یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲

آموزش بافت رانر شیک با گل های رز برجسته رومیزی قلاب بافی

اگر میز ناهار خوری شما ساده است ، می توانید با بافت رانر شیک و زیبای قلاب بافی آن را تزیین کنید. رانرها به مدل مختلف بافته میشوند. در بخش آموزش قلاب بافی ، روش بافت رانر شیک مستطیل شکل تزیین شده با گل رز برجسته و برگ های ایرلندی را آماده کرده ایم که امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد.

آموزش بافت رانر , بافت رومیزی قلاب بافی

آموزش تصویری بافت رانر شیک

رانر همان رومیزی مستطیل‌شکل با طول زیاد و عرض کم است که روی میز ناهارخوری انداخته می‌شود.

در مرحله اول بافت رانر گلها و برگ ها را می بافیم.

روش بافت گل و برگ را قبلا آموزش داده ایم که می توانید در لینک های زیر ببینید.

آموزش بافت برگ ساده ایرلندی با تصاویر مرحله به مرحله

آموزش بافت گل رز برجسته بزرگ با تصاویر مرحله به مرحله

 

مرحله دوم بافت رانر : اتصال برگ ها به گل 

برای اتصال برگ ها به گل به صورت زیر عمل می کنیم:

به انتهای برگ که رسیدیم روی ۳ زنجیره یک پایه کوتاه می بافیم.

با دو پایه کوتاه برگ را به پایه کوتاه های حاشیه دایره وصل می کنیم.
دقت کنید که روی برگ به بالا باشد.
نخ را محکم کرده و می چینیم.

آموزش بافت رانر , بافت رومیزی قلاب بافی

برگ بعدی را می بافیم. وقتی سومین پیکوت را زدیم، برگ دوم را به اولی وصل می کنیم.
قلاب را در حلقه پشتی برگ اول و دوم فرو کرده و پایه کوتاه می بافیم. (۳ پایه کوتاه کافیه)

آموزش بافت رانر , بافت رومیزی قلاب بافی

بقیه برگ را بدون وصل کردن می بافیم.
۸ پایه دور دایره را رد کرده و برگ دوم را در نهمی وصل می کنیم.

کار تا اینجا به این شکل می شود.

آموزش بافت رانر , بافت رومیزی قلاب بافی

دانه دانه برگ ها را به همین ترتیب وصل می کنیم.

برگ آخر از دو نقطه (یکی به اولین برگ و دیگری برگ یکی به آخر وصل می شود).

آموزش بافت رانر , بافت رومیزی قلاب بافی

مرحله سوم بافت رانر

حالا نوبت بافت بخش مستطیلی رومیزی هست.

۷۳ زنجیره بزنید. از زنجیره ۷۰ تا ابتدا را پایه بلند ببافید.
کار را برگردانده، ۳ زنجیره بزنید. همه رج را در حلقه پشتی پایه بلند ببافید.
از این به بعد تمام رجها در حلقه پشتی بافته می شود.

آموزش بافت رانر , بافت رومیزی قلاب بافی

رج سوم: کار را برگردانده و ۳ زنجیره بزنید. ۱۴ پایه بلند ببافید. ۲ زنجیره بزنید. دو پایه رج قبل را نبافته و در سومی پایه بلند بزنید.

۵ پایه بلند دیگر بافته، ۲ زنجیره بزنید. دو گره رج قبل را نبافته و از سومی به بعد ۴ پایه بلند ببافید.

۴مرتبه (۱ زنجیره زده،۱گره رج قبل را نبافته و۲پایه بلند بزنید)۱ زنجیره زده، ۱گره نبافته و ۴ پایه بلند بزنید.

۲ گره نبافته، ۲ زنجیره زده، ۶ پایه بلندزده، ۲ زنجیره بافته، ۲ گره را نبافته تا انتها پایه بلند بزنید.

آموزش بافت رانر , بافت رومیزی قلاب بافی

رج ۴: ۳ زنجیره زده و کار را برگردانید. ۱۲ پایه بلند در حلقه پشتی بزنید.

روی دو زنجیره را ۳ پایه بلند، ۲ زنجیره و ۳ پایه بلند ببافید.

آموزش بافت رانر , بافت رومیزی قلاب بافی

۲ پایه رج قبل را نبافته و ۴ پایه بلند در حلقه پشتی ببافید.

می بینید که دو پایه از حاشیه کناری و ۲ پایه از ۶ پایه کم شده ، بقیه رج را تا رسیدن به ۶ پایه بلند مثل رج قبل ببافید.

۴ پایه بلند در حلقه پشتی بافته و روی دو زنجیره را ۳ پایه بلند، ۲ زنجیره و ۳ پایه بلند ببافید.

۲ پایه را نبافته و تا انتها در حلقه پشتی پایه بلند ببافید.

