چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

آموزش عروسک بافی : بافت لاک پشت کوچک و مینیاتوری

آموزش بافت خانواده لاک پشت های خوشگل را در بخش آموزش قلاب بافی مجله تصویر زندگی تقدیمتون می کنیم. بافت لاک پشت ساده هست فقط لازمه کمی وقت و حوصله صرفش کنید.

این عروسک های کوچولو و دوست داشتنی می تونن یک دکوری زیبا برای اتاق و یک هدیه جذاب برای دوستانتون باشن. با ما همراه باشید تا روش بافت عروسک لاکپشت را به شما یاد بدیم.

 

آموزش عروسک بافی , بافت لاک پشت کوچک قلاب بافی

برای بافت لاک پشت ها به سه رنگ کاموا ، قیچی ، قلاب و کمی سیم ضخیم (سیم ساقه گل) نیاز دارید.

آموزش عروسک بافی , بافت لاک پشت کوچک

مرحله اول بافت لاک پشت : بافت لاک والدین

یک حلقه جادویی زده و ۵ پایه کوتاه در آن ببافید. پایه کوتاه ششم نخ را که گرفتین با رنگ روشن دو تا یکی کنید.

آموزش عروسک بافی , بافت لاک پشت کوچک

رج دوم : با نخ روشن روی اولین پایه کوتاه رج اول ، دو پایه کوتاه ببافید.

به همین ترتیب در هر گره رج قبل دو پایه کوتاه ببافید.

آموزش عروسک بافی , بافت لاک پشت کوچک قلاب بافی

رج سوم : برای بافت اولین پایه کوتاه، با رنگ روشن نخ گرفته و با نخ نیره دو تا یکی کنید.

آموزش عروسک بافی , بافت لاک پشت کوچک

در پایه بعدی، با رنگ تیره دو پایه کوتاه ببافید اما دو تا یکی دومین پایه را با رنگ روشن انجام دهید.

پایه بعدی را رنگ روشن ببافید ولی دو تا یکی آخر را با رنگ تیره انجام دهید.

آموزش عروسک بافی , بافت لاک پشت کوچک قلاب بافی

به همین ترتیب تا پایان رج ببافید.

همان گردبافی معمولی است ولی با دورنگ
به عبارتی یک در میان دانه اضافه می شود. اولین دانه رنگ روشن دوتای بعدی تیره

آموزش عروسک بافی , بافت لاک پشت کوچک

رج چهارم بافت لاک پشت : دو درمیان اضافه می شود. دانه اولی رنگ روشن و ۳ پایه بعدی رنگ تیره

آموزش عروسک بافی , بافت لاک پشت کوچک

رج ۵ : سه در میان اضافه می شود. پایه اول روشن، ۴ تای بعدی تیره
رج ۶: چهار در میان اضافه می شود. پای اول روشن، ۵ تای بعدی تیره

آموزش عروسک بافی , بافت لاک پشت کوچک قلاب بافی

رج ۷ : دانه ها ۵ در میان اضافه شده و رنگ تیره به ۶ پایه می رسد.

آموزش عروسک بافی , بافت لاک پشت کوچک

همانطور که گفته شد تعویض رنگ به این گونه است که دو تا یکی آخر پایه کوتاه ها با رنگ بعدی انجام می شود.
ضمنا دقت کنید برای اینکه نخ ها پشت بافت کشیده نشوند، هنگام بافت هر رنگ ، رنگ دیگر بین بافت قرار می گیرد.
کاری مشابه سیم گذاشتن در گل بافی و نیر بافت تاپستری.

برای فهم بیشتر فیلم کوتاه زیر را ببینید.

یک رج بدون اضافه کردن با رنگ روشن ببافید.

