جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

آموزش بافت عروسک خوک کوچولو قلاب بافی (خوک نماد سال ۹۸)

سال ۹۸ سال خوکه. اگر شما هم مایلید نماد حیوان سال را بر سر سفره هفت سین بگذارید، این مطلب را از دست ندید و با بافت عروسک خوک کوچولو هفت سین خودتون رو کامل کنید.این عروسک خوک دوست داشتنی را می تونید به بچه ها عیدی بدید و دلشون را شاد کنید

 

آموزش بافت عروسک خوک کوچولو

 

لوازم مورد نیاز

کاموای صورتی

کمی کاموا برای شال به رنگ دلخواه

کاموای مشکی یا قهوه ای برای دوخت لب، ابرو و سوراخ بینی

چشم عروسک یا مروارید سیاه یا کاموا مشکی

الیاف

رژگونه پودری

سوزن

دکمه برای دوخت روی شال

آموزش بافت عروسک خوک کوچولو

این عروسک هم مثل اکثر عروسک ها با پایه کوتاه بافته می شود. بافت را از پاها شروع می کنیم.

مرحله اول بافت خوک کوچولو – بافت پاها

رج ۱ : در حلقه جادویی ۶ پایه ببافید.

رج ۲ : در هر پایه رج قبل ۲ پایه ببافید. (۱۲ پایه)

رج ۳ : یک در میان دانه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (یک پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید.) ۱۸ پایه

رج ۴ و ۵ : همان ۱۸ پایه را ببافید.

نخ را قطع کرده و پای دیگر را ببافید.

نخ پای دوم را قطع نکنید.

مرحله دوم بافت خوک کوچولو – بافت بدن

بدن با نخ پای دوم و در ادامه آن بافته می شود.

۳ زنجیره بزنید. پای اول را کنار دومی قرار داده و یا بست به هم وصل کنید.

رج ۶ : ۴۲ پایه ببافید: پای اول (۱۸ پایه) + ۳ پایه روی ۳ زنجیره + ۱۸ پایه پای دوم + ۳ پایه طرف دیگر زنجیره.

رج ۷ : ۲ در میان پایه اضافه کنید، یعنی ۱۴ مرتبه (۲ پایه ببافید، ۲ پایه در یک پایه ببافید). در کل ۵۶ پایه

رج ۸ تا ۲۱ : همان ۵۶ پایه را ببافید.

پاها و بدن را از الیاف پر کنید.

رج ۲۲ : ۶ پایه در میان دانه کم کنید یعنی ۷ مرتبه (۶ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید) ۴۹ پایه

رج ۲۳ :  ۵ پایه در میان دانه کم کنید یعنی ۷ مرتبه (۵ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید) ۴۲ پایه

رج ۲۴ : همان ۴۲ پایه را ببافید.

رج ۲۵ :  ۴ پایه در میان دانه کم کنید یعنی ۷ مرتبه (۴ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید) ۳۵ پایه

رج ۲۶ :  ۳ پایه در میان دانه کم کنید یعنی ۷ مرتبه (۳ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید) ۲۸ پایه

رج ۲۷ :  ۲ پایه در میان دانه کم کنید یعنی ۷ مرتبه (۲ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید) ۲۱ پایه

رج ۲۸ : ۵ پایه در میان دانه کم کنید یعنی ۳ مرتبه (۵ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید) ۱۸ پایه

بدن را از الیاف پر کنید.

مرحله سوم بافت خوک کوچولو – بافت سر

رج ۱ : در حلقه جادویی ۶ پایه ببافید.

رج ۲ : در هر پایه دو پایه ببافید. (۱۲ پایه )

رج ۳ : یک در میان دانه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (یک پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید.) ۱۸ پایه

رج ۴ : دو در میان دانه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۲ پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید.) ۲۴ پایه

رج ۵ : سه در میان دانه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۳ پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید.) ۳۰ پایه

رج ۶ : چهار در میان دانه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۴ پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید.) ۳۶ پایه

رج ۷ : پنج در میان دانه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۵ پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید.) ۴۲ پایه

رج ۸ : شش در میان دانه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۶ پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید.) ۴۸ پایه

رج ۹ : هفت در میان دانه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۷ پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید.) ۵۴ پایه

رج ۱۰ : هشت در میان دانه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۸ پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید.) ۶۰ پایه

رج ۱۱ : نه در میان دانه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۹ پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید.) ۶۶ پایه

رج ۱۲ : ده در میان دانه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۱۰ پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید.) ۷۲ پایه

رج ۱۳ : یازده در میان دانه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۱۱ پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید.) ۷۸ پایه

رج ۱۴ : دوازده در میان دانه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۱۲ پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید.) ۸۴ پایه

رج ۱۵ : همان ۸۴ دانه را ببافید.

