شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲

آموزش بافت عروسک شیر قلاب بافی با تصاویر مرحله به مرحله

سلام دوستان عزیز با آموزش بافت عروسک شیر قلاب بافی زیبا و کوچک دیگه در خدمتتون هستم. برای بافت این عروسک از قلاب ۱.۷۵ و نخ ۵۰ درصد اکریلیک ۵۰ گرمی ۴۷۵ متری استفاده شده. شما می تونید با خرده کامواهای اضافی منزل عروسک هاتون را ببافید.(برای دیدن آموزش های بیشتر به بخش آموزش قلاب بافی سر بزنید.)

 

آموزش قلاب بافی , بافت عروسک شیر

آموزش بافت عروسک شیر کوچک و زیبا

قبل از شروع به این نکات توجه کنید:
۱- در اکثر موارد عروسک ها با پایه کوتاه بافته می شوند.
۲- در عروسک بافی انتهای رج با بست و ابتدای آن با زنجیره شروع نمی شود.
۳- برای کم کردن دانه ها ( دو تایکی کردن) بهتر است حلقه جلویی دو دانه را روی قلاب انداخته ، نخ بگیرید و از سه نخ روی قلاب رد کنید.
۴- برای تمیز تر شدن کار، هنگام تعویض رنگ در بافت پایه کوتاه، نخ را که گرفتید، دو تا یکی کردن را بانخ رنگ دیگر انجام دهید.
۵- هنگام چند رنگ یا دو رنگ بافی، برای جلوگیری از کشیده شدن نخ در پشت کار ، مثل بافت تاپستری نخ را بین بافت ببرید. (در آموزش بافت لاکپشت کامل توضیح داده شد)

 

مرحله اول بافت عروسک شیر : بافت سر

رج ۱: در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.
رج ۲: در هر پایه رج قبل دو پایه کوتاه ببافید. (۱۲ پایه کوتاه)

آموزش بافت عروسک شیر قلاب بافی

رج ۳: یک در میان اضافه کنید. (یک پایه کوتاه بافته در گره بعدی ۲ پایه کوتاه ببافید. در کل ۱۸ پای کوتاه)
رج ۴: ۲ در میان اضافه کنید. (۲۴ پایه کوتاه)
رج ۵: ۳ در میان اضافه کنید. (۳۰ پایه)

رج ۶: ۴ در میان اضافه کنید. (۳۶ پایه کوتاه)

آموزش بافت عروسک شیر با قلاب

رج ۷ تا ۱۵ : بدون اضافه کردن ۳۶ پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت عروسک شیر با قلاب

رج ۱۶: ۴ در میان دانه کم کنید. (۳۰ پایه )
رج ۱۷: ۳در میان دانه کم کنید. (۲۴ پایه)
رج ۱۸: ۲ در میان دانه کم کنید.(۱۸ پایه کوتاه)

میان رج ۸ و رج ۹ یکی از چشم ها را قرار دهید.

چشم بعدی را به فاصله ۶ پایه کوتاه از اولی قرار دهید.
مهره پشت چشم ها را بگذارید.

آموزش قلاب بافی , بافت عروسک شیر

مرحله دوم بافت عروسک شیر : بافت پوزه

برای بافت پوزه در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج بعد ۲ پایه کوتاه در هر پایه بافته می شود.
۴ پایه را همرنگ سر و ۸ پایه را به رنگ سفید ببافید.

آموزش بافت عروسک شیر قلاب بافی

رج سوم یک در میان اضافه کنید:
۶ پایه همرنگ سر و ۱۲ پایه به رنگ سفید.

۲ رج دیگر ۱۸ دانه را ببافید.

آموزش قلاب بافی , بافت عروسک شیر

حالا با سوزن و نخ بینی را بدوزید.
از مرکز کار تا رج دوم ، روی بخش خاکی رنگ را کوک بزنید.
بینی با کوک های عمودی ، مثلثی شکل دوخته می شود.

از بینی یک کوک به پایین بزنید.

دو کوک بزرگ هم به طرفین بزنید تا حالت لبخند دوخته شود.

