یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی زیبا و شیک دخترانه (دو مدل شیک)

در بخش آموزش قلاب بافی ، آموزش تصویری و رج به رج بافت پاپوش قلاب بافی زیبا و شیکی دخترانه و زنانه را انتخاب کرده ایم. که امیدواریم مورد استفاده و پسند شما عزیزان قرار گیرد.

 

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی زیبا

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی زیبا و شیک

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی زیبا – این سبک پاپوش را به مدلهای مختلفی می تونین ببافین. بافت پاپوش از نوک پنجه پا و به صورت دایره ای شروع میشه.
برای نوک پنجه دایره ای می بافین و بعد به اندازه رویه پا بافت را ادامه میدین. در انتها هم قسمت زیر ساق پا و پاشنه بافته میشه.
می تونین رویه و پشت پاپوش را یک مدل ببافین. می تونین رویه را یک مدل و پاشنه را مدلی دیگر ببافین.

در آموزش بافت پاپوش قلاب بافی زیبا، نیمه جلویی پا یا کشباف هست و نیمه دوم پایه بلند.

 

لوازم مورد نیاز برای بافت پاپوش قلاب بافی زیبا

یک کلاف کاموا (از یک کلاف کاموای ۱۰۰ گرمی دو جفت پاپوش سایز ۳۸ میشه بافت)

قلاب متناسب با نخ

خرده کامواهایی برای بافت گل و برگ

نکات:

کامواتون نه خیلی ضخیم باشه و نه نازک مثلا آلپاکا طلایی.
قلاب هم بسته به ضخامت نختون از شماره ۲ تا ۳.

مراحل بافت پاپوش قلاب بافی زیبا

یک حلقه جادویی می زنیم.

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی زیبا

فیلم کوتاه آموزش شروع بافت با حلقه جادویی

۳ زنجیره می بافیم.

داخل حلقه را با ۱۹ پایه بلند پر می کنیم.
در پایان با گره نامرئی به سومین زنجیره اول رج وصل می کنیم.

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی زیبا

رج بعد ۳ زنجیره بافته و در همانجا یک پایه بلند می بافیم.
تا پایان رج در هر گره رج قبل دوپایه بلند می بافیم.

به این ترتیب تعداد دانه ها از ۲۰ به ۴۰ می رسد.
با گره نامرئی به سومین زنجیره اول رج بست می زنیم.
اگر از کاموای نازک استفاده کنید ممکنه لازم باشه یک رج دیگه دانه ها را افزایش بدین.

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی زیبا

۳ زنجیره ببافید.

یک پایه بلند برجسته از جلو ببافید.

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی زیبا

یک پایه بلند برجسته از پشت ببافید.

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی زیبا

فیلم کوتاه آموزش بافت پایه بلند برجسته

(پایه بلند برجسته از جلو و پایه بلند برجسته از پشت)

نکته : در قلاب بافی بافت با پایه بلند برجسته به عنوان کشباف استفاده میشه.

بافت را به اندازه رویه پا ادامه میدیم.

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی زیبا

 

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی زیبا

در حین بافت پاپوش را به پا کنید تا از اندازه اون مطمئن بشین.

قیل از جایی که نخ هست، یک چهارم دانه ها که در اینجا ۱۰ دانه هست را با گیره نشانه بگذارید.

آموزش بافت کفش روفرشی قلاب بافی

۳ زنجیره بافته و تا رسیدن به نشانه در هر گره رج قبل یک پایه بلند ببافید.

آموزش بافت کفش روفرشی قلاب بافی
در اینجا ۳۰ پایه بلند.

 آموزش بافت کفش روفرشی قلاب بافی

۳ زنجیره بافت و کار را برگردانید و روی همان پایه ها را پایه بلند ببافید.

آموزش بافت کفش روفرشی قلاب بافی

بافت را تا رسیدن به پشت پاشنه پا ادامه دهید.

آموزش بافت کفش روفرشی قلاب بافی

آموزش بافت کفش روفرشی قلاب بافی

هر تعداد پایه دارید ۴ تا از آن کم کنید و باقیمانده را تقسیم به دو کنید.

در اینجا ۳۰ پایه داشتیم. ۴ تا کم کرده می شود ۲۶. تقسیم بر دو می کنیم می شود ۱۳.

در رج آخر ابتدا ۱۳ پایه بلند می بافیم.

