چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

آموزش بافت ماسک فیلتر دار با قلاب (۶ مدل زیبا و کاربردی )

سلام دوستان، در این مطلب چند روش بافت ماسک با قلاب را براتون آماده کردیم که امیدوارم مورد استفاده شما قرار بگیره. حسن ماسک های دستباف اینه که خودتون می تونید هر زمان لازم باشه بشورید و ضدعفونیش کنید. داخلشم می تونید از دستمال کاغذی استفاده کنید یا یک لایه پارچه نازک نخی بدوزید.

آموزش بافت ماسک – مدل شماره ۱

آموزش بافت ماسک قلاب بافی

همانطور که در تصویر می بینید این ماسک به شکل و فرم ماسک فیلتر دار N95 هست.

بهتره از کامواهای کتانی استفاده کنید.

کاموای این نمونه با قلاب ۲.۵ میلیمتری بافته شده ، نه ضخیم هست و نه نازک.

۱۹ زنجیره بزنید. (حدود ۹ سانت)

✅ رج ۱

زنجیره آخر را رها کرده و در هر زنجیره یک پایه کوتاه ببافید.

پایه کوتاه روی زنجیره

✅ رج ۲

۲ زنجیره زده و کار را برگردانید و یک پایه کوتاه همانجا، روی پایه نشانه ببافید و رویش نشانه بگذارید.

این پایه را نشانه در حلقه پشتی بعدی ۲ کوتاه و تا آخر رج در حلقه پشتی هر پایه یک پایه ولی یکی به آخری ۲ پایه ببافید.

در آخری یک پایه متوسط (۲۰ پایه)

بافت پایه کوتاه در حلقه پشتی
نکته ابتدای هر رج ۲ زنجیره و انتهای هر رج یک پایه متوسط ببافید.

✅ رج ۳

مانند رج ۲ بافته می شود.
۲زنجیره، یک پایه کوتاه همانجا، ۲ پایه در یک پایه و … (۲۲ پایه )

ماسک قلاب بافی

✅رج ۴ ۲۴ پایه

✅رج ۵ ۲۶ پایه

✅رج ۶ ۲۸ پایه

✅رج ۷ ۳۰ پایه

✅رج ۸ ۳۲ پایه

✅رج ۹ ۳۴ پایه

✅رج ۱۰ ۳۶ پایه

روش بافتن ماسک با قلاب

✅ رج ۱۱ و ۱۲

۲ زنجیره زده و کار را برگردانید، در حلقه پشتی هر پایه ، یک پایه کوتاه ببافید. در آخری پایه متوسط ببافید.

✅ رج ۱۳ تا ۲۱

۲ زنجیره زده ، کار را برگردانید. یک پایه در حلقه پشتی بافته و دو پایه را یکی کنید.

ادغام دو پایه کوتاه

دو تا یکی کردن پایه کوتاه

تا سه پایه مانده به آخر، پایه کوتاه در حلقه پشتی ببافید.

دو تا یکی کرده و یک پایه متوسط

بافت را کاهشی ادامه دهید تا ۱۸ پایه بماند.

راهنمای بافت ماسک با قلاب

نیمه دیگر ماسک هم به همین شکل ببافید.

دوخت ماسک

از ابتدای رج دو طرف هر کدام، ۱۰ رج بشمارید و نشانه بگذارید.

وصل دو قسمت ماسک
دو قسمت را با پایه کوتاه وصل کنید.
به این صورت که در رج های گود دو پایه کوتاه ببافید.

کار به این شکل می شود.

ماسک قلاب بافی

دور تا دور ماسک را پایه کوتاه ببافید.
دو طرف در هر پایه یک پایه و بالا و پایین در گودی ها دو پایه

حاشیه بافی ماسک

انتهای رج بست بزنید.

نخ را به کناره هر طرف وصل کنید.
۱۶ پایه کوتاه را ۶ رج ببافید.

بافت لیفه ماسک

به صورت لیفه تا کنید و بدوزید.

دوخت لیفه ماسک

با زنجیره یا با کش بند درست کنید و از لیفه رد کنید.

بند ماسک

آموزش بافت ماسک – مدل شماره ۲

تعداد زنجیره شروع برای بزرگسالان ۲۰-۲۲ سانت و برای کودکان ۱۴-۱۶ سانت است.