آموزش عروسک بافی , بافت لاک پشت کوچک

۴ رج دیگر بدون اضافه کردن ببافید، به این صورت که پایه اول رنگ روشن (در امتداد رج هفتم) و ۶ تای بعدی رنگ تیره

آموزش بافت لاکپشت قلاب بافی

چهارمین رج را که بافتید، یک پایه رنگ روشن بافته ، ۶ زنجیره زده و به آخرین پایه رنگ تیره پایه کوتاه بزنید.

بقیه رج را مثل قبل ببافید.

آموزش بافت لاکپشت قلاب بافی

تا اینجای کار، بافت به این شکل کاسه ای می شود.
نخ تیره را قطع کنید.
نخ روشن بماند.

آموزش بافت لاکپشت قلاب بافی

مرحله دوم بافت لاک پشت : بافت زیر تنه 

برای زیر لاکِ لاک پشت، هفت رج گردبافی کنید.

آموزش بافت لاکپشت قلاب بافی
مانند ۷ رجِ لاک بافته می شود اما با یک رنگ.
نخ را نچینید.

نقشه بافت لاک

آموزش بافت لاکپشت قلاب بافی
تا رج ۷ ام برای گردبافی زیر لاک هم قابل استفاده است.
دایره وسط حلقه جادویی و خطوط پایه کوتاه هستند.

مرحله سوم بافت لاک پشت : بافت سر و گردن 

نخ رنگ مناسب پاها و سر را به اولین پایه کوتاه زیر ۶ زنجیره (که نبافته بودید) وصل کنید.

۵ پایه روی رنگ تیره بافته و پایه ششم را روی محل اتصال ۶ زنجیره ببافید.

   آموزش بافت عروسک لاک پشت

داخل ۶ زنجیره را هم پایه کوتاه ببافید. دفت کنید از داخل هر زنجیره برای بافت پایه کوتاه نخ بگیرید.

آموزش بافت عروسک لاک پشت

۵ رج ۱۲ پایه کوتاه را ببافید.

آموزش بافت عروسک لاک پشت

رج بعد ۱ در میان دانه اضافه کنید. (تا پایان رج ۱ پایه کوتاه ببافید. دو پایه کوتاه در یک گره رج قبل ببافید)

رج بعد ۲ در میان دانه اضافه کنید. (تا پایان رج دو پایه کوتاه ببافید. دو پایه کوتاه در یک گره رج قبل ببافید)

رج بعد ۳ در میان دانه اضافه کنید. (تا پایان رج ۳ پایه کوتاه ببافید. دو پایه کوتاه در یک گره رج قبل ببافید)

آموزش بافت عروسک لاک پشت

۵ رج بدون افزایش ببافید.

۳ رج کاهش می بافین به این ترتیب که :

یک رج تا پایان ۳ پایه کوتاه بافته و ۲ پایه را یکی می کنیم.

برای دو تا یکی کردن قلاب را در حلقه جلویی دو گره وارد کرده و پایه ببافید.

آموزش بافت عروسک لاک پشت

رج بعد دو در میان دانه کم کنید.

رج بعد یک در میان دانه کم کنید.
دانه ها در این مرحله همان ۱۲ پایه اولیه می شود.

آموزش بافت عروسک لاک پشت

سر را از الیاف پر کنید.

آموزش بافت عروسک لاک پشت
می تونید از قیچی یا وسیله ای مشابه کمک بگیرید.

سیم را حدود ۳ سانت چیده و یک سرش را حلقه کنید.

آموزش بافت عروسک لاک پشت

سر دیگر سیم را وارد سر کنید.

آموزش بافت عروسک لاک پشت

سر حلقه شده را از میان تاب دهید تا حلقه کوچکتر شود و داخل سر فرو کنید.

روی سیم را با الیاف بپوشانید.

با سوزن نخ را از ۱۲ دانه بالای سر عبور داده و نخ را بکشید تا بافت جمع شود.
سوزن را مانند شکل از زیر حلقه جلویی وارد کنید.

آموزش بافت عروسک لاک پشت

بافت به این شکل می شود.

آموزش بافت عروسک لاک پشت

سر دیگر سیم را هم که داخل بدن لاک پشت قرار دارد حلقه کنید.

