چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

آموزش بافت پادری دو رو | فرشینه قلاب بافی دو طرفه

مدل بافتی که در آموزش بافت پادری دو رو فرا می گیرید را برای بافت شال و لباس هم می توانید استفاده کنید. در سایز بزرگتر می توانید به صورت فرشینه یا پتو هم بکار ببرید.
زیبایی این مدل بافت به دو رنگ بودن آن است و تک رنگ زیبایی ندارد.  انتخاب رنگ با توجه به دکوراسیون منزل و سلیقه ای است.

 

آموزش بافت پادری دو رو قلاب بافی

آموزش بافت پادری دو رو با قلاب

این نمونه کار زیبا و شیک سایز ۴۰ در ۶۰ است که برای بافت آن ۱۵۰ گرم کاموای سفید و ۲۳۰ گرم کاموای نارنجی استفاده شده.
برای بافت با کاموای ضخامت متوسط از قلاب ۳.۵ میلیمتری استفاده شده.

آموزش بافت پادری دو رو

تعداد زنجیره های شروع 

تعداد زنجیره ها باید مضربی از ۸ +۶ دانه زنجیره برای کناره ها باشه.
در تصویر بالا لیستی از تعداد دانه های مضرب ۸ را می بینید. به این اعداد ۶ تا اضافه کنید.

مرحله ۱ آموزش بافت پادری دو رو : بافت حاشیه ابتدایی 

در این نمونه ۶۲ زنجیره بافته شده.

رج ۱

 یک زنجیره زده و در زنجیره یکی به آخر (شصت و دومی) یک پایه کوتاه و ۲ زنجیره ببافید.

بافت پادری قلاب بافی دو رویه

تا پایان در هر زنجیره یک پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پادری دو رو

رج ۲

 ۲ زنجیره زده کار را برگردانید و از پایه دوم، در هر پایه یک پایه بلند ببافید.

بافت پادری قلاب بافی دو رویه

مرحله ۲ آموزش بافت پادری دو رو : شروع بافت طرح

رج ۳

 ۲ زنجیره زده کار را برگردانید و ۳ پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پادری دو رو

تا ۳ دانه مانده به آخر (یک زنجیره زده ، یک پایه را نبافته و در بعدی پایه بلند ببافید). همان توربافی مربعی است.

۳ دانه آخر را پایه بلند ببافید.

بافت پادری قلاب بافی دو رویه

رج ۴ : نخ نارنجی را از طرف پشت کار به اولین پایه رج ۲ که نبافته بودید وصل کنید.

آموزش بافت پادری دو رو

۴ زنجیر بزنید. ۳ تا به عنوان پایه بلند و یکی برای توربافی

بافت پادری قلاب بافی دو رویه

حالا از جلو کار، روی دومین پایه نبافته رج ۲ را پایه بلند ببافید.
بافت پایه بلند معمولی است نه پایه برجسته.

بافت پادری قلاب بافی دو رویه

یک زنجیره زده، نخ را دور قلاب بیندازید و از پشت کار روی سومین پایه نبافته رج ۲ را پایه بلند ببافید.

روی چهارمی و پنجمی هم از پشت کار یک زنجیره و یک پایه بلند ببافید.

بافت پادری قلاب بافی دو رو

تا اینجا کار به این شکل شده

یک پایه از پشت کار بافته شده ، یکی از جلو و ۳ تا از پشت کار .

تا پایان رج تور بافی را (یکی از رو و ۳ تا از پشت ) ببافید. سپس یکی از جلو و یکی از پشت. (قرینه سمت راست)
با نخ نارنجی ۴ زنجیره ببافید.

آموزش بافت پادری دو رو

نخ نارنجی را رها کرده و یک رج با سفید به صورت زیر ببافید:

رج ۵

 ۲ زنجیره زده، کار را برگردانید.
۳ پایه بلند ببافید.
یک زنجیره بزنید.

از جلو روی پایه بلند سفید یک پایه بلند ببافید.

به این شکل

آموزش بافت پادری دو رو

یک زنجیره زده و روی پایه بعدی هم یک پایه بلند از رو ببافید.

بافت پادری قلاب بافی دو رو

۲ مرتبه (یک زنجیره و یک پایه بلند از پشت) ببافید.

آموزش بافت پادری دو رو

تا پایان رج (۲ توربافی از رو و دو تا از زیر ) انجام دهید.

آموزش بافت پادری دو رو

نمای کار از پشت تا اینجا

بافت پادری قلاب بافی دو رویه

پایان رج پایه بلندهای حاشیه را ببافید.

قبلا ۴ زنجیره نارنجی بافته بودید.
رج ۶ با نارنجی بافته می شود. کار را برگردانید.

آموزش بافت پادری دو رو
دقت کنید، از زمانی که شروع به بافت نقشه می کنید، یک رج نارنجی و یک رج سفید است.

بافت دو لایه و تمام رج ها توربافی است فقط برخی پایه ها از پشت و برخی از جلو بافته می شود.

رج ۶

 یک پایه بلند روی پایه بلند نارنجی دو رج قبل از طرف پشت ببافید.

بافت پادری قلاب بافی دو رویه

۳ مرتبه (یک زنجیره و یک پایه بلند از جلو ) ببافید.