آموزش بافت عروسک شیر با قلاب

مرحله سوم بافت عروسک شیر : بافت گوش

در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه بافته و رج بعد در هر پایه دو پایه کوتاه ببافید. (۱۲ پایه )

آموزش قلاب بافی , بافت عروسک شیر

آخرین رج همان ۱۲ دانه را با نخ همرنگ سر ببافید.

آموزش بافت عروسک شیر با قلاب
یک گوش دیگر هم به همین شکل ببافید.

مرحله سوم بافتن شیر  قلاب بافی : بافت پاها

در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه بافته و رج بعد در هر گره دو پایه کوتاه ببافید.

 آموزش قلاب بافی , بافت عروسک شیر

رج بعد در حلقه پشتی هر گره ، یک پایه کوتاه ببافید.

آموزش قلاب بافی , بافت عروسک شیر

۴ رج ۱۲ دانه پایه کوتاه ببافید.
نخ را گره زده و بچینید.
۲ پای دیگر هم به همین شکل ببافید و نخ را قطع کنید.

آموزش قلاب بافی , بافت عروسک شیر

آخرین پا را که بافتید در انتهای رج شروع به بافت پای دیگر کنید.

به این ترتیب هر رج ( تک پا) که به اتمام می رسد یک پا به قبلی ها اضافه می شود.

به این شکل ۴ پا متصل می گردند.

پس آخرین رج پای آخر را که بافتید، یک رج پای بعدی را می بافید، یک رج پای بعدی و یک رج پای بعدی.

آموزش قلاب بافی , بافت عروسک شیر

آخرین پا به پای اول وصل می شود تا بافت گرد بسته شود.

آموزش بافت عروسک شیر با قلاب

مرحله چهارم بافت عروسک شیر : بافت پاها

۴ رج بدون کاهش و افزایش می بافیم.

آموزش قلاب بافی , بافت عروسک شیر

یک رج : ۴ دانه بافته دو تا یکی می کنیم.

یک رج : ۳ دانه بافته دو تا یکی می کنیم.

یک رج : ۲ دانه بافته دو تا یکی می کنیم.

درز زیر بدون را با سوزن و نخ می دوزیم.

آموزش بافت عروسک شیر با قلاب

 

فیلم آموزش وصل کردن پاهای عروسک شیر

در فیلم زیر که به زبان اصلی است روش وصل کردن پاها به هم و شروع بافت بدن شیر را می بینید.

 

 

پاها و شکم را کمی شن شسته می ریزیم تا عروسک راحت تر بایستد.

آموزش قلاب بافی , بافت عروسک شیر

با انتهای قلاب شن ها را یکسان داخل پاها پخش می کنیم.

یک رج : یک دانه بافته دو تا یکی می کنیم.
پاها و بدن را با الیاف پر می کنیم.

آموزش بافت عروسک شیر با قلاب

مجددا یک رج : یک دانه بافته و دو تا یکی می کنیم.

آموزش قلاب بافی , بافت عروسک شیر

با سوزن حفره را می بندیم.
مثل دو تا یکی کردن با قلاب ، دو حلقه جلویی را گرفته و نخ را می کشیم.

آموزش بافت عروسک شیر با قلاب

مرحله پنجم بافت عروسک شیر : بافت دوخت پوزه، گوش و سر

پوزه را بین دو چشم سنجاق کرده و می دوزیم.
هنگان سنجاق زدن به جهت آن توجه کنید که کج یا برعکس وصل نشود.

آموزش بافت عروسک شیر با قلاب

گوشها را با فاصله ۷ رج از مرکز سر سنجاق بزنید.

گوش ها را بدوزید.

آموزش بافت عروسک شیر با قلاب
سر را از الیاف پر کنید.

با چند کوک پنجه های پا را مشخص کنید.

آموزش قلاب بافی , بافت عروسک شیر

سر را به تنه بدوزید.

پست سر به مرکز تنه وصل می شود.

آموزش بافت عروسک شیر با قلاب

برای بافت دم نخ را به گره بین دو پای پشتی وصل کنید.