در این نمونه به اندازه ۲۰ سانت زنجیره زده شده است.

✅ رج ۱

یک زنجیره زده و به ترتیب ( ۶پایه کوتاه، ۴ پایه متوسط ، تا ده تا مانده به آخر پایه بلند، ۴ پایه متوسط و ۶ پایه کوتاه) ببافید.

راهنمای بافت ماسک

رج ۲ 

مثل رج ۱ بافته می شود، فقط در پایه های را در حلقه پشتی ببافید.

رج ۳ تا ۱۳

تکرار رج ۲

کناره ها حدود ۷ تا ۹ سانت که شد کافیست.

و ارتفاعش حدود ۱۵ تا ۱۷ سانت برای بزرگسالان و ۱۰ تا ۱۳ سانت باری بچه ها.

ماسک دستباف

بافت را از وسط تا کنید و وسط بالا و پایین ماسک را نشانه بگذارید.

نشانه گذاشتن

حالا ادامه بافت، روی هر پایه یک پایه کوتاه ببافید. یکی مانده به نشانه ، ۳ پایه را یکی کنید.

بقیه رج را پایه کوتاه ببافید.

سه پایه کوتاه یکی کردن سه پایه کوتاه یکی کردن

برای بند حدود ۳۰ زنجیره بزنید و به طرف دیگر با بست وصل کنید.

یک زنجیره بزنید و طرف دیگر را هم پایه کوتاه ببافید.
بند دیگر را هم بافته و وصل کنید.

بند ماسک بافتنی

داخل ماسک را دستمال کاغذی تا کنید و بگذارید.
برای جلوگیری از افتادن دستمال دو بند نگهدارنده ببافید.

ماسک قلاب بافی

از کنار پایین ماسک ۱۰ پایه شمرده و نخ را وصل کنید. ۲۸ زنجیره زده و از مرکز بالای ماسک ۴ پایه شمرده و وصل کنید.

بند نگهدارنده دستمال

این هم ماسک دستباف ما

ماسک دستباف

آموزش بافت ماسک –  مدل شماره ۳

آموزش بافت ماسک با قلاب

۴۸ زنجیره ببافید.

زنجیره آخری را رها کرده و از بعدی به ترتیب (۸ پایه کوتاه، ۳ پایه متوسط ، ۲۵ پایه بلند ، ۳ پایه متوسط، ۸ پایه کوتاه) ببافید.

۱۳ رج به همین شکل ولی در حلقه پشتی ببافید.

برای بند ۳۵ زنجیره زده و به طرف دیگر وصل کنید. لبه ماسک را پایه کوتاه معکوس یا پایه خرچنگی ببافید.

مجددا ۳۵ زنجیره زده و به طرف دیگر وصل کنید.

لبه را پایه معکوس ببافید.

مدل شماره ۴

ماسک دستباف قلاب بافی

۳۲ زنجیره بزنید. زنجیره آخر رها و به ترتیب (۴ پایه کوتاه ، ۴ پایه متوسط، ۱۶ پایه بلند، ۴ پایه متوسط و ۴ پایه کوتاه) ببافید.
رج های ۲ تا ۹ مثل رج اول بافته شود.
در تمامی مدل ها برای اینکه قسمت بالای ماسک مماس پوست شود، می توانید بالای ماسک را سیم بگذارید.
برای سیم گذاری، یک رج بالای ماسک را پایه کوتاه ببافید. همزمان با بافت پایه کوتاه ، سیم را بین بافت ببرید.
دو سر سیم را خم کرده و داخل بافت پنهان کنید.
می توانید کناره ها را پایه کوتاه بافته و همزمان حلقه کش را بین بافت قرار دهید.

نکته در مورد بافت ماسک

برای اینکه قسمت بالای ماسک مماس پوست شود، می توانید بالای ماسک را سیم بگذارید.

برای سیم گذاری، یک رج بالای ماسک را پایه کوتاه ببافید.

همزمان با بافت پایه کوتاه ، سیم را بین بافت ببرید.

دو سر سیم را خم کرده و داخل بافت پنهان کنید.