آموزش بافت عروسک لاک پشت

مرحله چهارم بافت لاک پشت : وصل کردن لاک به زیر تنه 

با پایه کوتاه قطعه زیر لاک را به لاک ببافید.

هر پایه زیر لاک را با پایه لاک مقابل هم قرار داده ، قلاب را در آنها فر کرده و پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت لاکپشت با قلاب

نخ را قطع کنید.

با نخ روشن که به بافت وصل مانده دور تا دور کار را پایه کوتاه معکوس ببافید.

آموزش بافت لاکپشت با قلاب

مرحله پنجم بافت لاک پشت : بافت پاها

برای بافت پاها، یک حلقه جادویی زده و در آن ۶ پایه کوتاه می بافیم. نخ را کشیده و رج بعد در هر گره دو پایه کوتاه می بافیم.

آموزش بافت عروسک لاک پشت

۶ زنجیره می زنیم. ۶ دانه را نبافته و از هفتمی به بعد را پایه کوتاه می بافیم.

آموزش بافت لاکپشت با قلاب

داخل هر یک از ۶ زنجیره هم یک پایه کوتاه می بافیم.

این ۱۲ پایه را ۴ رج می بافیم. رج بعدی را در حلقه پشتی می بافیم.
اینجا کف پای لاکپشت است.

آموزش بافت لاکپشت با قلاب

نخ را به ۶ زنجیره ای که یکطرفش را پایه بافته بودیم وصل می کنیم.

طرف دیگر ۶ زنجیره را ۶ پایه کوتاه می بافیم.

دور دایره را هم پایه کوتاه می بافیم.
یک رج دیگر هم به همین شکل می بافیم.

آموزش بافت لاکپشت با قلاب

کف پا را با سوزن میدوزیم.

آموزش بافت لاکپشت با قلاب

مرحله ششم بافت لاک پشت  بافت : دم

برای دم : در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه می بافیم.
۴ رج همین ۶ دانه را پایه کوتاه می بافیم. بدون افزایش

رج بعدی یک درمیان پایه اضافه کرده ، نخ را گره زده و می چینیم.

آموزش بافت لاکپشت با قلاب

مرحله هفتم بافت لاک پشت : مونتاژ و تکمیل

پاها را در محل خودشون سنجاق می زنیم.

دور تا دور قسمت L مانند پاها را به بدن کوک می زنیم.

 آموزش بافت لاکپشت با قلاب

دم را هم به پشت بدن می دوزیم.

آموزش بافت لاک پشت با قلاب

چشم ها را بین رج ۷ و هشت و بافاصله ۶ پایه کوتاه دوخت می زنیم.

برای هر چشم هم یک پایه برای کوک در نظر بگیرید.

آموزش بافت لاکپشت با قلاب
هنگام دوخت نخ را بین چشم ها بکشید تا محل چشم گود شود.

چشم عروسک را در گودی ها فرو کنید.

آموزش بافت لاکپشت با قلاب

لب را هم کوک بزنید.

آموزش بافت لاکپشت با قلاب

فیلم  آموزش دوخت صورت لاکپشت : دوخت محل چشم ها و کوک زدن لب

برای بافت بچه لاکپشت ، رج اول و دوم را مثل قبل می بافیم. (حلقه،۶پایه،رج بعد۱۲پایه)

لاک را به سلیقه خودتان تک رنگ یا دو رنگ ببافید. راه افقی یا عمودی

آموزش بافت لاک پشت قلاب بافی

۲رج بدون افزایش بافته و ۱رج در حلقه پشتی میبافیم.
نخ را چیده, نخهای اضافه را داخل لاک فرو کرده و زیر بدن بچه لاکپشت را میدوزیم.

(مثل دوخت پاها و سر با سورن دانه ها را یکی میکنیم.)

آموزش بافت لاک پشت قلاب بافی

برای سر ، در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه می بافیم.
۳ رج ۶ دانه را می بافیم و نخ را گره زده ، قطع می کنیم.