برای اینکه پاشنه پا گرد شده و نوک نداشته باشد ، ۴ دانه وسط بافت را یکی می کنیم.

سپس ۱۳ پایه باقیمانده را می بافیم.

آموزش بافت کفش روفرشی قلاب بافی

آموزش بافت کفش روفرشی قلاب بافی

فیلم کوتاه آموزش ادغام ۴ پایه بلند

(یکی کردن ۴ پایه بلند).

۱۳ دانه پایانی را هم پایه بلند بافته و پاپوش را به رویه تا کنید.(داخل پاپوش به رو باشد مثل عکس زیر)

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی زیبا

حالا دو طرف را با پایه کوتاه به هم متصل کنید.

هر دانه را به دانه مقابلش ببافید.

در پایان نخ را محکم کرده و بچینید.

آموزش بافت کفش قاب بافی

حالا لبه پاپوش را یک رج پایه متوسط می بافیم.

نخ را به پشت پاپوش وصل می کنیم.
روی هر پایه بلند ۲ پایه متوسط و روی ۲ زنجیره اول رج هم ۲ پایه متوسط می بافیم.

آموزش بافت کفش قاب بافی

خوب پاپوش ما بافته شد.
حالا می تونین در صورت تمایل تزیینش کنید.

 

آموزش بافت شکوفه پفکی و برگ 

۶ زنجیره بافته و با پایه کوتاه به زنجیره اول وصل کنید تا حلقه بشه.

۵ زنجیره بافته و در حلقه یک پایه بلند ببافید.

۴ مرتبه ۲ زنجیره زده و یک پایه بلند در حلقه ببافید.
دو زنجیره بافته و با گره نامرئی به سومین زنجیره اول بافت بست بزنید.

آموزش بافت شکوفه پفکی

۴ زنجیره ببافید.

یک گره پفکی ۸ تایی بزنید.(۸ بار نخ را دور قلاب انداخته و از زیر دو زنجیره نخ بگیرید)

آموزش بافت شکوفه پفکی
آخرین نخ را با دست نگهداشته و از آن نخ بگیرید و بالای پفکی گره بزنید.

۴ زنجیره بافته و به زیر همان دو زنجیره پایه با پایه کوتاه وصل کنید.

فیلم کوتاه آموزش بافت گره پفکی ۸ تایی

۵ گلبرگ دیگه را هم به همین شکل ببافید.

۲ زنجیره بافته و نخ را پشت گل محکم کرده و گره بزنید.

آموزش بافت شکوفه پفکی

برای مرکز گل ۲ زنجیره ببافید. در زنجیره اول گره پفکی ۸ تایی بزنید.

آموزش بافت شکوفه پفکی
نخ را گره زده و با چند سانت اضافه بچینید.

به این شکل

آموزش بافت شکوفه پفکی

با قلاب نخ های پفکی را به زیر بافت ببرید.

به این صورت

آموزش بافت شکوفه پفکی

نخ را به پشت گل چند بار گره زده و اضافه های اون را بچینید.

آموزش بافت شکوفه پفکی

حالا نوبت بافت برگه

۱۳ زنجیره ببافید.

از زنجیره چهارم به ترتیب : ۳ پایه بلند سه مرحله ای (طویل) ، ۳ پایه بلند، ۳ پایه متوسط ببافید.
در آخرین زنجیره ۲ پایه کوتاه ییافید.

 

فیلم آموزش بافت پایه بلند ۳ مرحله ای (طویل)

آموزش بافت برگ

طرف دیگر زنجیره ها را هم ۳ پایه متوسط، ۳ پایه بلند و ۳ پایه بلند ۳ مرحله ای (طویل) ببافید.

آموزش بافت برگ

محل قرار گرفتن برگ را تعیین کنید.

با پایه کوتاه و زنجیره برگ را به پشت گل وصل کنید.
یک پایه کوتاه،۲زنجیره ،یک پایه کوتاه و دو زنجیره،یک پایه کوتاه)

آموزش بافت برگ

در صورت تمایل برگ دوم را بافته و به پشت گل بدوزید.

آموزش بافت برگ

گل و برگ آماده شد.

آموزش بافت برگ

محل قرار گرفتن آن را روی پاپوش تعیین کنید .

با نخ و سوزن به پاپوش بدوزید.

آموزش بافت شکوفه پفکی

پاپوش های زیباتون آماده پوشیدنه.