سیم انداختن بالای ماسک

می توانید کناره ها را پیاه کوتاه بافته و همزمان حلقه کش را بین بافت قرار دهید.

 آموزش بافت ماسک – مدل شماره ۵

ماسک بافتنی قلاب بافی

پشت کار

داخل ماسک دست باف

۱۲ زنجیره بزنید.

✅ رج ۱

زنجیره آخر را رها کرده و در بقیه یک پایه کوتاه ببافید. (۱۱ پایه )

بافت پایه کوتاه

✅ رج ۲

۳ زنجیره زده و کار را برگردانید.
۳ پایه بلند ببافید. یک پایه را رها کرده و در بعدی، ۱ گره پفکی، ۲ زنجیره و یک گره پفکی ببافید.
یک پایه را رها کرده و ۴ پایه بلند ببافید.

آموزش بافت ماسک با قلاب

✅ رج ۳

۳ زنجیره زده و کار را برگردانید.
۳ پایه بلند و ۱ زنجیره ببافید.
روی دو زنجیره را ۲ مرتبه (یک گره پفکی و دو زنجیره) و یک گره پفکی ببافید.
۱ زنجیره و ۴ پایه بلند ببافید.

قلاب بافی ماسک
✅ رج ۴

۳ زنجیره زده و کار را برگردانید.
۳ پایه بلند و یک زنجیره ببافید.
روی دو زنجیره اول را (یک گره پفکی، ۲ زنجیره و یک گره پفکی ) ببافید. ۲ زنجیره زده و روی دو زنجیره دوم را هم (یک گره پفکی، ۲ زنجیره و یک گره پفکی ) ببافید.
یک زنجیره و ۴ پایه بلند ببافید.

✅ رج ۵

۳ زنجیره زده و کار را برگردانید.
۳ پایه بلند و یک زنجیره ببافید.
روی دو زنجیره اول را (یک گره پفکی، ۲ زنجیره و یک گره پفکی ) ببافید.
روی دو زنجیره دوم را یک زنجیره، ۳ پایه بلند و یک زنجیره ببافید.
روی ۲ زنجیره سوم را هم (یک گره پفکی، ۲ زنجیره و یک گره پفکی ) ببافید.
یک زنجیره و ۴ پایه بلند ببافید.

قلاب بافی

✅ رج ۶

۳ زنجیره زده و کار را برگردانید.
۳ پایه بلند و یک زنجیره ببافید.
روی دو زنجیره اول را (یک گره پفکی، ۲ زنجیره و یک گره پفکی ) ببافید.
یک زنجیره، دو پایه بلند در یک پایه، یک پایه بلند و دو پایه بلند در یک پایه و یک زنجیره ببافید.
روی ۲ زنجیره دوم را هم (یک گره پفکی، ۲ زنجیره و یک گره پفکی ) ببافید.
یک زنجیره و ۴ پایه بلند ببافید.

بافت ماسک با قلاب

✅ رج ۷

۳ زنجیره زده و کار را برگردانید.
۳ پایه بلند و یک زنجیره ببافید.
روی دو زنجیره اول را (یک گره پفکی، ۲ زنجیره و یک گره پفکی ) ببافید.
یک زنجیره، دو مرتبه (دو پایه بلند در یک پایه، یک پایه بلند) و دو پایه بلند در یک پایه و یک زنجیره ببافید.
روی ۲ زنجیره دوم را هم (یک گره پفکی، ۲ زنجیره و یک گره پفکی ) ببافید.
یک زنجیره و ۴ پایه بلند ببافید.

✅ رج ۸

۳ زنجیره زده و کار را برگردانید.
۳ پایه بلند و یک زنجیره ببافید.
روی دو زنجیره اول را (یک گره پفکی، ۲ زنجیره و یک گره پفکی ) و یک زنجیره ببافید.
دو پایه بلند در یک پایه، دو پایه بلند، دو پایه در یک پایه، ۳ پایه بلند و دو پایه در یک پایه ببافید.
روی ۲ زنجیره دوم را هم یک زنجیره، (یک گره پفکی، ۲ زنجیره و یک گره پفکی ) ببافید.
یک زنجیره و ۴ پایه بلند ببافید.

