چهارشنبه , 28 آذر , 1397

سلام دوستان، امروز در بخش آموزش قلاب بافی می خواهیم بافت رومیزی موتیفی زیبایی را شروع کنیم که از موتیف های ساده ای تشکیل شده.

با بکاربردن رنگ ها و چینش های مختلف می تونید رومیزی هایی در سایزهای مختلف، زیربشقابی، پادری، قالیچه تزیینی، زیر قاشقی و … ببافید.

رومیری قلاب بافی موتیفی با ترکیب رنگی شاد و زیبا 

آموزش قلاب بافی , بافت رومیزی موتیفی

ترکیب رنگی و چینش های متفاوت دیگر

آموزش بافت رومیزی قلاب بافی

آموزش قلاب بافی , بافت رومیزی موتیفی

رومیزی شیک و زیبای قلاب بافی

آموزش قلاب بافی , بافت رومیزی موتیفی

ست زیر بشقابی و زیر قاشق چنگالی با دو ترکیب رنگی

ست زیربشقابی و زیرقاشقی قلاب بافی

ست زیر بشقابی و رومیزی

آموزش بافت رومیزی قلاب بافی

مراحل بافت رومیزی موتیفی شیک و زیبا

در بافت رومیزی موتیفی شیک و زیبا 3 موتیف بکار رفته که در سه مرحله بافت اونها را آموزش خواهیم داد.

مرحله اول بافت رومیزی موتیفی

آموزش بافت موتیف برگ کوچک با بافت تونسی

حلقه جادویی بزنید.
(نخ را یکبار دور انگشت اشاره پیچیده، از زیر حلقه نخ گرفته و با قلاب گره بزنید.)

آموزش قلاب بافی , بافت رومیزی موتیفی

یک زنجیره زده و 12 پایه کوتاه ببافید. یه اولین پایه کوتاه گره نامرئی بزنید.

آموزش بافت برگ قلاب بافی تونسی

از حلقه پشتی پایه کوتاه رج قبل نخ بگیرید.

از پایه کوتاه بعدی هم نخ بگیرید.(از زیر دو حلقه ، نه حلقه پشتی)
در رج اول سه نخ روی قلاب داریم.

آموزش قلاب بافی , بافت رومیزی موتیفی

حالا دو تا یکی کنید. یعنی دو حلقه نخ اول را ببافید.
سپس دو نخ دیگر را دو تا یکی کنید.

حالا از حلقه پشتی رج قبل نخ بگیرید.

به این شکل

آموزش بافت برگ قلاب بافی تونسی

یک نخ هم از پشت آخرین حلقه رج قبل و یکی هم از پایه بعدی می گیریم.
در رج دوم 4 نخ روی قلاب داریم.
هر رج یکی اضافه می شود.

آموزش قلاب بافی , بافت رومیزی موتیفی

دو تایکی دو تا یکی می کنیم.

آموزش بافت برگ قلاب بافی تونسی

فیلم کوتاه روش نخ گرفتن

در رج سوم نخ های روی قلاب 5 تا می شود.

آموزش بافت برگ قلاب بافی تونسی

به همین ترتیب بافت را ادامه میدهیم تا نخ ها 10 شود.
پس از دو تا یکی کردن نخ را گره زده و میچینیم.

آموزش قلاب بافی , بافت رومیزی موتیفی

این هم برگ ساده و زیبای ما

آموزش بافت برگ قلاب بافی تونسی

اگر بخواهید برگ بزرگتر شود مثل برگ سمت چپ، رج دوم را دو پایه کوتاه در یک گره ببافید. سپس بافت تونسی بزنید.

آموزش بافت برگ قلاب بافی تونسی

مرحله دوم بافت رومیزی موتیفی : آموزش بافت موتیف گل کوچک

حلقه جادویی زده ، 2 زنجیره و یک پایه بلند می بافیم.

2 زنجیره زده و دو پایه بلند را یکی می کنیم.
(پایه بلند ادغام شده)

آموزش قلاب بافی , بافت رومیزی موتیفی

2 زنجیره زده و 6 مرتبه (2 پایه بلند ادغام شده و 2 زنجیره می بافیم).
با گره نامرئی به دومین زنجیره ابتدای رج بست می زنیم. نخ را چیده و بین بافت محکم می کنیم.

آموزش بافت رومیزی قلاب بافی

با نخ رنگ دیگر روی دو زنجیره بین پایه بلندها به ترتیب 2 پایه بلند ادغام شده، 2 زنجیره و 2 پایه بلند ادغام شده می بافیم. 2 زنجیره می زنیم.

در این فیلم کوتاه روش بافت دو پایه بلند ابتدای رج بدون بافت زنجیره های شروع را می بینید.


ابتدا نخ را گره زده و قلاب را داخلش میکنیم. یکبار نخ روی قلاب انداخته و پایه بلند ادغام شده می بافیم.

آموزش بافت رومیزی قلاب بافی

7 مرتبه (2 پایه بلند ادغام شده، 2 زنجیره و 2 پایه بلند ادغام شده می بافیم. 2 زنجیره می زنیم).
به ابتدای رج بست می زنیم.

آموزش قلاب بافی , بافت رومیزی موتیفی

با نخ رنگ دیگر روی 2 زنجیره بین پایه بلندهای ادغام شده یک پایه کوتاه می بافیم.

روی دو زنجیره بعدی 5 پایه بلند می بافیم.

روی دو زنجیره بعدی یک پایه کوتاه می بافیم.

آموزش قلاب بافی , بافت رومیزی موتیفی

همینطور یک در میان روی 2 زنجیره ها، 5 پایه بلند و یک پایه کوتاه می بافیم.
با گره نامرئی به پایه کوتاه ابتدای رج بست می زنیم.