آموزش بافت پادری دو رو
🔴وقتی می خواهید پایه بلند از جلو ببافید، قلاب را از جلو وارد پایه کرده، از حفره توربافی به جلو بکشید و پایه بلند ببافید.

این رج ۱ پایه از پشت و ۳ پایه از جلو بافته می شود.
پایان رج هم یک پایه از پشت و یکی از جلو ، سپس حاشیه

بافت پادری قلاب بافی دو رویه

رج ۷

 حاشیه را ببافید.
تمام رج توربافی از جلو
حاشیه انتهای رج را ببافید.
همانطور که می بینید یک طرف پادری طرحی شبیه + دارد.

آموزش بافت پادری دو رو

طرح + ردیف دوم میان ردیف اول قرار می گیرد نه در امتداد آن.

رج ۸

 قبلا برای شروع طرح یک پایه از جلو و ۳ تا از پشت بافته بودید. این بار بافت با ۳ تا از پشت آغاز می شود.

بافت پادری قلاب بافی دو رویه

توربافی بعدی از جلو ببافید. ( یک زنجیره و یک پایه روی نارنجی ۲ رج قبل از جلو)

آموزش بافت پادری دو رو

به این شکل

آموزش بافت پادری دو رو

تا انتهای رج ۳ تا از پشت و یکی از جلو ببافید.

پایان کار ۳ تا از پشت خواهید داشت. ۴ زنجیره ببافید.

بافت پادری قلاب بافی دو طرفه

رج ۹

 با سفید ۲ تا از پشت و ۲ تا از جلو ببافید.
رج ۵ اول ۲ تا از جلو بافته بودید و در رج ۹ اول ۲ تا از جلو

آموزش بافت پادری دو رو

رج ۱۰

 با نارنجی ۳ تا از جلو ، یکی از پشت

بافت پادری قلاب بافی دو طرفه

آموزش بافت پادری دو رو

رج ۱۰ با ۳ تا از جلو پایان می یابد.

بافت پادری قلاب بافی دو رویه

طرح + ردیف دوم هم بافته شد.

آموزش بافت پادری دو رو

رج ۱۱

با سفید توربافی همه از جلو

بافت پادری قلاب بافی دو رویه

مرحله ۳ آموزش بافت پادری دو رو : تکرار طرح

از رج ۱۲ به بعد بافت تکرار می شود.

رج ۴ الی ۱۱ را تا طول دلخواه ادامه دهید. دو رج ۱۲ ۱۳ را مثال می زنیم:

رج ۱۲

مانند رج ۴ ۳ پایه از زیر و یکی از رو می بافیم.

آموزش بافت پادری دو رو

رج ۱۳

مثل رج ۵ با سفید ۲ تا از زیر و ۲ تا از رو می بافیم.

بافت پادری قلاب بافی دو طرفه

آخرین رج باید توربافی سفید باشد.

آموزش بافت پادری دو رو

مرحله ۴ آموزش بافت پادری دو رو : بافت حاشیه انتهایی

حالا دو رج پایه بلند حاشیه انتهایی را می بافیم.

در اینجا پایه بلند ها روی دو لایه انجام می شود. لایه نارنجی و لایه سفید.

هر پایه سفید مقابل زنجیره نارنجی و هر زنجیره سفید مقابل پایه نارنجی قرار دارد.

پس از بافت ۴ پایه بلند حاشیه ، نخ را دور قلاب انداخته، قلاب را وارد سومین زنجیره نخ نارنجی کرده، از زیر زنجیره سفید لایه زیرش رد کرده و پایه بلند می بافیم.

آموزش بافت پادری دو رو

به این صورت دو لایه به هم وصل می شود.

برای بافت پایه بعدی نخ را دور قلاب انداخته، قلاب را از زیر زنجیره نارنجی وارد پایه سفید لایه زیری کرده و پایه بلند می بافیم.

بافت پادری قلاب بافی دو طرفه

پایه بعدی روی پایه نارنجی و زیر زنجیره سفید بافته می شود.

آموزش بافت پادری دو رو

تا پایان به همین شکل ببافید.
زنجیره های نارنجی را نادیده بگیرید.

بافت پادری قلاب بافی دو طرفه

حاشیه را بافته و ۳ زنجیره نخ نارنجی را باز کرده، نخ را گره بزنید و بچینید.

آموزش بافت پادری دو رو

مرحله ۴ آموزش بافت پادری دو رو : بافت حاشیه نهایی

دور تا دور کار را یک رج پایه کوتاه ببافید.

گوشه ها را یا ۳ زنجیره بزنید یا ۳ پایه کوتاه ببافید.

بافت پادری قلاب بافی دو طرفه

البته می توانید هر حاشیه ای مایلید دور پادری ببافید.

این هم پادری زیبای ما

بافت پادری قلاب بافی دو رو

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

بالا رفتن سن، استفاده مداوم از لوازم‌آرایشی و هوای آلوده باعث چروک شدن پوست صورت می‌شوند. با استفاده روزانه از کرم ضد چروک می‌توان چروک‌‌ها را از بین برد و از ایجادشان جلوگیری کرد، همچنین خاصبت سفت کنندگی این کرم‌ از افتادگی ماهیچه و عضلات صورت جلوگیری می‌کند.

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 61, میانگین امتیاز: 4,34 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×
/a>