پایان آموزش بافت پاپوش قلاب بافی زیبا

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی زیبا

راهنمای نوشتاری و فیلم آموزش بافت پاپوش قلاب بافی زیبا

بافت پاپوش قلاب بافی زیبا

من این پاپوش را با کاموایی که منزل داشتم بافتم، برای همین بافتش ظریف و جالب نشده.

اگر این پاپوش را با کاموای مناسب ببافید بسیار شیک و زیبا خواهد بود.

کاموای انتخابیتون باید ضخامتی متوسط داشته باشه نه ظریف و نه ضخیم.

تعدادی کاموا که به نظرم برای بافت پاپوش مناسب هستند را معرفی می کنم:

ناکو پیرلانتا (الیه هم براق و نرم و مخملیه و هم ظریفه)

آلیز اکسترا

دورا

ناکو پیرلانتا وایو

فدک – ایرانی و اکریل تاب (این کاموا را همه جا می تونین تهیه کنید)

کامواهای ایرانی قیمتشون نسبت به ترکیه ای ها مناسبتره، اما کار بافته شده به زیبایی بافت با کاموا ترک نخواهد بود.

بافت پاپوش قلاب بافی زیبا

قیلم آموزش بافت پاپوش – بخش اول – توضیحات

بافت پنجه

رج ۱

در حلقه جادویی ۲ زنجیره و ۱۳ پایه بلند ببافید. به اولین پایه بلند بست بزنید.
رج ۲

۲ زنجیره زده و در همان پایه ۲ پایه بلند ببافید. در هر پایه دو پایه بلند ببافید و به پایه اول بست بزنید. (۲۶ پایه)
رج ۳

۲ زنجیره زده و در همان پایه ۱ پایه بلند ببافید. در پایه بعدی دو پایه بلند ببافید. تا پایان رج (یک پایه بلند بافته و در بعدی دو پایه بلند) ببافید. به پایه اول بست بزنید. (۳۹ پایه)
رج ۴

ر این رج تعداد دانه ها را به ۴۱ می رسانیم. دو زنجیره زده و همانجا دو پایه بلند می بافیم. در هر پایه یک پایه می بافیم، جز پایه آخر که در آن دو پایه بلند می بافیم. به پایه اول بست می زنیم.
رج ۵ و ۶

دو زنجیره زده و در هر پایه یک پایه می بافیم. به اولین پایه بست می زنیم.

🔴 نکته در مدل اصلی فقط رج ۵ بافته شده و از رج ۶ مدل رویه شروع می شود.

بافت پاپوش قلاب بافی زیبا

بافت رویه پاپوش

رج ۷

دو زنجیره زده و ۱۵ پایه بلند می بافیم. ۶ زنجیره زده ، ۵ پایه رها کرده و در ششمی (۳ پایه بلند، ۳ زنجیره و ۳ پایه بلند) می بافیم.
۶ زنجیره زده، ۵ پایه رها کرده و ۱۵ پایه بلند می بافیم. به پایه اول بست می زنیم.
رج ۸

دو زنجیره زده و ۱۵ پایه بلند می بافیم. روی ۶ زنجیره را ۶ پایه بلند می بافیم. داخل حلقه ۳ زنجیره (۳ پایه بلند، ۳ زنجیره و ۳ پایه بلند) می بافیم.
روی ۶ زنجیره را ۶ پایه بلند بافته و ۱۵ پایه بلند می بافیم. به پایه اول بست می زنیم.
رج ۹

دو زنجیره زده و ۱۵ پایه بلند می بافیم. ۷ زنجیره زده ، ۵ پایه رها کرده و داخل حلقه ۳ زنجیره (۳ پایه بلند، ۳ زنجیره و ۳ پایه بلند) می بافیم.
۷ زنجیره زده، ۵ پایه رها کرده و ۱۵ پایه بلند می بافیم. به پایه اول بست می زنیم.
رج ۱۰

دو زنجیره زده و ۱۵ پایه بلند می بافیم. روی ۷ زنجیره را ۷ پایه بلند می بافیم. داخل حلقه ۳ زنجیره (۳ پایه بلند، ۳ زنجیره و ۳ پایه بلند) می بافیم.
روی ۷ زنجیره را ۷ پایه بلند بافته و ۱۵ پایه بلند می بافیم. به پایه اول بست می زنیم.
الان دو بند بافته شده، رج های ۹ و ۱۰ را تکرار می کنیم تا رویه پا تکمیل شده و به ساق پا برسیم.
من در کل ۵ بند بافتم و مدل اصلی چون پنجه را ۵ رج بافته بود، ۶ بند بافته است.
نخ را گره زده و می چینیم.