رج ۱۶ : سیزده در میان دانه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۱۳ پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید.) ۹۰ پایه

رج ۱۷ : همان ۹۰ پایه را ببافید.

رج ۱۸ : چهارده در میان دانه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۱۴ پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید.) ۹۶ پایه

رج ۱۹ تا ۳۰ : همان ۹۶ پایه را ببافید.

رج ۳۱ : چهارده در میان دانه کم کنید، یعنی ۶ مرتبه (۱۴ پایه بافته و دو پایه یکی کنید.) ۹۰ پایه

رج ۳۲ : سیزده در میان دانه کم کنید، یعنی ۶ مرتبه (۱۳ پایه بافته و دو پایه یکی کنید.) ۸۴ پایه

رج ۳۳ : دوازده در میان دانه کم کنید، یعنی ۶ مرتبه (۱۲ پایه بافته و دو پایه یکی کنید.) ۷۸ پایه

رج ۳۴ : یازده در میان دانه کم کنید، یعنی ۶ مرتبه (۱۱ پایه بافته و دو پایه یکی کنید.) ۷۲ پایه

 

اگه به ساخت عروسک علاقمند هستید پیشنهاد می کنیم بخش آموزش عروسک سازی مجله تصویر زندگی رو دنبال کنید

 

رج ۳۵ : ده در میان دانه کم کنید، یعنی ۶ مرتبه (۱۰ پایه بافته و دو پایه یکی کنید.) ۶۶ پایه

رج ۳۶ : نه در میان دانه کم کنید، یعنی ۶ مرتبه (۹ پایه بافته و دو پایه یکی کنید.) ۶۰ پایه

رج ۳۷ : هشت در میان دانه کم کنید، یعنی ۶ مرتبه (۸ پایه بافته و دو پایه یکی کنید.) ۵۴ پایه

رج ۳۸ : هفت در میان دانه کم کنید، یعنی ۶ مرتبه (۷ پایه بافته و دو پایه یکی کنید.) ۴۸ پایه

رج ۳۹ : شش در میان دانه کم کنید، یعنی ۶ مرتبه (۶ پایه بافته و دو پایه یکی کنید.) ۴۲ پایه

رج ۴۰ : پنج در میان دانه کم کنید، یعنی ۶ مرتبه (۵ پایه بافته و دو پایه یکی کنید.) ۳۶ پایه

رج ۴۱ : چهار در میان دانه کم کنید، یعنی ۶ مرتبه (۴ پایه بافته و دو پایه یکی کنید.) ۳۰ پایه

رج ۴۲ : سه در میان دانه کم کنید، یعنی ۶ مرتبه (۳ پایه بافته و دو پایه یکی کنید.) ۲۴ پایه

رج ۴۳ : دو در میان دانه کم کنید، یعنی ۶ مرتبه (۲ پایه بافته و دو پایه یکی کنید.) ۱۸ پایه

سر را با الیاف پر کرده و به بدن بدوزید.

آموزش بافت عروسک خوک کوچولو

مرحله چهارم بافت عروسک خوک کوچولو – بافت دست ها

رج ۱ : در حلقه جادویی ۴ پایه ببافید.

رج ۲ : در هر پایه دو پایه ببافید. (۸ پایه )

رج ۳ : یک در میان دانه اضافه کنید، یعنی ۴ مرتبه (یک پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید.) ۱۲ پایه

رج ۴ : دو در میان دانه اضافه کنید، یعنی ۴ مرتبه (۲ پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید.) ۱۶ پایه

رج ۵ : سه در میان دانه اضافه کنید، یعنی ۴ مرتبه (۳ پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید.) ۲۰ پایه

رج ۶تا ۱۱ : همان ۲۰ پایه را ببافید.