آموزش بافت لاکپشت قلاب بافی

سر را به بدن وصل می کنیم.

آموزش بافت لاکپشت قلاب بافی

برای پاها قلاب را در پایه رج یکی به آخر لاک، فرو کرده و نخ را وصل می کنیم.

آموزش بافت لاکپشت قلاب بافی

۲ زنجیره زده، در اولین زنجیره پایه کوتاه می بافیم.

در همان پایه لاک گره نامرئی زده، نخ را محکم کرده و می چینیم.
اضافه نخ را در بافت فرو می بریم.

آموزش بافت لاکپشت با قلاب

۴ پای دیگر را هم به همین شکل می بافیم.

چشم های بچه را هم می دوزیم.

آموزش بافت لاکپشت با قلاب

برای دم بچه لاکپشت یک نخ کافیست ، نیاز به بافت نیست.

طرح های مختلف لاک بچه ها را ببینید.

آموزش بافت لاکپشت با قلاب

می تونید لاک مادر خانواده را با رنگ روشن و راه های تیره ببافید.
برای چشم هاش مژه دوخته و چشم ها را رنگی بگذارید.

آموزش بافت لاکپشت با قلاب

این هم یه خونواده لاکپشت زیبا و دوست داشتنی

آموزش عروسک بافی , بافت لاک پشت کوچک
طول بچه ها از سر تا دم حدود ۳ سانت و والدین ۱۲ سانته

امیدواریم از آموزش بافت عروسک لاک پشت لذت برده باشید و بتونید به راحتی این عروسک های زیبا را ببافید.

 

 

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

بالا رفتن سن، استفاده مداوم از لوازم‌آرایشی و هوای آلوده باعث چروک شدن پوست صورت می‌شوند. با استفاده روزانه از کرم ضد چروک می‌توان چروک‌‌ها را از بین برد و از ایجادشان جلوگیری کرد، همچنین خاصبت سفت کنندگی این کرم‌ از افتادگی ماهیچه و عضلات صورت جلوگیری می‌کند.

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 64, میانگین امتیاز: 4,41 از 5)
Loading...

۷ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. S گفت:

  سلام ممنون عالی بود فقط میشه بگید چه آموزش های عروسک باقی دیگه ای هم دارین؟

  موافقم ۱
 2. الی گفت:

  سلام خیلی خوشگله مرسی شرمنده ولی من ۶تازنجیره رو متوجه نشدم چطور ببافم کاش بیشتر توضیح میدادین یا فیلم نصب کردنش رو برا نمایش میگذاشتین موندم چطور سر رو ببافم ممنون میشم اگه جوابمو بدین

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   سر در ادامه قسمت لاک بافته میشه. رج آخر لاک ۶ زنجیره می زنیم و با پایه کوتاه وصل می کنیم. با اینکار یک فضا برای بافت گردن ایجاد کردیم.
   حالا اگه روی ۶ پایه کوتاه رج آخر که زیر حلقه زنجیره هست و روی ۶زنجیره را ببافیم، بافت لوله ای شکل گردن بوجود میاد.
   فقط برای راحتی کار اینجور بافته شده.
   می تونید سر را کامل جدا ببافید و بعد بدوزید.
   برای شروع کافیه ۱۲ زنجیره بزنید، با بست به اولین زنجیره حلقه درست کنید و بعد روی هر زنجیره را یک پایه کوتاه ببافید.

 3. زهرا گفت:

  ممنون بابت این آموزش خوبتون

  موافقم ۱
  مخالفم ۱
 4. نرگس گفت:

  سایت و توضیح هاتتون عالیه

  موافقم ۲
 5. پری گفت:

  عالی بود ممنون. بافت دو رنگ با قلاب رو از آموزش این لاک پشت ناز یاد گرفتم

  موافقم ۳
  مخالفم ۱

ارسال دیدگاه شما

×
/a>