج های رفت و برگشتی را ادامه میدم تا نوک ستاره که دو پفکی یکی بشه.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

مرحل پنجم بافت کاسه قدح قلاب بافی : بافت حاشیه قدح

برای بافت حاشیه ستاره، نخ سفید را بین دو ضلع وصل می کنیم.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

۲ زنجیره زده و بالای اولین پفکی ۴ مرتبه (یک پایه بلند بافته و با ۴ زنجیره پیکوت می زنیم)
به شکل نگاه کنید، این حاشیه دقیقا مرکز بافت ستاره ای انجام می شود.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

دوزنجیره زده و بالای پفکی بعدی پایه کوتاه بزنید.
دو زنجیره زده و بالای پفکی بعدی مثل مرحله قبل حاشیه ببافید.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

نوک ستاره را ۶ مرتبه پایه بلند و پیکوت ببافید.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی
دور تا دور کار را حاشیه بزنید.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

خوب بافت کاسه قدح قلاب بافی به پایان رسید.
این مدل نیاز به دوخت نداره و خیلی راحته.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

می تونید کنار کاسه را با گل تزیین کنید.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

یا روی اضلاع ستاره را تزیین کنید.

آموزش بافت کاسه قدح قلاب بافی

می تونید هم کاسه و هم قدح را با گل تزیین کرده و نواری از سنگ تزیینی دور پایه کاسه بگذارید.

 

 

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 15, میانگین امتیاز: 4,40 از 5)
Loading...

۱ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
  1. جمیله گفت:

    عالی. تشکر

ارسال دیدگاه شما

×