✅ رج ۹

۳ زنجیره زده و کار را برگردانید.
۳ پایه بلند و یک زنجیره ببافید.
روی دو زنجیره اول را (یک گره پفکی، ۲ زنجیره و یک گره پفکی ) ببافید.
یک زنجیره، دو پایه بلند در یک پایه، دو پایه بلند، دو پایه در یک پایه، ۳ پایه بلند و دو پایه در یک پایه، دو پایه بلند و دو پایه در یک پایه و یک زنجیره ببافید.
روی ۲ زنجیره دوم را هم (یک گره پفکی، ۲ زنجیره و یک گره پفکی ) ببافید.
یک زنجیره و ۲ پایه بلند، ۲ پایه در یک پایه و یک پایه بلند ببافید.

نیمه دیگر را هم بافته و قسمت هلالی بالا را با بست به هم بدوزید.


✅ رج ۱۰

۳ زنجیره زده و کار را برگردانید.
۲ مرتبه (۲ پایه بلند در یک پایه) و یک پایه بلند و یک زنجیره ببافید.
روی دو زنجیره اول را (یک گره پفکی، ۲ زنجیره و یک گره پفکی ) ببافید.
یک زنجیره و ۲ پایه بلند در یک پایه و ۳ پایه بلند بافته و دو مرتبه ( ۲ پایه در یک پایه و ۴ پایه) ، دو پایه در یک پایه و یک زنجیره ببافید.
روی ۲ زنجیره دوم را هم (یک گره پفکی، ۲ زنجیره و یک گره پفکی ) ببافید.
یک زنجیره و ۴ پایه بلند ببافید.
یک نیمه ماسک بافته شد.


بافت را روی پارچه آستر بگذارید و دو عدد به همین اندازه بچینید.

قلاب را از دو حلقه پشتی هر کدام رد کرده، نخ بگیرید و بست شلال بزنید.

دوخت ماسک

به این شکل می شود.

قسمت هلالی آستری را بهم بدوزید.

دوخت آستر ماسک

دور تا دورش را حدود نیم سانت ، تا کرده و کوک بزنید.

دوخت آستر ماسک

به بافت بدوزید.

ماسک آستر دار دو لایه قلاب بافی

آموزش بافت ماسک – مدل شماره ۶

ماسک دو لایه قلاب بافی
۱۶ زنجیره بزنید.

✅ رج ۱

آخرین زنجیره را رها کرده و در بقیه پایه کوتاه ببافید.
(۱۵ پایه )

✅ رج ۲

۱ زنجیره زده کار را برگردانید و یک رج پایه کوتاه ببافید.

✅ رج ۳

یک زنجیره زده کار را برگردانید.
۷ پایه کوتاه ببافید. ۳ پایه در یک پایه و ۷ پایه ببافید.
پایه وسط سه پایه در یک پایه را نشانه بگذارید.

✅ رج ۴

در هر پایه یک پایه ببافید.
روی پایه وسطی را نشانه بگذارید.

رج های زوج افزایش پایه نداریم.

رج ۵ و ۷ و ۹ و ۱۱ و ۱۵ در پایه نشانه ۳ پایه و در بقیه یک پایه بافته می شود.


۱۴ رج بدون افزایش (در هر پایه یک پایه ) ببافید.

حالا در رج های فرد ، ۳ پایه وسط یکی می شوند.
یک پایه قبل نشانه ، پایه نشانه و یکی بعدش.

ماسک قاب بافی
کاهش را ادامه دهید تا ۱۵ پایه بماند. یک رج همان ۱۵ تا را ببافید.

لبه بالای ماسک را یک رج پایه کوتاه ببافید. (در صورت تمایل سیم بگذارید).
برای بند ۳۶ زنجیره بزنید و به طرف دیگر وصل کنید.


لبه پایین را هم پایه کوتاه بافته و ۳۶ زنجیره برای بند دیگر بزنید و وصل کنید.

آستری بدوزید.

دوخت آستر ماسک

ماسک آستر دار دو لایه قلاب بافی

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

ماسک آستر دار دو لایه قلاب بافی

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 36, میانگین امتیاز: 4,75 از 5)
Loading...

۱ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
  1. سعادت گفت:

    خیلی قشنگ بودن و کاربردی مررسی ازتون

ارسال دیدگاه شما

×