مرحله ششم بافت عروسک شیر : بافت دم

آموزش قلاب بافی , بافت عروسک شیر

۱۵ الی ۲۰ زنجیره زده و از زنجیره یکی به آخر تا ابتدا را گره نامرئی بزنید.
نخ را چیده، دوسر نخ را گره زده و بین بافت ببرید.

آموزش بافت عروسک شیر با قلاب

مرحله هفتم بافت عروسک شیر : درست کردن یال

یال شیر دور تا دور صورت ، از مرکز سر و کنار گوشها می گذرد.

آموزش قلاب بافی , بافت عروسک شیر
مقداری نخ کچه را به طول۸ سانت چیده ، کمی از آن را بهم تاب داده و به بافت گره بزنید.(مانند وصل کردن ریشه شال)

می توانید یال را نخ کاموا زده و سپس با سوزن رشته های کاموا را از هم جدا کنید.

آموزش بافت عروسک شیر با قلاب

با سوزن مخصوص کچه به محل گره ها ضربه بزنید.

یال را برس بزنید.

اضافه ها را چیده و یال را مرتب کنید.

آموزش قلاب بافی , بافت عروسک شیر

مقداری کچه یا کاموا هم به سر دم گره بزنید.

آموزش قلاب بافی , بافت عروسک شیر

این هم شیر زیبای ما

آموزش قلاب بافی , بافت عروسک شیر

تصویر عروسک شیر بافته شده توسط یکی از هنرجویان عزیز کانال بافتنی زیبا

عروسک شیر قلاب بافی

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 81, میانگین امتیاز: 4,33 از 5)
Loading...

۱۳ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
 1. هنرجو گفت:

  سلام ببخشید به جای کچه از چه چیز دیگه ای استفاده کنیم؟

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   از کاموای معمولی استفاده کنید یا از کامواهای مخصوص موی عروسک.
   مثل ریشه شال به پایه های دور صورت گره بزنید.
   بعد رشته های کاموا را برس بزنید تا از هم باز بشن.
   می تونید اول با دست کمی باز کنید و بعد برس بزنید.
   تصویر عروسک شیر بافته شده توسط یکی از هنرجویان عزیز در انتهای آموزش قرار گرفت.

   موافقم ۱
 2. محمودی گفت:

  میتونیم برای یال از روبان استفاده کنیم یعنی روبان رو به قطعات مناسب برش زده یک سرش رو با فندک کز بدیم بعد سر کز خورده رو با نخ و سوزن به سر تمیز دوزی کرده بعد یر باز رو بشکافیم تا ریش ریش بشه

 3. Moradi گفت:

  ممنون ازدستورعالیتون.من بافتم خیلی خوب شد،👍☺️

  موافقم ۱
 4. مینو گفت:

  سلام.لطفا برای یال شیر ی راه دیگه هم پیشنهاد کنین.من کچه کاری بلد نیستم

  موافقم ۱
  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   یال شیر کچه کاری نیست
   یک بار دیگه روش درست کردن یال را ببینید، فقط نخ گره زده زده
   بعد برس می زنید یا با سوزن رشته نخ های کاموا را جدا می کنید.
   البته کامواتون نباید زنجیره ای باشه.

   موافقم ۱
 5. نگین گفت:

  سلام ..اگر بخواییم سایز عروسک رو بزرگتر ببافیم چجوری باید تعداد دانه ها رو در هر مرحله افزایش بدیم؟؟؟

  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   یا تناسب بزنید یا پایه ها و رج های بدون افزایش را مثلا دو یا سه برابر کنید

 6. سارا گفت:

  سلام و وقت بخیر
  نحوه بافت بدن شیر و اینکه چطور در ادامه یک پا حلقه جادویی را شروع کنم برای من واضح نیست.
  ممنون میشم توضیح بدین
  من یک پا رو بافتم ولی نتونستم ادامه بدم

  موافقم ۱
  • نسیم گفت:

   سلام دوست عزیز
   ۳ پا را جدا جدا ببافید.
   پای چهارم را که بافتید نخ را قطع نکرده و دانه دانه پاها را بهم وصل کنید.
   توضیحاتی در متن آموزش اضافه کردم.

   موافقم ۱

ارسال دیدگاه شما

×