آموزش بافت رومیزی قلاب بافی

حالا با نخ سبز از دومین پایه بلند شروع کرده و روی پایه بلندها گره نامرئی می بافیم.

به پایه کوتاه که رسیدیم نخ را از زیر زنجیره رج اول گرفته و گره نامرئی می بافیم.

آموزش قلاب بافی , بافت رومیزی موتیفی

فیلم کوتاه روش بافت حاشیه گلبرگ های موتیف

این هم موتیف زیبای ما

آموزش بافت موتیف قلاب بافی

مرحله سوم : آموزش بافت موتیف گل بزرگ

دو رج را مثل موتیف قبلی می بافیم.

نخ رنگ دیگر را وصل کرده و مثل تصویر روی دو زنجیره بین گلبرگ ها 4 پایه بلند می بافیم.

به این شکل

آموزش بافت موتیف قلاب بافی

یک زنجیره زده و روی دو زنجیره بعدی پایه کوتاه زده و یک زنجیره می زنیم.

تا پایان رج (روی دو زنجیره بعدی 4 پایه بلند می بافیم،یک زنجیره زده و روی دو زنجیره بعدی پایه کوتاه زده و یک زنجیره می زنیم).

به اولین پایه بلند ابتدای رج بست می زنیم.

آموزش بافت رومیزی موتیفی قلاب بافی

رج بعد دو زنجیره بافته و همانجا پایه بلند می زنیم.

دو پایه بلند بافته و روی آخرین پایه بلند دو پایه بلند می بافیم.
به این ترتیب تعداد پایه های گلبرگ 6 تا می شود.

آموزش بافت موتیف قلاب بافی

تا پایان رج (روی اولین پایه بلند رج قبل دو پایه بلند بافته، دو پایه بلند می بافیم. روی آخرین پایه بلند دو پایه بلند بافته و دو زنجیره می زنیم).
به ابتدای رج بست می زنیم.

رج بعد هم اول و اخر گلبرگ پایه اضافه می کنیم.
تعداد پایه ها 8 تا می شود.

رج بعد هم اول و اخر گلبرگ پایه اضافه می کنیم.
تعداد پایه ها 10 تا می شود.

آموزش بافت رومیزی موتیفی قلاب بافی

به ابتدای رج بست می زنیم.

دو پایه را نبافته روی سومی 6 پایه بلند می بافیم.

2 پایه را نبافته و روی سومی پایه کوتاه می زنیم.

آموزش بافت موتیف قلاب بافی

یک پایه را نبافته روی بعدی 6 پایه بلند می بافیم.

2 پایه را نبافته و روی یک زنجیره پایه کوتاه می زنیم.

آموزش بافت رومیزی موتیفی قلاب بافی

تا پایان رج به همین صورت بالای گلبرگ ها را می بافیم.

آموزش بافت موتیف قلاب بافی

مثل گل کوچک دور گلبرگ ها را بافت نامرئی می زنیم.
به پایه کوتاه ها که می رسیم از زیر آنها نخ گرفته و بافت نامرئی می زنیم.

این هم موتیف زیبای ما

آموزش بافت رومیزی قلاب بافی

این سه موتیف را با رنگ بندی های دلخواه در کنار هم چیده و بدوزید.

آموزش قلاب بافی , بافت رومیزی موتیفی

روش دوخت موتیفهای رومیزی 

اول موتیف ها را به سلیقه خودتون در کنار هم بچینید .
بعد با یک کوک به هم وصل کنید تا ثابت بشه. این کوک را رویه کار بزنید.
در پایان از پشت کار بهم بدوزید.
فقط هنگام چیدن موتیف ها دقت کنید که برجستگی های گلبرگ ها در کنار فرورفتگی گل مجاور قرار بگیره.
برگها هم به همین ترتیب در فرورفنگی های گلبرگ ها فیکس بشن.

وصل کرن موتیف

فیلم کوتاه آموزش وصل موتیفهای رومیزی

نقشه بافت موتیف گل 

برای بافت رومیزی موتیفی می توانید از این نقشه ها استفاده کنید.

آموزش بافت رومیزی قلاب بافی

زیرلیوانی های زیبا با همین موتیف

آموزش قلاب بافی , بافت رومیزی موتیفی

پادری ، فرش

آموزش بافت رومیزی قلاب بافی

نمونه دیگر بافت رومیزی موتیفی  با رنگ های دلنشین

آموزش بافت رومیزی قلاب بافی

 

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

 این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده : 33 , میانگین امتیاز : 4٫36 از 5)
Loading...

ارسال این مطلب برای دوستانتان (دکمه رو لمس کنید)


2 دیدگاه

 1. بهاره گفت:

  سلام و خیلی ممنون بابت آموزشهای زیباتون.
  می خواستم از این رومیزی ببافم فقط نمیدونم مارک و جنس نخی که باید بخرم چی هستش.
  کتان الیزه استفاده کردم ولی به نسبت این گلهای تو عکس خیلی کوچیکتر شده.
  اگه میشه لطفا راهنماییم کنین چه نخی بگیرم.

 2. نخبه گفت:

  این رومیزی موتیفی جدا قشنگ و متفاوته ولی واقعا معلوم نیست چی میگی!!!:| من میخواستم ببافم چند بار خوندم چیزی نفهمیدم…


نظر یا پرسش خود را بیان کنید

 • لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
 • از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با مطلب و مجله، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
 • لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
 • در غیر این صورت، «تصویر زندگی» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

نام(لازم)

ایمیل(لازم)