رج ۱۲ : سه در میان دانه کم کنید، یعنی ۴ مرتبه (۳ پایه بافته و دو پایه یکی کنید.) ۱۶ پایه

رج ۱۳ : دو در میان دانه کم کنید، یعنی ۴ مرتبه (۲ پایه بافته و دو پایه یکی کنید.) ۱۲ پایه

دست را از الیاف پر کنید.

لبه بافت را کنار هم قرار داده و تا کنید. با ۶ پایه کوتاه دو طرف را به هم وصل کنید.

مقداری نخ برای دوخت اضافه بگیرید و بقیه را بچینید.

دست دیگر را هم ببافید.

مرحله پنجم بافت خوک کوچولو – بافت پوزه

برای پوزه بیضی بافی می کنیم.

رج ۱ : ۶ زنجیره زده و از زنجیره پنجم ۴ پایه کوتاه در هر زنجیره ببافید.

در آخرین زنجیره ۳ پایه کوتاه ببافید.

طرف دیگر زنجیره ها را ۳ پایه بافته و در زنجیره آخری (زنجیره پنجم که بافت را شروع کرده بودید) ۲ پایه ببافید.

در کل ۱۲ پایه در رج اول بافته شد.

رج ۲ : ۲ پایه در یک پایه ، ۳ پایه ، ۳ مرتبه (۲ پایه در یک پایه)، ۳ پایه و ۲ مرتبه (۲ پایه در یک پایه) ببافید. ۱۸ پایه

رج ۳ : ۱ پایه، ۲ پایه در یک پایه ، ۳ پایه ، ۳ مرتبه (۱ پایه و ۲ پایه در یک پایه)، ۳ پایه و ۲ مرتبه (یک پایه و ۲ پایه در یک پایه) ببافید. ۲۴ پایه

زج ۴ : در حلقه پشتی هر پایه یک پایه ببافید.

رج ۵ و ۶ : همان ۲۴ پایه را ببافید.

مقداری نخ برای دوخت اضافه گرفته و بقیه را بچینید.

سوراخ های بینی را به صوت ضربدری کوک بزنید.

مرحله ششم بافت عروسک خوک کوچولو – بافت گوش ها

رج ۱ : در حلقه جادویی ۶ پایه ببافید.

رج ۲ : در هر پایه دو پایه ببافید. (۱۲ پایه )

رج ۳ : یک در میان دانه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (یک پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید.) ۱۸ پایه

رج ۴ : دو در میان دانه اضافه کنید، یعنی ۶ مرتبه (۲ پایه بافته و دو پایه در یک پایه ببافید.) ۲۴ پایه

رج ۵ تا ۱۳ : همان ۲۴ پایه را ببافید.

مقداری نخ برای دوخت، اضافه گرفته و بقیه را بچینید.

پایین گوش ها را کمی جمع کرده و کوک بزنید. سپس در دو طرف سر بدوزید.

مرحله هفتم بافت عروسک خوک کوچولو – بافت دم

۱۵ زنجیره زده و زنجیره چهارم تا اول را پایه کوتاه ببافید. (۱۴ پایه)

مقداری نخ برای دوخت، اضافه گرفته و بقیه را بچینید.

دم را به پشت بدن بدوزید.

مرحله هشتم بافت عروسک خوک کوچولو – جزئیات صورت

داخل پوزه را کمی الیاف گذاشته و روی صورت بدوزید.

ابرو و لب ها را کوک بزنید. چشم را چسبانده یا بدوزید.

با رژ گونه، گونه و گوش ها را کمی سایه بزنید.

مرحله نهم بافت خوک کوچولو – بافت شال

۱۵ سانت زنجیره زده و  از زنجیره ۳ تا به آخر، در هر زنجیره یک پایه بلند ببافید.

شال را دور گردن قرار داده و با دکمه روی هم بدوزید تا باز نشود.

 

 

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 12, میانگین امتیاز: 4,17 از 5)
Loading...

۱ دیدگاه

» ارسال سوال و نظر شما «
  1. بهار گفت:

    سلام
    لطفا فیلم بافت رج اوا و دوم و سوم را قرار دهید.
    متشکرم

ارسال دیدگاه شما

×