 آموزش بافت رانر , بافت رومیزی قلاب بافی

۲ رج دیگر عین همین رج ببافید.
همه گره ها مشابه همین رج بافته می شود.

آموزش بافت رانر , بافت رومیزی قلاب بافی

رج هفتم ۳ زنجیره زده، ۱۲ پایه بلند را بافته و روی دو زنجیره دو پایه بلند می زنیم.

آموزش بافت رانر , بافت رومیزی قلاب بافی

۸ زنجیره می بافیم.

روی ۲ زنجیره بین ۳ پایه بلند در رج چهارم پایه کوتاه می زنیم.

آموزش بافت رانر , بافت رومیزی قلاب بافی

محل بافت پایه کوتاه را در فیلم ببینید.

روی ۸ زنجیره را ۸ پایه متوسط ببافید.
حالا ادامه بافت روی دو زنجیره رج قبل، یک پایه بلند دو زنجیره و یک پایه بلند ببافید.

۸ زنجیره بزنید.

آموزش بافت رانر , بافت رومیزی قلاب بافی

کنار پایه کوتاه قبلی پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت رانر , بافت رومیزی قلاب بافی

روی ۸ زنجیره را ۸ پایه متوسط ببافید.

آموزش بافت رانر , بافت رومیزی قلاب بافی

روی ۲زنجیره رج قبل ۲پایه بلند ببافید.
همانطور که در پشت کار می بینید، در کل روی ۲زنجیره بین ۳پایه بلندها را همان ۳پایه بلند ۲زنجیره و ۳پایه بلند بافتیم، فقط ۲حلقه برجسته اضافه تر است.

بقیه رج را بافته و روی دو زنجیره را مثل طرف اول دو حلقه برجسته می بافیم.

آموزش بافت رانر , بافت رومیزی قلاب بافی

رج ۸ را مثل رجهای ۴ و ۵ و ۶ می بافیم.

رج ۹ را مثل رج ۷ می بافیم.

بااین تفاوت که پایه کوتاه را روی ۲ زنجیره رج ۶ می زنیم.

آموزش بافت رانر , بافت رومیزی قلاب بافی

از این به بعد بافت تکرار می شود.

آموزش بافت رانر , بافت رومیزی قلاب بافی
رج پشت مثل رج ۸ و رج های رو حلقه برجسته بافته می شود.

بافت را تا طول دلخواه ادامه دهید.
فقط دقت کنید که ۴ رج دیگر بافت ادامه دارد.

آموزش بافت رانر , بافت رومیزی قلاب بافی
یک رج پشت را که بافتیم. ۳ رج را مثل ابتدای بافت می بافیم.

رج چهارم را به خاطر دارید؟
دو پایه بلند از ۱۵ پایه بلند ابتدا و انتهای رج و ۲ پایه بلند از ۶ پایه بلندی را نبافتیم.
حالا مجددا کناره ها را ۱۵ پایه، ۲ زنجیره و ۶ پایه می بافیم.

به عبارتی در دو رج مانده به آخر، ۳ زنجیره بافته، ۱۴ پایه بلند می بافیم. ۲ زنجیره می زنیم. ۲ پایه بلند رج قبل را نبافته، ۶ پایه بلند می بافیم.

دو رج هم تمام پایه بلند در حلقه پشتی ببافید.
روی زنجیره ها را هم پایه بزنید.

آموزش بافت رانر , بافت رومیزی قلاب بافی

مرحله چهارم بافت رانر شیک : حاشیه بافی 

حالا کناره های رومیزی را حاشیه می بافیم.
نخ قرمز را وصل کرده یک پایه کوتاه و دو زنجیره می بافیم.

آموزش بافت رانر , بافت رومیزی قلاب بافی

دو پایه بلند بافته ، یک رج را رد کرده و روی پایه بلند رج بعدی یک پایه کوتاه می بافیم.

تا پایان رج ، یک پایه کوتاه ، ۲ زنجیره و ۲ پایه بلند بافته و به رج بعد نه ، رج بعد وصل می کنیم.

آموزش بافت رانر , بافت رومیزی قلاب بافی

حاشیه طرف دیگر را هم می بافیم.

مرحله پنجم بافت رانر شیک : اتصال گل به رانر 

حالا گلهای دو طرف را به رومیزی طوری می دوزیم که نیمه بافت روی رومیزی و نیمه دیگر آزاد باشد.

آموزش بافت رانر , بافت رومیزی قلاب بافی

نمای پشت کار

آموزش بافت رانر , بافت رومیزی قلاب بافی

می توانید نوک برگ ها را هم به رومیزی بدوزید ، می توانید آزاد بگذارید.

آموزش بافت رانر , بافت رومیزی قلاب بافی

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده 48, میانگین امتیاز: 4,40 از 5)
Loading...

ارسال دیدگاه شما

×