فیلم آموزش بافت پنحه و رویه 

بافت پاشنه

۷ پایه روی آخرین بند داشتیم، نخ را به پنجمین پایه بند سمت چپ وصل کنید.
تا سومین پایه از ۷ پایه بند سمت راست را پایه بلند در هر پایه ببافید. (۳۶ پایه)
دو زنجیره زده کار را برگردانید و در هر پایه یک پایه ببافید.
رج قبل را تکرار ۴ بار دیگر تکرار کنید)
من ۶ رج بافتم، مدل اصلی ۹ رج (توضیحات فیلم را ببینید.
رج بعد ۱۵ پایه بلند، ۶ پایه کوتاه و ۱۵ پایه بلند ببافید.
رج بعد ۱۵ پایه بلند ، ۳ مرتبه ( دو پایه کوتاه ادغام شده) و ۱۵ پایه بلند ببافید.
رج آخر ۱۵ پایه بلند ، ۳ پایه کوتاه ادغام شده و ۱۵ پایه بلند ببافید.
بافت را به رویه تا کرده و درز ا با بست زدن بدوزید.

بافت پاپوش قلاب بافی زیبا

بافت حاشیه

نخ را با پایه کوتاه به درز پشت پا وصل کنید.
دو زنجیره زده و تا رسیدن به رویه پاپوش، روی هر رج پاشنه، (یک پایه بلند، ۳ زنجیره و یک پایه کوتاه روی همین پایه بلند) ببافید.
۴ پایه کوتاه ببافید.
روی هر یک از سه پایه بلند، روی ۳ زنجیره و روی هر یک از ۳ پایه بلند (یک پایه کوتاه، ۳ زنجیره و یک پایه کوتاه روی همین پایه کوتاه) ببافید.
۴ پایه کوتاه ببافید.
طرف دیگر را هم مثل طرف اول حاشیه بافی کنید.
به دومین زنجیره ابتدای رج بست زده و نخ را گره بزنید و قطع کنید.

فیلم آموزش بافت پاشنه و حاشیه 

در صورت تمایل رویه پاپوش را سنگ دوزی یا مروارید دوزی کنید.

بافت پاپوش قلاب بافی زیبا

می توانید به جای پایه بلند، پایه ساده (متوسط) ببافید تا پهنای بندها کمتر و زیباتر شود.

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

منبع: کانال بافتنی زیبا

بالا رفتن سن، استفاده مداوم از لوازم‌آرایشی و هوای آلوده باعث چروک شدن پوست صورت می‌شوند. با استفاده روزانه از کرم ضد چروک می‌توان چروک‌‌ها را از بین برد و از ایجادشان جلوگیری کرد، همچنین خاصبت سفت کنندگی این کرم‌ از افتادگی ماهیچه و عضلات صورت جلوگیری می‌کند.

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 194, میانگین امتیاز: 4,29 از 5)
Loading...

۲۸ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. احمدی گفت:

  سلام من ۲ جفت پاپوش بافتم خیلی خوشگل شد مرسی از آموزش خوبتون 🙇‍♀️

 2. مهر گفت:

  سلام این پاپوشی که رو یه آن تور بافی شده برای چه سایزی هست

 3. کوثر گفت:

  سلام
  اموزشتون عالی بود. من چندین جفت پاپوش بافتم و به عزیزانم کادو دادم. از کانال اون در تلگرام هم سرهمی و شلوار پیش بندی و شلوار بچه گانه بافتم. براتون دعا میکنم خدا بهتون خیر بده.

 4. باران گفت:

  خیلی ممنون از آموزش عالیتون من به راحتی یه جفت پاپوش زیبا واسه دخترم بافتم
  تنتون سالم دلتون شاد

 5. کفش قرمزی گفت:

  سلام. خیلی قشنگه 😍
  ولی چرا انقد ناواضحه؟ من نسبتا تازه کارم و با خوندن خوب متوجه نمیشم.
  میشه لینک فیلم کاملشو بدین؟

 6. مینو گفت:

  سلام
  بسیار زیبا و عالی است.ممنون از زحمتتون. اما یک نکته این که واضح نیست. مثلا اولش یک بافت گرد انجام میده مشخص نیست این شروع کدام قسمت قرار میگیره . و ادامه ش چطوری میشه. زیر کفش اصلا نشون داده نمیشه . و و عکسها واضح نیست. اگر فیلم کامل باشه و یا عکسها به طور واضح از مراحل کار باشه می تونیم متوحه بشیم. الان توی بعضی عکسها حتی کار توی دست جمع شده.

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   همونطور که تصاویر و توضیحات نشون میده بافت از نوک پنجه پا با گردبافی شروع میشه.
   توضیح داده شد که وقتی پنجه را بافتید می تونید مدل بافت بزنید که اینجا کشباف هست.
   وقتی بافتتون به اندازه رویه پاپوش رسید، یک چهارم دانه ها را برای دهانه کفش نمی بافید و بقیه کف و پهلو هستند.
   و ادامه بافت مطابق دستور.

   موافقم ۱
   مخالفم ۱
 7. فاطمه گفت:

  کارتون عالی بود فیلم آموزشیتون باز نمی کن میشه خواهش کنم رفع اشکال کنید متشکرم

  موافقم ۱
  مخالفم ۳
 8. زهرا گفت:

  میخواستم بپرسم این پاپوش واسه چه سایزی هست؟؟ و برای سایز ۴۰ ۲۰ تا کافیه؟؟

  • نسیم گفت:

   پاپوش ها معمولا برای سایز ۳۸ مناسب هستن البته با توجه به ضخامت نخ بکار رفته.
   این مدل از پنجه پا شروع میشه. پس با هر کاموایی می بافین اول گرد بافی می کنید تا جایی که محیط دایره بافته شده شما از دور پاتون (قسمت پنجه ها) حدود یکی دو سانت کمتر بشه، چون بافت کش میاد.
   بقیه بافت هم که دست خودتونه می خواهید قد پا را بلندتر ببافید یا کوتاهتر

   موافقم ۱
 9. زهرا موسوی گفت:

  آموزش خیلی خوب بود من تونستم پاپوش رو ببافم ولی بافت پایه متوسط و بلد نیستم و شما نگفتید چه جوریه ممنون

 10. بی نام گفت:

  پایه بلند طویل را چطوری ببافم ممنون

  • نسیم گفت:

   نخ را روی قلاب بندازید، از پایه ای که میخواهید روش ببافید نخ بگیرید، نخی که گرفتید را ببافید، دو بار دو تا یکی کنید.
   فیلم روش بافت پایه بلند سه مرحله ای (طویل) در مطلب قرار داده شد.
   می تونید به جاش پایه دوبل هم ببافید.

 11. Mohadese گفت:

  آموزشتون خیلی مبهم بود من برای پشت پاشنه نفهمیدم باید چیکار کنم چجوری باید ۴ تا کم کنم بعد تقسیم ب دوش کنم بشه ۱۳

  • نسیم گفت:

   هر تعداد پایه دارید ۴ تا ازش کم کنید و تقسیم به دو کنید
   مثلا اگر ۵۰ پایه دارید ، ۴ تا کم کنید می شود ۴۶ نقسیم بر دو می شود ۲۳
   ۲۳ پایه ببافید ۴ تا یکی کنید و ۲۳ پایه باقی را ببافید.

   موافقم ۲
 12. مریم گفت:

  آموزشتون واقعا عالی بود ممنون خدا خیرتون بده

  موافقم ۲
 13. مهری گفت:

  اموزشتون خیلی خوب است

  موافقم ۲
 14. ومن گفت:

  باسلام آموزش خوب بود اما وصل کردنه رویه ی پاپوش یکم مبهم بود ومن بارها وبارها بافتم و شکافتن مو به مو دارم انجام میدم ولی تو شمردن اندازه ی رویه ی پاپوش متوجه نشدم

  موافقم ۳
  • نگار 😂😢 گفت:

   من خیلی دوست داشتم واقعا عالی بود من یک جفت بافتم همه خیلی پسندیدن مخصوصا دوست پسرم شایان برای شایان هم یک جفت بافتم 😋💋😪😓

 15. مریم گفت:

  سلام آموزش واقعا عالی بود ممنون ازسایت خوبتون

  موافقم ۴
 16. فرشته گفت:

  سلام اموزش واقعا کامل بود ممنون از سایت خوبتون

  موافقم ۴
 17. هما گفت:

  اموزش بالا واقعا عاااااااااااااااااااااالی بود ممنون

  موافقم ۲

ارسال دیدگاه شما

×
/a>